Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 9

«Kristus, Guds kraft»

«Kristus, Guds kraft»

1—3. a) Hvilken skremmende opplevelse hadde disiplene på Galilea-sjøen, og hva gjorde Jesus? b) Hvorfor blir Jesus med rette kalt «Kristus, Guds kraft»?

DISIPLENE var livredde. De befant seg om bord i en båt på Galilea-sjøen, da det plutselig ble et voldsomt uvær. De hadde sikkert opplevd uvær på denne sjøen før — noen av dem var jo erfarne fiskere. * (Matteus 4: 18, 19) Men dette var «en voldsom storm» som brakte sjøen i opprør. Mennene strevde febrilsk med å manøvrere båten, men stormen ble for sterk for dem. Store bølger ’slo inn i båten’, så båten begynte å bli fylt med vann. Midt i alt dette bråket lå Jesus i akterstavnen og sov tungt, utmattet etter at han en hel dag hadde undervist store menneskemengder. Disiplene vekket ham og sa: «Herre, redd oss, vi holder på å omkomme!» — Markus 4: 35—38; Matteus 8: 23—25.

2 Jesus var ikke redd. Han reiste seg og refset vinden og sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden og sjøen adlød straks — stormen stilnet, bølgene la seg, og «det ble helt stille». Disiplene ble nå grepet av en usedvanlig frykt. «Hvem er egentlig dette?» sa de til hverandre. Ja, hva slags menneske var det som kunne refse vinden og sjøen som om han irettesatte et uregjerlig barn? — Markus 4: 39—41; Matteus 8: 26, 27.

Jesus var ikke et vanlig menneske. Jehovas kraft virket til gagn for Jesus og også gjennom ham på usedvanlige måter.  Apostelen Paulus kunne med rette omtale ham som «Kristus, Guds kraft». (1. Korinter 1: 24) På hvilke måter gir Guds kraft seg til kjenne i Jesus? Og hva kan Jesu bruk av kraft bety for oss?

Guds enbårne Sønns makt og kraft

4, 5. a) Hva delegerte Jehova til sin enbårne Sønn, og hva stilte han til disposisjon for ham? b) Hvordan ble denne Sønn utrustet til å gjennomføre sin Fars hensikt i forbindelse med skapelsen?

4 Tenk på den makt Jesus hadde i sin førmenneskelige tilværelse. Jehova gjorde bruk av sin «evige kraft» da han skapte sin enbårne Sønn, som ble kjent som Jesus Kristus. (Romerne 1: 20; Kolosserne 1: 15) Deretter delegerte Jehova en kolossalt stor makt og myndighet til denne sin Sønn og stilte en enorm kraft til hans disposisjon. Han gav ham i oppdrag å fullføre skapelsen. Bibelen sier om Sønnen: «Alt ble til ved ham, og uten ham ble ikke en eneste ting til.» — Johannes 1: 3.

5 Det er vanskelig for oss å fatte hvilket stort oppdrag dette var. Bare tenk på den kolossalt store kraft som måtte til for at millioner av mektige engler, det fysiske univers med dets milliarder av galakser og jorden med dens variasjon av livsformer skulle bli frambrakt. Som en hjelp til å utrette alt dette hadde den enbårne Sønn til disposisjon den største kraft i universet — Guds hellige ånd. Denne Sønn fant stor glede i å være «en mesterarbeider», som Jehova brukte i forbindelse med skapelsen av alle andre ting. — Ordspråkene 8: 22—31.

6. Hvilken makt og myndighet fikk Jesus etter sin død og oppstandelse?

6 Kunne den enbårne Sønn få enda større makt og myndighet? Etter at Jesus hadde lidd døden her på jorden og var blitt oppreist fra de døde, sa han: «All myndighet i himmelen og på jorden er blitt gitt meg.» (Matteus 28: 18) Ja, Jesus har fått evne til og rett til å utøve makt i hele universet. Som «kongers Konge og herrers Herre» er han blitt bemyndiget  til å gjøre ’til intet all regjering og all myndighet og makt’ — både synlig og usynlig — som er i opposisjon til hans Far. (Åpenbaringen 19: 16; 1. Korinter 15: 24—26) Jehova Gud har ’ikke latt noe være tilbake som ikke er underlagt’ Jesus — bortsett fra ham selv. — Hebreerne 2: 8; 1. Korinter 15: 27.

7. Hvorfor kan vi være sikker på at Jesus aldri kommer til å misbruke den makt Jehova har gitt ham?

7 Trenger vi å være redd for at Jesus skal misbruke sin makt? Absolutt ikke! Jesus elsker virkelig sin Far og vil aldri gjøre noe som mishager ham. (Johannes 8: 29; 14: 31) Han vet at Jehova aldri misbruker sin allmakt. Han vet av egen erfaring at Jehova søker etter muligheter til å «vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham». (2. Krønikebok 16: 9) Og han har den samme kjærlighet til menneskene som hans Far har, så vi kan stole på at han alltid vil bruke sin makt til å gjøre det som er godt. (Johannes 13: 1) Jesus har et uplettet rulleblad hva dette angår. La oss se hvilken makt han hadde da han var her på jorden, og hvordan han ble motivert til å bruke den.

«Mektig i . . . ord»

8. Hva fikk Jesus makt til å gjøre etter at han var blitt salvet, og hvordan brukte han sin makt?

8 Jesus utførte tydeligvis ikke noen mirakler under sin oppvekst i Nasaret. Men det forandret seg etter at han var blitt døpt i år 29, omkring 30 år gammel. (Lukas 3: 21—23) Bibelen forteller: «Gud salvet ham med hellig ånd og kraft, og han gikk gjennom landet og gjorde godt og helbredet alle dem som var undertrykt av Djevelen.» (Apostlenes gjerninger 10: 38) Han «gjorde godt». Viser ikke det at Jesus brukte sin makt på rette måte? Etter at han var blitt salvet, ble han «en profet, mektig i gjerning og ord». — Lukas 24: 19.

9—11. a) Hvor utførte Jesus mye av sitt undervisningsarbeid, og hvilken utfordring møtte han? b) Hvorfor var folkemengdene forundret over den måten Jesus underviste på?

9 Hvordan var Jesus mektig i ord? Han underviste ofte i  friluft — ved bredden av en sjø, i en åsside og på gater og torg. (Markus 6: 53—56; Lukas 5: 1—3; 13: 26) Hvis tilhørerne ikke var interessert i det han sa, kunne de bare gå sin vei. Det fantes jo ikke trykte bøker på den tiden, så oppmerksomme tilhørere måtte bevare hans ord i sitt sinn og hjerte. Det han sa, måtte derfor være fengslende, enkelt å forstå og lett å huske. Men denne utfordringen var ikke noe problem for Jesus. Tenk for eksempel på Bergprekenen.

10 En dag tidlig i år 31 samlet en folkemengde seg i en åsside i nærheten av Galilea-sjøen. Noen hadde kommet fra Judea og Jerusalem, over hundre kilometer borte. Andre hadde kommet nordfra, fra kystområdet ved Tyrus og Sidon. Mange syke nærmet seg Jesus for å røre ved ham, og han helbredet dem alle. Da det ikke lenger var en eneste igjen blant dem som var alvorlig syk, begynte han å undervise dem. (Lukas 6: 17—19) Da han en stund senere avsluttet sin tale, var forsamlingen forundret over det de hadde hørt. Hvorfor?

11 Noen år senere skrev en av dem som hadde hørt denne prekenen: «Folkeskarene [var] slått av forundring over hans måte å undervise på; for han underviste dem som en som hadde myndighet.» (Matteus 7: 28, 29) Jesus talte med en kraft som de kunne føle. Han talte på vegne av Gud og baserte sin lære på Guds Ords autoritet. (Johannes 7: 16) Hans utsagn var klare, hans formaninger overbevisende og hans argumenter ugjendrivelige. Han kom til sakens kjerne og nådde sine tilhøreres hjerte. Han lærte dem hva som kunne gjøre dem lykkelige, hvordan de kunne be, hvordan de kunne søke Guds rike, og hvordan de kunne skape seg en trygg framtid. (Matteus 5: 3 til 7: 27) Hans ord appellerte til hjertet til dem som hungret etter sannhet og rettferdighet. Dette var mennesker som var villige til å «fornekte seg selv» og forlate alt for å følge ham. (Matteus 16: 24; Lukas 5: 10, 11) For et vitnesbyrd om den store kraft Jesu ord hadde!

 «Mektig i gjerning»

12, 13. I hvilken forstand var Jesus «mektig i gjerning», og hva slags mirakler utførte han?

12 Jesus var også «mektig i gjerning». (Lukas 24: 19) Evangeliene forteller om over 30 konkrete mirakler som han utførte — alle i «Jehovas kraft». * (Lukas 5: 17) Jesu mirakler berørte tusener av menneskers liv. Bare to av dem — det at han mettet 5000 menn og senere 4000 menn «foruten kvinner og små barn» — berørte sannsynligvis omkring 20 000 mennesker alt i alt! — Matteus 14: 13—21; 15: 32—38.

’De så Jesus komme gående på sjøen’

13 Jesus utførte mange forskjellige typer mirakler. Han hadde makt over demonene og drev dem ut uten problemer. (Lukas 9: 37—43) Han forvandlet vann til vin. (Johannes 2: 1—11) Til disiplenes store forundring gikk han på Galilea-sjøen en gang da den var opprørt av en kraftig vind. (Johannes 6: 18, 19) Han helbredet defekte lemmer, kroniske lidelser og livstruende sykdom. (Markus 3: 1—5; Johannes 4: 46—54) Han utførte slike helbredelser på forskjellige måter. Noen ble helbredet mens de befant seg et stykke fra der hvor Jesus var, mens andre ble helbredet ved at Jesus selv rørte ved dem. (Matteus 8: 2, 3, 5—13) Noen ble helbredet på et øyeblikk, mens andre ble helbredet gradvis. — Markus 8: 22—25; Lukas 8: 43, 44.

14. Under hvilke omstendigheter viste Jesus at han hadde makt til å gjøre døden til intet?

14 Jesus hadde også makt til å vekke døde mennesker til live igjen. Det fortelles om tre tilfeller da han oppreiste noen fra de døde: Han gav en tolv år gammel jente tilbake til foreldrene hennes, han gav en enke hennes eneste barn tilbake, og han gav to søstre deres kjære bror tilbake. (Lukas 7: 11—15; 8: 49—56; Johannes 11: 38—44) Det spilte ingen  rolle hvordan omstendighetene var. Den tolv år gamle jenta ble oppreist rett etter at hun var død. Enkens sønn ble oppreist da han ble båret død ut av byen for å bli begravd, uten tvil samme dag som han døde. Og Lasarus ble oppreist fra graven den fjerde dagen etter sin død.

Uselvisk, ansvarsbevisst og hensynsfull bruk av makt

15, 16. Hva er det som viser at Jesus brukte sin makt på en uselvisk måte?

15 Kan du forestille deg hvordan den makt Jesus hadde, kunne ha blitt misbrukt hvis det hadde vært en ufullkommen hersker som var i besittelse av den? Jesus var imidlertid uten synd. (1. Peter 2: 22) Han lot seg ikke forderve av den egoisme, ærgjerrighet og griskhet som får ufullkomne mennesker til å bruke sin makt til å skade andre.

16 Jesus brukte sin makt på en uselvisk måte, aldri for å oppnå noe for seg selv. En gang da han var sulten, ville han ikke gjøre steiner om til brød. (Matteus 4: 1—4) De få tingene han hadde, viste at han ikke oppnådde materielle fordeler ved å bruke sin makt. (Matteus 8: 20) Det er også noe annet som viser at han utførte sine mektige gjerninger ut fra uselviske motiver. Det kostet ham noe å utføre miraklene. Når han helbredet syke, gikk det kraft ut fra ham. Han merket dette, selv når det bare var én som ble helbredet. (Markus 5: 25—34) Likevel lot han hele folkemengder røre ved ham, og alle ble helbredet. (Lukas 6: 19) For en uselviskhet!

17. Hvordan viste Jesus at han brukte sin makt på en ansvarsbevisst måte?

17 Jesus brukte sin makt på en ansvarsbevisst måte. Det hendte aldri at han utførte mektige gjerninger helt formålsløst eller bare for å vise seg. (Matteus 4: 5—7) Han ville ikke gjøre noe tegn bare for å tilfredsstille Herodes’ nysgjerrighet, som bunnet i urette motiver. (Lukas 23: 8, 9) Han  gjorde aldri et stort nummer av sin makt, men sa mange ganger til dem han hadde helbredet, at de ikke skulle fortelle det til noen. (Markus 5: 43; 7: 36) Han ville ikke at folk skulle gjøre seg opp en mening om ham på grunnlag av sensasjonelle rykter. — Matteus 12: 15—19.

18—20. a) Hva lå til grunn for den måten Jesus brukte sin makt på? b) Hva synes du om den måten Jesus gikk fram på da han helbredet en døv mann?

18 Denne mektige mannen, Jesus, hadde ingenting til felles med de herskerne som har utøvd sin makt på en hard og ufølsom måte, uten å ta hensyn til andres behov og lidelser. Jesus brydde seg om andre mennesker. Bare synet av noen som hadde det vondt, gjorde så sterkt inntrykk på ham at han ble motivert til å befri dem for deres lidelser. (Matteus 14: 14) Han tok hensyn til andres følelser og behov, og denne inderlige omtanken påvirket den måten han brukte sin makt på. Vi kan lese om et gripende eksempel på det i Markus 7: 31—37.

19 Denne gangen hadde store folkemengder funnet Jesus og kommet til ham med mange som var syke, og han helbredet dem alle. (Matteus 15: 29, 30) Men det var én mann Jesus merket seg spesielt. Det var en mann som var døv og omtrent ikke kunne snakke. Jesus følte sikkert at mannen var engstelig eller forlegen. Han tok ham omtenksomt til side — bort fra mengden — slik at de kunne være for seg selv. Så viste han mannen ved hjelp av gester hva han hadde tenkt å gjøre. Han «stakk fingrene i mannens ører, og etter å ha spyttet rørte han ved tungen hans». * (Markus 7: 33) Deretter så han opp mot himmelen og sukket dypt. Disse handlingene  fortalte mannen dette: «Det jeg skal gjøre for deg, skyldes Guds kraft.» Til slutt sa Jesus: «Bli åpnet.» (Markus 7: 34) Da fikk mannen tilbake hørselen og evnen til å snakke normalt.

20 Så rørende det er å tenke på at Jesus tok hensyn til folks følelser også når han brukte sin gudgitte makt til å helbrede! Er det ikke godt å vite at Jehova har overgitt det messianske rike til en slik medfølende og omsorgsfull Hersker?

En forsmak på det som skal komme

21, 22. a) Hva var Jesu mirakler forhåndsglimt av? b) Hva kan vi vente oss under Jesu styre, ettersom han har herredømme over naturkreftene?

21 De mektige gjerningene som Jesus utførte mens han var her på jorden, var bare forhåndsglimt av enda større velsignelser som skal komme under hans styre som Konge. I Guds nye verden skal Jesus igjen utføre mirakler — men da i verdensomfattende målestokk! Tenk på noen av de spennende tingene vi har foran oss.

22 Jesus skal gjenopprette jordens økologiske likevekt og gjøre den fullkommen. Husk at han viste at han har herredømme over naturkreftene, da han stilnet en storm. Under Jesu styre vil menneskene derfor ikke behøve å være redd for at de skal bli skadet av tyfoner, jordskjelv, vulkanutbrudd eller andre naturkatastrofer. Ettersom Jesus er Mesterarbeideren, som Jehova brukte til å skape jorden og alt liv på den, forstår han fullt ut hvordan jordens økosystem virker. Han vet hvordan han skal utnytte dens ressurser på rette måte. Under hans herredømme skal hele jorden bli forvandlet til et paradis. — Lukas 23: 43.

23. Hvordan kommer Kongen Jesus til å dekke menneskenes behov?

23 Hva med menneskehetens behov? Jesu evne til å skaffe tusener rikelig med mat med et svært beskjedent utgangspunkt forsikrer oss om at ingen kommer til å sulte under  hans styre. Det kommer til å være en overflod av mat, og den vil bli fordelt på en rettferdig måte, slik at det aldri mer blir matmangel eller hungersnød. (Salme 72: 16) Hans makt over sykdom og lidelse forteller oss at syke, blinde, døve, lemlestede og halte kommer til å bli helbredet — fullstendig og for bestandig. (Jesaja 33: 24; 35: 5, 6) Hans evne til å oppreise døde forsikrer oss om at han som Konge i himmelen også har makt til å oppreise de utallige millioner som hans Far finner glede i å huske. — Johannes 5: 28, 29.

24. Hva bør vi huske når vi tenker på den makt Jesus har, og hvorfor?

24 Når vi tenker over hvilken makt Jesus har, må vi huske at Sønnen etterligner sin Far til fullkommenhet. (Johannes 14: 9) Den måten Jesus bruker sin makt på, gir oss derfor et klart bilde av hvordan Jehova bruker sin makt. Tenk for eksempel på hvor ømt og kjærlig Jesus opptrådte da han helbredet en spedalsk mann. Han ble grepet av medlidenhet, rørte ved mannen og sa: «Jeg vil.» (Markus 1: 40—42) Ved hjelp av slike beretninger som denne sier Jehova i virkeligheten: «Det er slik jeg bruker min makt!» Får du ikke lyst til å lovprise vår allmektige Gud og takke ham for at han bruker sin makt på en slik kjærlig måte?

^ avsn. 1 Det er ikke uvanlig at det plutselig oppstår stormer på Galilea-sjøen. Fordi sjøen ligger svært lavt (overflaten er cirka 210 meter under havoverflaten), er luften over den mye varmere enn luften i området omkring, og det skaper urolige luftmasser. Kraftige vinder feier nedover Jordandalen fra Hermon-fjellet i nord. I det ene øyeblikket kan sjøen være helt rolig, mens det i det neste øyeblikket kan være full storm der.

^ avsn. 12 Noen ganger blir mange mirakler dessuten omtalt under ett i evangeliene. Det står for eksempel om en gang da «hele byen» kom for å se ham, og at han da leget «mange» syke. — Markus 1: 32—34.

^ avsn. 19 Spytting var en metode eller et tegn som var anerkjent både blant jøder og ikke-jøder i forbindelse med leging av sykdom, og rabbinske skrifter forteller om at spytt ble brukt som legemiddel. Det kan være at Jesus spyttet for å gi tegn til mannen om at han skulle til å helbrede ham. Jesus brukte i hvert fall ikke sitt spytt som et naturlegemiddel.