Hopp til innhold

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Hvem er det egentlig som styrer verden?

Hvem er det egentlig som styrer verden?

Tror du at det er . . .

  • mennesker?

  • Gud?

  • en annen?

 HVA BIBELEN SIER

«Hele verden ligger i den ondes makt.» – 1. Johannes 5:19, Ny verden-oversettelsen.

«I denne hensikt ble Guds Sønn tilkjennegitt: for å gjøre ende på Djevelens gjerninger.» – 1. Johannes 3:8.

HVA DETTE KAN BETY FOR DEG

En logisk forklaring på problemene i verden. – Åpenbaringen 12:12.

En god grunn til å tro på en bedre verden. – 1. Johannes 2:17.

KAN VI TRO PÅ DET BIBELEN SIER?

Ja, det er minst tre grunner til å tro at det skal bli slutt på Djevelens makt:

  • Djevelens styre er dømt til undergang. Jehova Gud har bestemt at han skal sette en stopper for Satan Djevelens styre over menneskene. Han har lovt å tilintetgjøre Djevelen og rette opp igjen all den skade Djevelen har vært årsak til. – Hebreerne 2:14.

  • Gud har utvalgt Jesus Kristus til å overta styret over verden. Jesus er Satans rake motsetning. Satan er grusom og egoistisk, men Gud sier om Jesus som Konge: «Han skal synes synd på den ringe og den fattige . . . Fra undertrykkelse og fra vold skal han gjenløse deres sjel.» – Salme 72:13, 14.

  • Gud kan ikke lyve. Bibelen sier: «Det er umulig for Gud å lyve.» (Hebreerne 6:18) Når Jehova lover å gjøre noe, er det så godt som gjort! (Jesaja 55:10, 11) ‘Denne verdens hersker skal bli kastet ut.’ – Johannes 12:31.

NOE Å TENKE OVER

Hvordan vil verden bli etter at dens onde hersker er fjernet?

Bibelen svarer på det spørsmålet i SALME 37:10, 11 og ÅPENBARINGEN 21:3, 4.