Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

8. Hva er Guds rike?

8. Hva er Guds rike?

1 GUDS RIKE ER EN VIRKELIG REGJERING

«La ditt rike komme. La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.» – Matteus 6:9–13

Hva er Guds rike?

2 JESUS VIL VÆRE DEN BESTE KONGEN VI KAN TENKE OSS

«Med rettferdighet skal han dømme de ringe [de fattige].» – Jesaja 11:4

Hvorfor er Jesus det beste valget som Konge i Guds rike?

 • 1. Timoteus 6:16

  Alle menneskelige herskere dør før eller senere, men Jesus kommer aldri til å dø. Alt det gode som Jesus skal gjøre for oss, vil vare evig.

 • Jesaja 11:2–4

  Jesus kan gjøre mer godt enn en hvilken som helst menneskelig hersker kan gjøre. Han er mektigere enn alle menneskelige herskere til sammen. Og han er rettferdig og medfølende.

3 GUDS RIKE SKAL SØRGE FOR AT GUDS VILJE SKJER

«Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt.» – Daniel 2:44

Hva har Riket allerede gjort? Hva skal det gjøre i framtiden?

 • Åpenbaringen 12:7–12

  Etter at Jesus ble Konge i 1914, kastet han Satan ut av himmelen og ned til jorden. Det er derfor det er så mange problemer og så mye smerte og lidelse verden over.

 • Forkynneren 8:9; Åpenbaringen 16:16

  I Harmageddon skal Guds rike fjerne alle de svake, undertrykkende og korrupte menneskelige regjeringene.

 • Salme 37:10

  Mennesker som fortsetter å gjøre onde ting, vil bli tilintetgjort.

 • Åpenbaringen 22:1–3

  Når Guds rike hersker over jorden, skal ingen bli syke eller dø, og alle mennesker vil ære Guds navn.