Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

12. Hvordan kan du bli Guds venn?

12. Hvordan kan du bli Guds venn?

1 JEHOVAS VENNER ER LYDIGE MOT HAM

«Adlyd min røst, og jeg vil bli deres Gud, og dere skal bli mitt folk.» – Jeremia 7:23

Er det mulig å bli Guds venn?

2 JOB VAR GUDS VENN OG VAR TROFAST MOT HAM

«I alt dette syndet Job ikke og tilskrev ikke Gud noe utilbørlig.» – Job 1:22

Hvordan angrep Satan Job, og hvordan reagerte Job?

 • Job 1:10, 11

  Satan påstod at Job var egoistisk og ikke elsket Gud.

 • Job 1:12–19; 2:7

  Jehova tillot at Satan tok fra Job alt han hadde, og Satan angrep dessuten Job med en forferdelig sykdom.

 • Job 27:5

  Job visste ikke hvorfor han opplevde så mye vondt, men han fortsatte å være trofast.

3 SATAN PRØVER Å VENDE DEG BORT FRA JEHOVA

«Alt det et menneske har, kommer han til å gi for sin sjel.» – Job 2:4

Hvordan prøver Satan å ødelegge vårt vennskap med Jehova?

 • 2. Korinter 11:14

  Satan prøver å lure oss til å være ulydige mot Jehova.

 • Ordspråkene 24:10

  Han prøver å få oss til å føle at vi ikke er bra nok til å tjene Jehova.

 • 1. Peter 5:8

  Satan forfølger oss.

 • Ordspråkene 27:11

  Velg å være lydig mot Jehova og å være hans lojale venn. Da er du med på å bevise at Satan er en løgner.

4 VI ER LYDIGE MOT JEHOVA FORDI VI ELSKER HAM

«Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud.» – 1. Johannes 5:3

Hvordan kan du bli Jehovas venn?

 • 5. Mosebok 6:5

  Bygg opp kjærligheten til Gud. Det vil hjelpe deg til å være lydig.

 • Jesaja 48:17, 18

  Vær lydig mot Jehova. Det vil alltid være bra for deg.

 • 5. Mosebok 30:11–14

  Stol på at Jehova aldri vil be deg om å gjøre noe du ikke kan klare.

 • Filipperne 4:13

  Gjør det som er rett, så vil Jehova gi deg den styrken du trenger.