HVORFOR DETTE ER VIKTIG

Hvis evolusjonsteorien stemmer, har livet ingen dypere mening. Hvis vi er skapt, finnes det gode svar på spørsmål om livet og framtiden.

HVA VILLE DU HA GJORT?

Se for deg denne situasjonen: Alex er forvirret. Han har alltid trodd på Gud og på en skapelse. Men i dag sa biologilæreren med stor overbevisning at evolusjonsteorien er bevist, og at den er basert på pålitelig vitenskapelig forskning. Alex vil ikke virke dum. Han sier til seg selv: Hvis forskere virkelig har bevist evolusjonsteorien, hvem er da jeg til å påstå noe annet?

Hvis du var Alex, ville du da ha godtatt evolusjonsteorien bare fordi lærebøkene legger den fram som fakta?

STOPP OPP OG TENK!

Folk på begge sider i debatten er ofte raske med å si hva de tror, uten at de egentlig vet hvorfor de tror det.

  • Noen tror på en skapelse bare fordi det er det de har lært i kirken.

  • Noen tror på en evolusjon bare fordi det er det de har lært på skolen.

 SEKS SPØRSMÅL Å TENKE OVER

Bibelen sier: «Ethvert hus blir jo bygd av noen, men den som har bygd alt, er Gud.» (Hebreerne 3:4) Er det fornuftig å tro dette?

Det å påstå at livet ikke ble skapt av noen, er like ulogisk som å påstå at dette huset ikke ble bygd av noen

PÅSTAND: Alt i universet er et resultat av et tilfeldig big bang.

1. Hvem eller hva var årsak til big bang?

2. Hva er mest logisk – at alt oppstod av ingenting, eller at alt kommer fra en eller annen?

PÅSTAND: Menneskene har utviklet seg fra dyr.

3. Hvis det er slik at menneskene har utviklet seg fra dyr – for eksempel fra aper – hvorfor er det da så enormt stor forskjell mellom menneskers og apers intellektuelle evner?

4. Hvorfor er selv de «enkleste» formene for liv så utrolig avanserte?

PÅSTAND: Evolusjonsteorien er bevist.

5. Har den som kommer med denne påstanden, undersøkt bevisene selv?

6. Kan det være at mange tror på evolusjonsteorien rett og slett fordi de har fått høre at alle intelligente mennesker tror på den?

«Hvis du gikk tur i skogen og så en flott tømmerhytte, ville du da tenke: ‘Så flaks! Tenk at trærne har veltet akkurat sånn at denne hytta ble til’? Selvfølgelig ikke! Det er jo helt umulig. Så hvorfor skulle vi tro at alt i universet har blitt til ved en tilfeldighet?» – Julia.

«Forestill deg at noen sa til deg at det hadde vært en eksplosjon i et trykkeri, og at trykkfargen sprutet oppetter veggene og i taket og ble til teksten i et helt leksikon. Ville du tro på det?» – Gwen.

 HVORFOR TRO PÅ GUD?

Bibelen oppfordrer oss til å bruke fornuften vår. (Romerne 12:1) Det betyr at din tro på Gud ikke bare bør være basert på

  • FØLELSER (Jeg bare føler at det må være en høyere makt)

  • PÅVIRKNING FRA ANDRE (Der jeg bor, tror mange på Gud)

  • PRESS (Foreldrene mine har oppdratt meg til å tro på Gud – jeg hadde ikke noe valg)

Du bør i stedet ha et solid grunnlag for troen din.

«Når jeg sitter i timen og hører læreren forklare hvordan kroppen fungerer, tviler jeg ikke et sekund på at Gud finnes. Hver eneste del av kroppen har sin bestemte funksjon, helt ned til minste detalj, og veldig mye av det som foregår i kroppen, skjer uten at vi tenker over det. Menneskekroppen er virkelig fantastisk!» – Teresa.

«Når jeg ser en skyskraper, et cruiseskip eller en bil, spør jeg meg selv: Hvem har konstruert dette? Det må intelligente mennesker til for å konstruere en bil, for eksempel, for det er så mange små deler som må settes sammen helt riktig for at bilen skal fungere. Og hvis en bil må være konstruert av noen, så må vi mennesker også være det.» – Richard.

«Jo mer jeg lærte om naturvitenskap, jo mindre troverdig virket evolusjonsteorien. ... Sånn som jeg ser det, må man ha mer ‘tro’ for å tro på en evolusjon enn for å tro på en Skaper.» – Anthony.

NOE Å TENKE OVER

Selv om forskere har studert dette emnet i flere tiår, har de ikke kommet fram til en forklaring på evolusjonsteorien som de alle kan være enige om. Hvis forskerne ikke kan bli enige seg imellom – og de skal jo være ekspertene – er det da galt av deg å sette spørsmålstegn ved evolusjonsteorien?