Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 12

«Er det urettferdighet hos Gud?»

«Er det urettferdighet hos Gud?»

1. Hvordan kan vi bli berørt av urettferdighet?

EN ELDRE enke blir svindlet og taper alle sparepengene sine. Et hjelpeløst lite spedbarn blir forlatt av sin ufølsomme mor. En mann blir kastet i fengsel for en forbrytelse han ikke har begått. Hvordan reagerer du når du hører om slike ting? Du blir sikkert oppbrakt, og det med rette. Vi mennesker har en sterk følelse for hva som er rett, og hva som er galt. Vi blir opprørt når det blir begått en urett mot noen. Vi vil at offeret skal få erstatning, og at gjerningsmannen skal få sin straff. Hvis det ikke skjer, spør vi kanskje: Ser ikke Gud det som skjer? Hvorfor gjør ikke Gud noe?

2. Hvordan reagerte Habakkuk på urettferdighet, og hvorfor kritiserte ikke Jehova ham for det?

2 Opp gjennom historien har trofaste tjenere for Jehova stilt lignende spørsmål. Profeten Habakkuk sa for eksempel i en bønn til Gud: «Hvorfor lar du meg se urett, og hvordan kan du selv se på slik elendighet? Ødeleggelse og vold har jeg for mine øyne.» (Habakkuk 1: 3, Norsk Bibel) Jehova kritiserte ikke Habakkuk fordi han i all oppriktighet spurte om dette, for det er jo Han som har nedlagt rettferdighetssansen i oss mennesker. Ja, Jehova har velsignet oss med en liten grad av den utstrakte sans for rettferdighet som han selv har.

Jehova hater urettferdighet

3. Hvordan kan vi si at Jehova er mer oppmerksom på urettferdighet enn vi er?

3 Det er ikke slik at Jehova ikke legger merke til urettferdighet. Han ser hva som foregår. Bibelen sier om det som skjedde på Noahs tid: «Da så Jehova at menneskets ondskap  var stor på jorden, og at alle tilbøyeligheter i dets hjertes tanker bare var onde hele tiden.» (1. Mosebok 6: 5) Tenk på hva som egentlig ligger i dette. Vår oppfatning av urettferdighet er ofte basert på noen få hendelser som vi har hørt om eller selv har opplevd. Jehova derimot ser all den urettferdighet som skjer på jorden! Det er ingenting som unngår hans oppmerksomhet. Han kan dessuten se hva som bor i folks hjerte — den fordervede tankegang som ligger til grunn for urettferdige handlinger. — Jeremia 17: 10.

4, 5. a) Hvordan viser Bibelen at Jehova har omsorg for dem som blir urettferdig behandlet? b) Hvordan er Jehova selv blitt berørt av urettferdighet?

4 Men Jehova gjør mer enn bare å merke seg urettferdighet. Han bryr seg også om dem som har vært offer for urettferdighet. Når hans folk ble grusomt behandlet av fiendtlige nasjoner, gikk det inn på ham at «de stønnet på grunn av dem som undertrykte dem og trengte dem hit og dit». (Dommerne 2: 18) Du har kanskje lagt merke til at noen blir mer ufølsomme når de er vitne til mye urettferdighet. Det blir ikke Jehova Gud! Han har sett all den urettferdighet som har pågått i 6000 år, og han hater urettferdighet like sterkt nå som han alltid har gjort. Bibelen forsikrer oss om at slike ting som «en falsk tunge», «hender som utgyter uskyldig blod», og «et falskt vitne som slynger ut løgner», er vederstyggeligheter for ham. — Ordspråkene 6: 16—19.

5 Tenk også på den sterke kritikken Jehova rettet mot Israels urettferdige ledere. «Påhviler det ikke dere å kjenne rett?» inspirerte han sin profet til å spørre dem. Etter å ha kommet med en malende beskrivelse av disse fordervede menneskenes maktmisbruk forutsa han hvordan det kom til å gå: «[De skal] rope til Jehova om hjelp, men han skal ikke svare dem. Og han skal skjule sitt ansikt for dem på den tiden, ettersom de har handlet ondt ved sine  gjerninger.» (Mika 3: 1—4) Jehova avskyr urettferdighet. Han vet av egen erfaring hva urettferdighet er. I tusener av år har Satan hånt og spottet ham. (Ordspråkene 27: 11) Jehova ble dessuten personlig berørt av den største urett som tenkes kan, da hans Sønn, som ’ikke begikk noen synd’, ble henrettet som en forbryter. (1. Peter 2: 22; Jesaja 53: 9) Det er helt klart at Jehova verken er uvitende eller likegyldig når det gjelder dem som er utsatt for urettferdighet.

6. Hvordan hender det at vi reagerer på urettferdighet, og hvorfor?

6 Det er imidlertid bare naturlig at vi reagerer kraftig når vi er vitne til urettferdighet — eller når vi selv blir urettferdig behandlet. Vi er skapt i Guds bilde, og urettferdighet er stikk i strid med alt det han står for. (1. Mosebok 1: 27) Hvorfor tillater så Gud urettferdighet?

Stridsspørsmålet om Guds overherredømme

7. Hvordan ble Jehovas overherredømme utfordret?

7 Svaret på dette spørsmålet har å gjøre med stridsspørsmålet om overherredømmet. Som vi har sett, har Skaperen rett til å herske over jorden og alle dem som bor på den. (Salme 24: 1; Åpenbaringen 4: 11) Men på et tidlig tidspunkt i menneskenes historie ble Jehovas overherredømme utfordret. Hvordan skjedde det? Jehova sa til det første menneske, Adam, at han ikke måtte spise av et bestemt tre i den hagen som var hans paradisiske hjem. Hvordan kom det til å gå hvis han var ulydig? Da «skal du visselig dø,» sa Gud til ham. (1. Mosebok 2: 17) Forbudet mot å spise av treet skapte ikke noen problemer for Adam eller hans kone, Eva. Men Satan klarte å overbevise Eva om at Gud var unødig streng. Hvordan ville det gå hvis hun spiste av treet? Satan sa til Eva: «Dere skal visselig ikke dø. For Gud vet at den dagen dere spiser av den, da vil deres øyne bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» — 1. Mosebok 3: 1—5.

8. a) Hva antydet Satan overfor Eva? b) Hva var det Satan utfordret med hensyn til Guds overherredømme?

 8 Med disse ordene antydet Satan ikke bare at Jehova hadde holdt viktige opplysninger tilbake for Eva, men også at han hadde løyet for henne. Satan passet nøye på at det ikke var Jehovas overherredømme i seg selv han drog i tvil. Men han utfordret dets rettmessighet og rettferdighet. Han påstod med andre ord at Jehova ikke utøvde sitt overherredømme på en rettferdig måte og til gagn for sine undersåtter.

9. a) Hva ble følgene av Adam og Evas ulydighet, og hvilke viktige spørsmål ble reist? b) Hva var grunnen til at Jehova ikke simpelthen tilintetgjorde opprørerne?

9 Både Adam og Eva var ulydige mot Jehova ved å spise av det forbudte tre. De kom til å bli straffet med døden, slik Jehova hadde sagt. Satans løgn reiste noen viktige spørsmål. Har Jehova virkelig rett til å herske over menneskene, eller bør menneskene styre seg selv? Utøver Jehova sitt overherredømme på den best mulige måten? Jehova kunne ha brukt sin store makt og utryddet opprørerne der og da. Men de stridsspørsmålene som var blitt reist, gjaldt hans herredømme, ikke hans makt. Hvis han hadde fjernet Adam, Eva og Satan, ville ikke det ha bevist at hans styre var rettferdig. Det ville tvert imot ha reist ytterligere tvil med hensyn til hans styre. Den eneste muligheten for å finne ut om menneskene kunne klare å styre seg selv på en vellykket måte, uavhengig av Gud, var å la tiden gå.

10. Hva har historien vist med hensyn til menneskers styre?

10 Hva er blitt vist i de tusener av år som har gått? Menneskene har forsøkt mange ulike styreformer, deriblant enevelde, demokrati, sosialisme og kommunisme. Hva de har resultert i, kan sammenfattes i Bibelens ord: «Menneske har hersket over menneske til skade for ham.» (Forkynneren 8: 9) Profeten Jeremia sa med god grunn: «Jeg vet godt, Jehova, at menneskets vei ikke står til ham selv. Det står  ikke til en mann som vandrer, å styre sine skritt.» — Jeremia 10: 23.

11. Hvorfor tillot Jehova at menneskene ble underlagt lidelser?

11 Jehova visste helt fra begynnelsen av at menneskenes uavhengighet, det at de ønsket å styre seg selv, ville føre til store lidelser. Var det da urettferdig av ham å la det uunngåelige skje og la utviklingen gå sin gang? Overhodet ikke! Vi kan illustrere dette: Sett at du har et barn som har en livstruende sykdom og trenger en operasjon. Du vet at operasjonen vil påføre barnet lidelser, og det bekymrer deg. Samtidig vet du at operasjonen vil føre til at barnet får det bedre senere i livet. Gud visste — og hadde til og med forutsagt — at det at han lot menneskene få styre seg selv, ville medføre smerte og lidelse. (1. Mosebok 3: 16—19) Men han visste også at det bare var ved at han lot menneskene få erfare de dårlige resultatene av opprøret, at det ville bli mulig for dem å oppnå varig lindring. På denne måten kunne stridsspørsmålet bli avgjort én gang for alle, for bestandig.

Stridsspørsmålet om menneskenes ulastelighet

12. Hvilken anklage har Satan kommet med, slik det ble vist i forbindelse med Job?

12 Denne saken har også en annen side. Da Satan utfordret Jehovas styres rettmessighet og rettferdighet, bakvasket han ikke bare Jehova med hensyn til hans overherredømme; han bakvasket også hans tjenere med hensyn til deres ulastelighet. Legg for eksempel merke til hva Satan sa til Jehova om den rettferdige mannen Job: «Har ikke du satt et hegn om ham og om hans hus og om alt det han har rundt omkring? Hans henders verk har du velsignet, og hans buskap har bredt seg på jorden. Men jeg ber deg:  Rekk til en forandring ut din hånd og rør ved alt han har, og se om han ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet.» — Job 1: 10, 11.

13. Hva antydet Satan ved de anklagene han rettet mot Job, og hvordan berører dette alle mennesker?

13 Satan hevdet at Jehova hadde kjøpt Jobs hengivenhet ved å bruke sin makt til å beskytte ham. I så fall ville Jobs ulastelighet være påtatt; det ville bety at Job tilbad Jehova bare på grunn av det han kunne oppnå ved det. Satan hevdet at selv Job ville forbanne sin Skaper hvis han mistet hans velsignelse. Satan visste at Job hadde utmerket seg som ’en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og vek fra det onde’. * Så hvis Satan kunne få Job til å bryte sin ulastelighet, hvordan ville det da være med resten av menneskeheten? Satan drog i virkeligheten i tvil lojaliteten til alle dem som ønsker å tjene Gud. Ja, han understreket stridsspørsmålets omfang da han sa til Jehova: «Alt det et menneske [ikke bare Job] har, kommer han til å gi for sin sjel.» — Job 1: 8; 2: 4.

14. Hva har historien vist angående den anklagen Satan rettet mot menneskene?

14 Historien har vist at det er mange som i likhet med Job har vært lojale mot Jehova under prøvelser — stikk i strid med Satans påstand. Ved sin trofasthet har de gledet Jehovas hjerte og gitt ham et svar på Satans skrytende og hånlige påstand om at menneskene vil slutte å tjene Gud når de møter vanskeligheter. (Hebreerne 11: 4—38) Ja, rettsindige mennesker har nektet å vende Gud ryggen. I de mest usikre og vanskelige situasjoner har de stolt enda mer på at han vil gi dem styrke til å holde ut. — 2. Korinter 4: 7—10.

15. Hvilket spørsmål kan oppstå når det gjelder Jehovas dommer før og i framtiden?

 15 Men Jehova utøver ikke sin rettferdighet bare i forbindelse med stridsspørsmålene om overherredømmet og om menneskets ulastelighet. Den bibelske beretning forteller om de dommer han har avsagt over enkeltpersoner og hele nasjoner. Bibelen inneholder også profetier om dommer som han skal avsi i framtiden. Hvorfor kan vi være sikker på at han har vært og kommer til å være rettferdig i sine domsavsigelser?

Hvorfor Guds rettferdighet er overlegen

Jehova vil aldri «rive bort den rettferdige sammen med den onde»

16, 17. Hvilke eksempler viser at mennesker har et begrenset perspektiv når det gjelder sann rettferdighet?

16 Det kan med rette sies om Jehova: «Alle hans veier er rettvishet.» (5. Mosebok 32: 4) Ingen av oss kan si noe slikt om oss selv, for vårt begrensede perspektiv hindrer oss ofte i å se hva som er rett. Tenk for eksempel på Abraham. Han bønnfalt Jehova om å handle rettferdig i forbindelse med ødeleggelsen av Sodoma, og det til tross for den store ondskapen der. Han sa til Jehova: «Skal du virkelig rive bort den rettferdige sammen med den onde?» (1. Mosebok 18: 23—33) Svaret var naturligvis nei. Det var først etter at den rettferdige Lot og hans døtre hadde kommet trygt fram til byen Soar, at Jehova lot det «regne svovel og ild» over Sodoma. (1. Mosebok 19: 22—24) Jona ble, på den annen side, «opptent av vrede» da Jehova viste Ninives innbyggere barmhjertighet. Jona hadde allerede kunngjort at ninivittene skulle tilintetgjøres, så han ville at det skulle skje, selv om de angret oppriktig. — Jona 3: 10 til 4: 1.

17 Jehova forsikret Abraham om at Hans rettferdighet ikke bare dreier seg om å tilintetgjøre de onde, men også om å frelse de rettferdige. Jona måtte på den annen side lære at Jehova er barmhjertig. Han er «rede til å tilgi» hvis de  onde forandrer seg. (Salme 86: 5) I motsetning til mennesker som er usikre på seg selv, avsier ikke Jehova ugunstige dommer bare for å vise sin makt, og han lar heller ikke være å vise medfølelse av frykt for at noen skal tro at han er svak. Han viser barmhjertighet der hvor det er grunnlag for det. — Jesaja 55: 7; Esekiel 18: 23.

18. Vis ut fra Bibelen at Jehova ikke lar seg blindt lede av følelser.

18 Jehova lar seg imidlertid ikke blindt lede av følelser. Når hans folk henfalt til avgudsdyrkelse, erklærte han: «Jeg vil dømme deg etter dine veier og la alle dine vederstyggeligheter komme over deg. Og mitt øye kommer ikke til å synes synd på deg, og jeg vil heller ikke føle medynk, for over deg skal jeg la dine egne veier komme.» (Esekiel 7: 3, 4) Når mennesker forherder seg og ikke vil forandre seg, handler Jehova deretter. Men hans dom er velfundert. Da han hørte et ’høyt klagerop’ over Sodoma og Gomorra, sa han derfor: «Jeg er fast besluttet på å gå ned for å se om de handler helt i samsvar med det ropet som er kommet til meg over den.» (1. Mosebok 18: 20, 21) Så takknemlige vi kan være for at Jehova ikke er lik mange mennesker som raskt trekker sine slutninger før de har hørt alle sakens fakta! Ja, Jehova er slik Bibelen beskriver ham — «en trofasthetens Gud, hos hvem det ikke er urett». — 5. Mosebok 32: 4.

Stol på Jehovas rettferdighet

19. Hva kan vi gjøre hvis det er noe vi undrer oss over med hensyn til Jehovas måte å utøve sin rettferdighet på?

19 Bibelen tar ikke opp hvert eneste spørsmål som kan oppstå i forbindelse med Jehovas måte å handle på i den tiden som har gått; den forteller heller ikke i detalj om hvordan Jehova skal fullbyrde sin dom over enkeltpersoner og grupper i framtiden. Når vi undrer oss over beretninger eller profetier i Bibelen hvor slike detaljer ikke er tatt  med, kan vi vise at vi er like lojale som profeten Mika, som skrev: «Jeg vil være innstilt på å vente på min frelses Gud.» — Mika 7: 7.

20, 21. Hvorfor kan vi ha tillit til at Jehova alltid gjør det som er rett?

20 Vi kan ha tillit til at Jehova kommer til å gjøre det som er rett, i enhver situasjon. Selv når urette ting tilsynelatende blir oversett av mennesker, kan vi stole på hans løfte: «Hevnen er min; jeg vil gjengjelde.» (Romerne 12: 19) Når vi er villige til å vente på Jehova, kan vi si med den samme faste overbevisning som apostelen Paulus: «Er det urettferdighet hos Gud? Måtte det aldri bli slik!» — Romerne 9: 14.

21 Vi lever nå i ’kritiske tider som er vanskelige å mestre’. (2. Timoteus 3: 1) Urettferdighet og «undertrykkende handlinger» er utbredt. (Forkynneren 4: 1) Men Jehova har ikke forandret seg. Han hater fremdeles urettferdighet, og han har dyp omsorg for dem som er offer for det. Hvis vi fortsetter å være lojale mot Jehova og hans overherredømme, vil han gi oss styrke til å holde ut helt til den fastsatte tid da han skal fjerne all urettferdighet under sitt rikes styre. — 1. Peter 5: 6, 7.

^ avsn. 13 Jehova sa om Job: «Det er ingen på jorden som han.» (Job 1: 8) Job levde derfor trolig etter at Josef var død, og før Moses var blitt utnevnt til leder for Israel. På det tidspunkt kunne det sies at det ikke var noen som var så ulastelig som Job.