Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

5. Gjenløsningen – Guds største gave

5. Gjenløsningen – Guds største gave

1 ALLE MENNESKER TRENGER GJENLØSNINGEN

«Menneskesønnen ... er kommet ... for å tjene og gi sin sjel som en løsepenge i bytte for mange.» – Matteus 20:28

Hvorfor trenger vi gjenløsningen?

 • 1. Mosebok 3:17–19

  Da Adam var ulydig mot Gud, mistet han sitt spesielle vennskap med Jehova, sitt fullkomne liv og sitt hjem i paradiset.

 • Romerne 5:12

  På grunn av det Adam gjorde, har vi arvet synd og død.

 • Efeserne 1:7

  Gjenløsningen er Jehovas måte å befri menneskene fra synd og død på.

2 JEHOVA SØRGET FOR AT LØSEPENGEN BLE BETALT

«Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham.» – 1. Johannes 4:9

Hvordan skaffet Jehova den nødvendige løsepengen?

 • Salme 49:7, 8

  Ingen av oss kunne noen gang ha betalt løsepengen for det fullkomne livet som Adam mistet.

 • Lukas 1:35

  Jehova sendte sin kjære Sønn til jorden for at han skulle bli født som et fullkomment menneske.

 • Romerne 3:23, 24; Hebreerne 9:24

  Etter at Jesus var blitt oppreist, vendte han tilbake til himmelen, der han la fram verdien av sitt fullkomne menneskeliv for Jehova som en løsepenge.

3 GJENLØSNINGEN GIR OSS ET VIRKELIG HÅP

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» – Åpenbaringen 21:4

På hvilke måter nyter vi godt av gjenløsningen?

4 VI MÅ VISE TRO PÅ GJENLØSNINGEN

«Gud ... gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ... [skal] ha evig liv.» – Johannes 3:16

Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige mot Gud for gjenløsningen?

 • Johannes 17:3

  Ved å bli kjent med Jehova og Jesus og å etterligne dem.

 • Lukas 22:19

  Ved hvert år å være til stede på høytiden til minne om Kristi død.

 • Johannes 3:36; Jakob 2:26

  Ved å gjøre mer enn bare å si at vi tror på Jesus. Vi må gjøre det Jesus lærte oss å gjøre.