Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Nærm deg Jehova

Forord

Forord

Kjære leser!

Føler du at du står i et nært forhold til Gud? I manges øyne er det rett og slett umulig. Noen mener at han er altfor langt borte; andre føler at de er for uverdige til å nærme seg ham. Men Bibelen kommer med denne kjærlige oppfordringen: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4: 8) Og Gud sier selv til dem som tilber ham: «Jeg, Jehova din Gud, griper din høyre hånd; jeg er den som sier til deg: ’Vær ikke redd. Jeg selv vil hjelpe deg.’» — Jesaja 41: 13.

Hva kan vi gjøre for å komme i et slikt nært forhold til Gud? Grunnlaget for ethvert vennskap er at en kjenner den en vil ha som venn, og beundrer og setter pris på hans spesielle egenskaper. Hvis vi vil ha Gud som venn, er det derfor viktig at vi gjør oss kjent med hans egenskaper og hans måter å gjøre tingene på. Det kan vi gjøre ved å studere Bibelen. Når vi tenker på hvordan Gud lar alle sine egenskaper komme til uttrykk, når vi ser hvordan Jesus Kristus på en fullkommen måte gjenspeilte disse egenskapene, og når vi forstår hvordan vi også kan klare å framelske dem, vil det føre oss nærmere Gud. Vi vil se at han er universets rettmessige og ideelle Overherre. Han er den Far vi alle trenger — sterk, rettferdig, vis og kjærlig. Han forlater aldri sine trofaste barn.

Måtte denne boken hjelpe deg til å komme i et enda nærere forhold til Jehova Gud, til å knytte et vennskapsbånd med ham som aldri vil bli brutt, slik at du vil kunne leve og lovprise ham i all evighet.

Utgiverne