Tilgjengelighetsinnstilling

Search

Velg språk

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Hopp til innhold

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

13. Vis respekt for livet

13. Vis respekt for livet

1 VIS RESPEKT FOR DEN GAVEN SOM LIVET ER

«Hos deg er livets kilde.» – Salme 36:9

Hvordan viser vi respekt for livet?

2 LIVET OG BLODET

«For sjelen i all slags kjød er dets blod ved sjelen i det.» – 3. Mosebok 17:14

Hva er Guds syn på livet og blodet?

3 DE MÅTENE SOM JEHOVA TILLOT AT BLOD BLE BRUKT PÅ

«Jesu ... blod renser oss fra all synd.» – 1. Johannes 1:7

Hva er mulig for oss på grunn av Jesu offer?

  • 3. Mosebok 17:11

    Når israelittene i bibelsk tid syndet, kunne de be om Jehovas tilgivelse ved å ofre et dyr og be presten om å helle noe av dyrets blod på alteret.

  • Matteus 20:28; Hebreerne 9:11–14

    Da Jesus var på jorden, erstattet han loven om dyreofre ved å gi sitt liv, sitt blod, som et offer for at vi skulle få tilgivelse for våre synder.

  • Johannes 3:16

    Jesu liv var så verdifullt at etter at Jehova oppreiste Jesus til liv i himmelen, gav Han alle mennesker som viser tro på Jesus, mulighet til å leve evig.