Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Sammendrag fra Hva kan Bibelen lære oss?

11. Hvorfor skjer det så mye vondt?

11. Hvorfor skjer det så mye vondt?

1 DET ER IKKE JEHOVAS SKYLD NÅR NOEN HAR DET VONDT

«Det er fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» – Job 34:10

Hvorfor er det så mye lidelse i verden?

2 SATAN UTFORDRET JEHOVAS RETT TIL Å HERSKE

«Gud vet at ... deres øyne [vil] bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» – 1. Mosebok 3:5

Hvorfor ignorerte ikke Jehova Satans utfordring?

 • 1. Mosebok 3:2–5

  Satan anklaget Gud for å være en dårlig hersker. Satan ville at menneskene skulle tro at de selv hadde rett til å bestemme hva som er rett, og hva som er galt.

 • Job 38:7

  Satan utfordret Jehova foran millioner av engler.

3 SATAN TOK FEIL

«Det står ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» – Jeremia 10:23

Hvorfor har menneskenes lidelser vart så lenge?

 • Jesaja 55:9

  Menneskene har hatt mange former for styre, men de kan ikke få til et godt styre over jorden uten Gud.

 • 2. Peter 3:9, 10

  Jehova er tålmodig og har latt oss få tid til å bli kjent med ham og til å velge ham som vår Hersker.

 • 1. Johannes 3:8

  Jehova skal bruke Jesus til å rette opp igjen all den skaden som Satan har vært skyld i.

4 BRUK DIN FRIE VILJE TIL Å TJENE JEHOVA

«Vær vis, min sønn, ... så jeg kan svare den som håner meg.» – Ordspråkene 27:11

Hvorfor tvinger ikke Jehova oss til å tjene ham?

 • Ordspråkene 30:24

  Dyr handler for det meste ut fra instinkter, men Jehova har gitt oss mennesker en fri vilje. Vi kan bestemme om vi vil tjene ham eller ikke.

 • Matteus 22:37, 38

  Jehova vil at vi skal tjene ham fordi vi elsker ham.