Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 31

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere»

«Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere»

1—3. a) Hva kan vi lære om den menneskelige natur ved å studere samspillet mellom foreldre og barnet deres? b) Hva skjer automatisk når noen viser oss kjærlighet, og hvilket viktig spørsmål kan vi stille oss selv?

FORELDRE elsker å se sitt lille nyfødte barn smile. Ofte holder de ansiktet nær inntil barnets, lager pludrelyder og smiler kjærlig. Og så følger de spent med for å se reaksjonen. Den lar ikke vente på seg — smilehullene viser seg i barnets kinn, leppene kruser seg, og så kommer et strålende smil. Dette smilet er på sin spesielle måte et uttrykk for hengivenhet, for barnets gryende kjærlighet som en reaksjon på foreldrenes kjærlighet.

2 Barnets smil minner oss om en viktig sannhet som gjelder den menneskelige natur: Det er naturlig for oss å vise kjærlighet når vi blir vist kjærlighet. Vi er skapt slik. (Salme 22: 9) Etter hvert som et barn vokser, modnes evnen til å gjengjelde kjærlighet. Du husker kanskje fra den gang du selv var barn, hvordan dine foreldre, slektninger og venner viste at de var glad i deg. Du ble fylt av en varm følelse som vokste og vokste, og du viste at du var glad i dem også. Har det funnet sted en lignende utvikling når det gjelder ditt forhold til Jehova Gud?

3 Bibelen sier: «Når det gjelder oss, så elsker vi fordi han elsket oss først.» (1. Johannes 4: 19) I Del 1, 2 og 3 i denne boken ble vi minnet om at Jehova Gud på kjærlige måter har utøvd sin makt og lagt rettferdighet og visdom for dagen til gagn for oss. Og i Del 4 så vi at han på bemerkelsesverdige måter har vist menneskeheten — og oss personlig — kjærlighet. Nå oppstår et spørsmål. Det er på en måte det aller viktigste spørsmålet du kan stille deg selv: Hvordan vil jeg reagere på Jehovas kjærlighet?

 Hva det vil si å elske Gud

4. Hvilken oppfatning har mange av hva det vil si å elske Gud?

4 Jehova, kjærlighetens Opphav, vet naturligvis at kjærligheten har stor kraft til å få fram det beste hos folk. Trass i at troløse mennesker har fortsatt å gjøre opprør mot ham, har han vært sikker på at noen ville reagere positivt på hans kjærlighet. Og det er det millioner av mennesker som har gjort. Men religionssamfunnene i denne fordervede verden har dessverre skapt forvirring med hensyn til hva det vil si å elske Gud. Det finnes utallige mennesker som sier at de elsker Gud, men som øyensynlig tror at det er nok å si det. Kjærligheten til Gud begynner kanskje med det, akkurat som et lite barns kjærlighet til foreldrene først kommer til uttrykk i et smil. Men blant voksne innebærer kjærlighet noe mer.

5. Hvordan definerer Bibelen kjærligheten til Gud, og hvorfor bør denne definisjonen appellere til oss?

5 Jehova forklarer selv hva det vil si å elske ham. Hans Ord sier: «Dette er hva kjærligheten til Gud betyr, at vi holder hans bud.» Kjærligheten til Gud må altså komme til uttrykk i handling. Det er riktignok mange som ikke liker tanken på lydighet. Men det samme verset sier også: «Og hans [Guds] bud er ikke byrdefulle.» (1. Johannes 5: 3) Hensikten med Jehovas lover og prinsipper er at de skal være til gagn for oss, ikke at de skal oppfattes som undertrykkende. (Jesaja 48: 17, 18) Guds Ord inneholder en lang rekke prinsipper som hjelper oss til å nærme oss ham. Hvordan? La oss se på tre sider ved vårt forhold til Gud, nemlig kommunikasjon, tilbedelse og det å etterligne ham.

Kommunikasjon med Jehova

6—8. a) Hvordan kan vi lytte til Jehova? b) Hvordan kan vi levendegjøre de bibelske beretningene når vi leser dem?

6 Kapittel 1 innledet med spørsmålet: «Kan du forestille deg at du har en samtale med Gud?» Vi fikk se at det ikke er noe som bare kan skje i fantasien. Moses samtalte med Gud.  Hvordan er det med oss? Dette er ikke en tid da Jehova sender ut sine engler for å samtale med mennesker. Men han kommuniserer med oss i dag på flere måter. Hvordan kan vi lytte til ham?

7 Fordi «hele Skriften er inspirert av Gud», lytter vi til Jehova ved å lese hans Ord, Bibelen. (2. Timoteus 3: 16) Salmisten oppfordret følgelig Jehovas tjenere til å lese i hans lov «dag og natt». (Salme 1: 1, 2) Det krever anstrengelser fra vår side. Men det er anstrengelsene vel verdt. Som vi så i kapittel 18, er Bibelen som et dyrebart brev til oss fra vår himmelske Far. Så vi bør ikke se på det å lese Bibelen som en kjedelig plikt. Vi må levendegjøre de bibelske beretningene når vi leser dem. Hvordan kan vi gjøre det?

8 Prøv å danne deg et klart bilde av det du leser om. Prøv å se for deg de bibelske skikkelsene som virkelige personer. Prøv å forstå deres bakgrunn, deres livssituasjon og deres motiver. Tenk også grundig gjennom det du leser, og still deg selv slike spørsmål som: «Hva lærer denne beretningen meg om Jehova? Hvilke av hans egenskaper blir framhevet her? Hvilket prinsipp er det Jehova vil at jeg skal lære, og hvordan kan jeg anvende det i mitt liv?» Les, mediter og praktiser det du lærer. Når du gjør det, vil Guds Ord bli levende for deg. — Salme 77: 12; Jakob 1: 23—25.

9. Hvem er «den tro og kloke slave», og hvorfor er det så viktig at vi lytter oppmerksomt til det denne ’slaven’ har å si?

9 Jehova taler også til oss ved hjelp av «den tro og kloke slave». Som Jesus forutsa, er en liten gruppe salvede kristne menn blitt satt til å skaffe til veie åndelig «mat i rette tid» nå i disse vanskelige siste dager. (Matteus 24: 45—47) Når vi leser litteratur som er skrevet for å hjelpe oss til å tilegne oss nøyaktig bibelkunnskap, og når vi er til stede på kristne møter og stevner, får vi åndelig føde fra denne slaven. Fordi den er Jesu Kristi slave, gjør vi vel i å legge oss hans ord på hjertet: «Gi derfor akt på hvordan dere hører.»  (Lukas 8: 18) Vi lytter oppmerksomt, for vi anerkjenner den trofaste slaven som et av de midler Jehova benytter for å kommunisere med oss.

10—12. a) Hvordan kan vi si at bønn er en vidunderlig gave fra Jehova? b) Hvordan kan vi be på en måte som behager Jehova, og hvorfor kan vi ha tillit til at han verdsetter våre bønner?

10 Men hva med vår mulighet til å kommunisere med Jehova Gud? Kan vi tale til ham? Det er en ærefryktinngytende tanke. Sett at du ville prøve å henvende deg til den mektigste i landet for å snakke om noe som ligger deg på hjertet. Hvor store er sjansene for å få en avtale om å møte ham? I noen land kunne det faktisk være farlig bare å prøve å få det! På Esters og Mordekais tid var det slik i Perserriket at en som trådte fram for kongen uten å være tilkalt, kunne risikere å bli henrettet. (Ester 4: 10, 11) Men selv de mektigste mennesker «er som gresshopper» sammenlignet med universets suverene Overherre. (Jesaja 40: 22) Forestill deg så at du skal tre fram for ham! Bør vi være redd for å vende oss til ham? Overhodet ikke!

11 Jehova har sørget for at vi kan vende oss til ham på en enkel og direkte måte — i bønn. Selv et lite barn kan be til Jehova i tro og i Jesu navn. (Johannes 14: 6; Hebreerne 11: 6) I bønn kan vi også overbringe våre innerste og mest komplekse tanker og følelser — også vonde tanker og følelser som vi kanskje synes det er vanskelig å sette ord på. (Romerne 8: 26) Det nytter ikke å forsøke å gjøre inntrykk på Jehova ved å framsi ordrike, velformulerte bønner. (Matteus 6: 7, 8) På den annen side har ikke Jehova satt noen grense for hvor lenge eller hvor ofte vi kan be til ham. Hans Ord oppfordrer oss til å «be uopphørlig». — 1. Tessaloniker 5: 17.

12 Husk at Jehova er den eneste som blir omtalt som Ham «som hører bønner», og han lytter med ekte empati. (Salme 65: 2) Er det at hans trofaste tjenere ber til ham,  noe han bare avfinner seg med? Nei, han gleder seg over at de gjør det. Hans Ord sammenligner slike bønner med røkelse, som får røyk med en velluktende, formildende duft til å stige opp. (Salme 141: 2; Åpenbaringen 5: 8; 8: 4) Er det ikke oppmuntrende å tenke på at våre oppriktige bønner på lignende måte stiger opp og behager Den Suverene Herre? Hvis du ønsker å nærme deg Jehova, må du derfor ydmykt be til ham og gjøre det ofte, hver dag. Utøs ditt hjerte for ham; hold ikke noe tilbake. (Salme 62: 8) Fortell din himmelske Far om dine bekymringer og dine gleder; takk ham og lovpris ham. Det vil føre til at båndet mellom deg og ham blir stadig sterkere.

Tilbedelse av Jehova

13, 14. Hva vil det si å tilbe Jehova, og hvorfor er det på sin plass at vi gjør det?

13 Når vi kommuniserer med Jehova Gud, er det ikke slik at vi ganske enkelt lytter og taler, slik vi gjør når vi kommuniserer med en venn eller en i familien. Vi tilber Jehova, idet vi viser ham den ærbødighet og ære som han til fulle har krav på. Den sanne tilbedelse er hele vårt liv. Gjennom den viser vi Jehova helhjertet kjærlighet og hengivenhet, og den forener alle Jehovas trofaste skapninger, i himmelen og på jorden. I et syn hørte apostelen Johannes en engel si: «Tilbe . . . ham som dannet himmelen og jorden og hav og vannkilder.» — Åpenbaringen 14: 7.

14 Hvorfor skal vi tilbe Jehova? Tenk på de egenskapene vi har drøftet — hellighet, makt og styrke, selvbeherskelse, rettferdighet, mot, barmhjertighet, visdom, ydmykhet, kjærlighet, medfølelse, lojalitet og godhet, for å nevne noen. Vi har sett at Jehova representerer det ypperste, den høyeste norm, når det gjelder enhver verdifull egenskap. Når vi prøver å fatte summen av hans egenskaper, forstår vi at han er noe langt mer enn en stor, beundringsverdig  Person. Hans herlighet er overveldende; han er umåtelig mye høyere enn vi er. (Jesaja 55: 9) Jehova er Den Høyeste, og han fortjener absolutt at vi tilber ham. Men hvordan skal vi tilbe Jehova?

15. Hvordan kan vi tilbe Jehova «med ånd og sannhet», og hvordan gir kristne møter oss mulighet til å gjøre det?

15 Jesus sa: «Gud er en Ånd, og de som tilber ham, må tilbe med ånd og sannhet.» (Johannes 4: 24) For å tilbe Jehova «med ånd» må vi ha hans ånd og la oss lede av den. Og vår tilbedelse må være i samsvar med sannheten, den nøyaktige kunnskap som finnes i Guds Ord. Vi har en enestående mulighet til å tilbe Jehova «med ånd og sannhet» hver gang vi kommer sammen med våre trosfeller. (Hebreerne 10: 24, 25) Når vi synger lovsanger til Jehovas pris, ber til ham i forening og lytter til og deltar i drøftelser av  hans Ord, viser vi vår kjærlighet til ham ved å utøve ren tilbedelse.

kristne møter har vi god anledning til å tilbe Jehova

16. Hva er et av de viktigste budene som de sanne kristne har fått, og hvorfor ønsker vi å adlyde det?

16 Vi tilber også Jehova når vi snakker med andre om ham og lovpriser ham offentlig. (Hebreerne 13: 15) Et av de viktigste påbud de sanne kristne har fått, er at de skal forkynne det gode budskap om Jehovas rike. (Matteus 24: 14) Vi adlyder det villig, for vi elsker Jehova. Når vi tenker på hvordan «denne tingenes ordnings gud», Satan Djevelen, har «blindet de ikke-troendes sinn» og fremmet ondsinnete løgner om Jehova, brenner vi ikke da etter å tjene som vitner for vår Gud og gjendrive denne bakvaskelsen av ham? (2. Korinter 4: 4; Jesaja 43: 10—12) Og når vi tenker på Jehovas vidunderlige egenskaper, får vi ikke da et sterkt ønske om å fortelle andre om ham? Det finnes ikke noe større privilegium enn å hjelpe andre til å lære vår himmelske Far å kjenne og elske ham, slik vi kjenner og elsker ham.

17. Hva omfatter vår tilbedelse av Jehova, og hvorfor må vi tilbe på en ulastelig måte?

17 Vår tilbedelse av Jehova omfatter mer. Den berører hver eneste side av vårt liv. (Kolosserne 3: 23) Hvis vi virkelig godtar Jehova som Den Suverene Herre, vil vi gå inn for å gjøre hans vilje i alle ting — i familielivet, i vårt arbeid, i vår omgang med andre og når vi er for oss selv. Vi vil bestrebe oss på å tjene Jehova «med et helt hjerte» og være ulastelige. (1. Krønikebok 28: 9) I en slik tilbedelse er det ikke rom for å ha et delt hjerte eller leve et dobbeltliv — å gi seg ut for å tjene Jehova mens en begår alvorlige synder i det skjulte. Ulastelighet er uforenelig med den slags hykleri; kjærligheten stempler det som noe frastøtende. Gudsfrykt er også til stor nytte. Ifølge Bibelen er det nær sammenheng mellom en slik ærefrykt og et fortrolig vennskap med Jehova. — Salme 25: 14.

 La oss etterligne Jehova

18, 19. Hvorfor er det realistisk å tro at ufullkomne mennesker kan etterligne Jehova Gud?

18 Hver av delene i denne boken har avsluttet med et kapittel om hvordan vi kan «bli . . . etterlignere av Gud, som elskede barn». (Efeserne 5: 1) Det er viktig å huske at selv om vi er ufullkomne, kan vi virkelig etterligne Jehova, som på en fullkommen måte bruker sin makt, øver rett og rettferdighet, handler i visdom og viser kjærlighet. Hvordan kan vi vite at det virkelig lar seg gjøre å etterligne Den Allmektige? Husk at betydningen av Jehovas navn lærer oss at han får seg selv til å bli hva det måtte være han velger å bli, for å gjennomføre sine hensikter. Det er en evne som virkelig fyller oss med ærefrykt, men ligger den helt utenfor vår rekkevidde? Nei.

19 Vi er skapt i Guds bilde. (1. Mosebok 1: 26) I så måte er vi mennesker annerledes enn alle andre skapninger her på jorden. Vi blir ikke styrt av instinkter, genetiske egenskaper eller faktorer i miljøet. Jehova har gitt oss en dyrebar gave — en fri vilje. Til tross for våre begrensninger og våre ufullkommenheter har vi frihet til å velge hva slags mennesker vi skal bli. Ønsker du å være et kjærlig, vist og rettferdig menneske som bruker den makt og styrke du har fått, på rette måte? Jehovas ånd kan hjelpe deg til å bli nettopp det! Tenk på alt det gode du derved vil kunne utrette.

20. Hva utretter vi når vi etterligner Jehova?

20 Du vil behage din himmelske Far og glede hans hjerte. (Ordspråkene 27: 11) Du kan til og med behage ham «fullt ut», for han forstår dine begrensninger. (Kolosserne 1: 9, 10) Og etter hvert som du framelsker gode egenskaper for å bli mer lik din kjære Far, vil du få et stort privilegium. I en formørket verden som er fremmedgjort for Gud, vil du være lysbærer. (Matteus 5: 1, 2, 14) Du vil være med på å gjøre kjent Jehovas enestående personlighet over hele jorden. For en ære!

 «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere»

Måtte du alltid fortsette å nærme deg Jehova

21, 22. Hvilken uendelig reise ligger foran alle som elsker Jehova?

21 Denne enkle formaningen, som står i Jakob 4: 8, dreier seg om noe mer enn det å nå et mål. Den dreier seg om en reise. Så lenge vi er trofaste, tar reisen aldri slutt. Vi kommer aldri til å slutte å nærme oss Jehova. Det kommer alltid til å være mer vi kan lære om ham. Vi må ikke tro at denne boken har lært oss alt det som vi kan vite om Jehova. Vi har jo bare så vidt vært inne på det Bibelen sier om vår Gud! Og Bibelen forteller slett ikke alt om Jehova. Apostelen Johannes gikk ut fra at hvis alt det Jesus gjorde i de årene han utførte sin jordiske tjeneste, var blitt nedskrevet, ville «ikke hele verden kunne romme de bokrullene som ble skrevet». (Johannes 21: 25) Når det kunne sies om Sønnen, må det jo i langt større grad kunne sies om Faderen!

22 Selv om vi lever evig, vil vi aldri komme til veis ende når  det gjelder å lære om Jehova. (Forkynneren 3: 11) Tenk så på de utsiktene som ligger foran oss. Etter å ha levd i hundrer, tusener, millioner, ja milliarder av år, vil vi naturligvis vite mye mer om Jehova Gud enn vi vet nå. Men vi vil likevel alltid føle at vi har utallige vidunderlige ting å lære. Vi vil være ivrige etter å lære mer, for vi vil alltid ha grunn til å føle det på samme måte som salmisten, som sang: «Det er godt for meg å nærme meg Gud.» (Salme 73: 28) Det evige liv vil bli rikere og langt mer variert enn vi i det hele tatt kan forestille oss — og det som alltid vil gi oss størst glede, vil være å nærme oss Jehova.

23. Hva blir du oppfordret til å gjøre?

23 Måtte du reagere positivt på Jehovas kjærlighet nå ved å elske ham av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt sinn og av hele din styrke. (Markus 12: 29, 30) Måtte din kjærlighet være lojal og urokkelig. Måtte alle de avgjørelsene du treffer hver dag, fra den minste til den største, gjenspeile det samme ledende prinsipp — at du alltid vil velge den vei som fører til at forholdet til din himmelske Far blir styrket. Og måtte du framfor alt stadig nærme deg Jehova, og måtte han stadig nærme seg deg — i all evighet!