Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

6. Hva skjer med oss når vi dør?

6. Hva skjer med oss når vi dør?

1 NÅR EN PERSON DØR, SLUTTER HAN Å EKSISTERE

«De døde vet slett ingen ting.» – Forkynneren 9:5

Hva skjer med oss når vi dør?

2 JEHOVA ØNSKET IKKE AT MENNESKER SKULLE DØ

«Treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke spise av, for på den dag du spiser av det, skal du visselig dø.» – 1. Mosebok 2:17

Hvorfor dør vi?

 • 1. Mosebok 3:1–6

  Satan løy for Eva om hva som ville skje med henne hvis hun brøt Guds bud. Da Adam og Eva var ulydige mot Jehova, syndet de, og til slutt døde de.

 • 1. Mosebok 3:19

  Da Adam døde, sluttet han å eksistere.

 • Romerne 5:12

  Synd er som en forferdelig sykdom som vi har arvet fra de to første menneskene. Vi er alle født syndere, og det er grunnen til at vi dør.

 • 1. Korinter 15:26

  Bibelen kaller døden en fiende.

3 SANNHETEN OM DØDEN FRIGJØR OSS

«Om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen? ... jeg [skal] vente, til min avløsning kommer.» – Job 14:14

Hvilke uriktige oppfatninger blir vi frigjort fra når vi lærer sannheten om døden?

 • 1. Johannes 4:8

  Læren om et brennende helvete er en hån mot Jehova. Han ville aldri ha latt mennesker lide på den måten.

 • Åpenbaringen 4:11

  Mange er redde for de døde, så de ærer og tilber dem istedenfor Jehova. Jehova er den sanne Gud, og det er bare ham vi skal tilbe.