Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Stevneprogram 2017

Informasjon til stevnedeltakerne

Informasjon til stevnedeltakerne

SPESIELLE MØTER

BETEL-TJENESTE Alle døpte forkynnere under 35 år som kan tenke seg å tjene på Betel, bør planlegge å overvære møtet for dem som er interessert i Betel-tjeneste. Dette møtet blir holdt i pausen på fredag. Tid og sted vil bli opplyst.

SKOLEN FOR KRISTNE FORKYNNERE Pionerer mellom 23 og 65 år som er interessert i å utvide tjenesten, inviteres til møtet for dem som vil søke om å gjennomgå Skolen for kristne forkynnere. Dette møtet blir holdt i pausen på søndag. Tid og sted vil bli opplyst.

 INFORMASJON TIL STEVNEDELTAKERNE

DÅP Det er reservert plasser for dem som skal bli døpt, foran scenen. Dåpskandidatene bør sitte på disse plassene før dåpstalen begynner lørdag formiddag. De bør alle ha med seg passende badetøy og et håndkle.

FRIVILLIG TJENESTE Hvis du ønsker å hjelpe til med arbeidet i forbindelse med stevnearrangementet, kan du henvende deg til avdelingen Informasjon og frivillig tjeneste.

FRIVILLIGE BIDRAG Det har vært store utgifter i forbindelse med hallen, lydanlegget, videoutstyret og andre ting som gjør at vi kan glede oss over stevnet og nærme oss Jehova. Ved å gi frivillige bidrag kan du være med på å dekke disse utgiftene og støtte det verdensomfattende arbeidet. Tydelig merkede bidragsbøsser er plassert flere steder i hallen. Alle bidrag blir høyt verdsatt. Det styrende råd ønsker å takke for at du gavmildt støtter Rikets interesser.

FØRSTEHJELP Husk at dette utelukkende er en avdeling for FØRSTEHJELP.

ORDENSTJENERE Ordenstjenerne er der for å hjelpe deg. Vennligst samarbeid med dem ved å følge deres anvisninger når det gjelder parkering, køer, sitteplasser og så videre.

SITTEPLASSER Ta hensyn til andre. Husk at du bare kan holde av sitteplasser til din nærmeste familie, dem som kjører sammen med deg i bilen, dem som du bor sammen med, eller dem som du for tiden leder et bibelstudium med. Ingen bør legge ting på stoler som de ikke holder av.

TAPT OG FUNNET Alle gjenglemte ting bør leveres inn til avdelingen for tapt og funnet. Hvis du har mistet noe, kan du henvende deg til denne avdelingen og spørre etter det. Barn som har kommet bort fra foreldrene sine, tas også med til denne avdelingen, men foreldre må selv passe på barna sine og være sammen med dem.

Arrangert av Jehovas vitners styrende råd