Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Hvem er det egentlig som styrer verden?

Hvem er det egentlig som styrer verden?

Tror du at det er . . .

  • mennesker?

  • Gud?

  • en annen?

 HVA BIBELEN SIER

«Hele verden ligger i den ondes makt.» – 1. Johannes 5:19, Ny verden-oversettelsen.

«I denne hensikt ble Guds Sønn tilkjennegitt: for å gjøre ende på Djevelens gjerninger.» – 1. Johannes 3:8.

HVA DETTE KAN BETY FOR DEG

En logisk forklaring på problemene i verden. – Åpenbaringen 12:12.

En god grunn til å tro på en bedre verden. – 1. Johannes 2:17.

KAN VI TRO PÅ DET BIBELEN SIER?

Ja, det er minst tre grunner til å tro at det skal bli slutt på Djevelens makt:

  • Djevelens styre er dømt til undergang. Jehova Gud har bestemt at han skal sette en stopper for Satan Djevelens styre over menneskene. Han har lovt å tilintetgjøre Djevelen og rette opp igjen all den skade Djevelen har vært årsak til. – Hebreerne 2:14.

  • Gud har utvalgt Jesus Kristus til å overta styret over verden. Jesus er Satans rake motsetning. Satan er grusom og egoistisk, men Gud sier om Jesus som Konge: «Han skal synes synd på den ringe og den fattige . . . Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel.» – Salme 72:13, 14.

  • Gud kan ikke lyve. Bibelen sier: «Det er umulig for Gud å lyve.» (Hebreerne 6:18) Når Jehova lover å gjøre noe, er det så godt som gjort! (Jesaja 55:10, 11) ‘Denne verdens hersker skal bli kastet ut.’ – Johannes 12:31.

NOE Å TENKE OVER

Hvordan vil verden bli etter at dens onde hersker er fjernet?

Bibelen svarer på det spørsmålet i SALME 37:10, 11 og ÅPENBARINGEN 21:3, 4.

Lær mer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

Hva er Guds hensikt med jorden?

Bibelen forklarer hvorfor Gud skapte jorden, når det skal bli slutt på nød og lidelse, og hva som er framtiden for jorden og for dem som skal på den.