Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 8

Makt til å gjenopprette – Jehova «gjør alle ting nye»

Makt til å gjenopprette – Jehova «gjør alle ting nye»

1, 2. Hvilke tap lider mange i vår tid?

ET BARN mister eller ødelegger en leke det er glad i, og gråter sårt. Lyden er hjerteskjærende! Men har du noen gang sett hvordan ansiktet til et slikt barn stråler opp når det får leken tilbake, eller når leken er blitt reparert? Det er kanskje en enkel sak for faren å finne leken eller å reparere den. Men barnet stråler og er fylt av undring. Det har fått igjen noe som det trodde var borte eller ødelagt for bestandig!

2 Jehova, vår himmelske Far, har makt til å gi sine jordiske barn tilbake det som de kanskje regner for å være tapt for bestandig. Da snakker vi naturligvis ikke om leker. Nå i ’disse kritiske tider som er vanskelige å mestre’, må vi forholde oss til tap som er langt mer alvorlige. (2. Timoteus 3: 1—5) Vi kan risikere å miste mye av det som er dyrebart for oss — hjemmet vårt, det vi eier, arbeidet vårt og helsen. Vi blir forferdet når vi ser at miljøet ødelegges, og at mange livsformer utryddes. Men ikke noe berører oss så sterkt som det at vi mister en som står oss nær. Tapet og følelsen av maktesløshet kan være overveldende. — 2. Samuelsbok 18: 33.

3. Hvilken trøstende opplysning finner vi i Apostlenes gjerninger 3: 21, og hvilket middel vil Jehova bruke for å gjøre dette?

3 For en trøst det er å vite at Jehova har makt til å gjenopprette! Som vi skal se, er det utrolig mye han kan og vil gjenopprette for sine jordiske barn. Bibelen viser at det er hans hensikt å ’gjenopprette alt’. (Apostlenes gjerninger 3: 21) Han skal gjøre det ved hjelp av det messianske rike og dets Konge, hans Sønn, Jesus Kristus. Kjensgjerningene  viser at dette riket begynte å herske i himmelen i 1914. * (Matteus 24: 3—14) Hva er det som skal gjenopprettes? La oss se på noen av Jehovas store gjerninger i forbindelse med gjenopprettelse. Én av dem kan vi allerede se og erfare. Andre kommer vi til å se i stor målestokk i framtiden.

Gjenopprettelsen av den rene tilbedelse

4, 5. Hva skjedde med Guds folk i 607 fvt., og hvilket håp gav Jehova dem?

4 Én ting som Jehova allerede har gjenopprettet, er den rene tilbedelse. For at vi skal forstå hva det betyr, kan vi se ganske kort på Juda rikes historie. Det vil gi oss et spennende innblikk i hvordan Jehova bruker sin makt til å gjenopprette. — Romerne 15: 4.

5 Tenk på hvordan trofaste jøder må ha følt det da Jerusalem ble ødelagt i 607 fvt. Deres elskede by ble rasert, og murene ble revet. Enda verre var det at det herlige templet som Salomo hadde bygd, det som hadde vært sentret for den rene tilbedelse av Jehova på jorden, ble lagt i ruiner. (Salme 79: 1) De overlevende ble ført i landflyktighet til Babylon, mens deres hjemland ble et ødslig tilholdssted for ville dyr. (Jeremia 9: 11) Fra et menneskelig synspunkt virket det som om alt var tapt. (Salme 137: 1) Men Jehova, som lenge hadde forutsagt denne ødeleggelsen, gav dem håp om at det skulle finne sted en gjenopprettelse.

6—8. a) Hvilket tema gikk igjen i skriftene til de jødiske profetene, og hvordan fikk disse profetiene sin første oppfyllelse? b) Hvordan har Guds folk i vår tid erfart en oppfyllelse av mange profetier om gjenopprettelse?

6 Gjenopprettelse var faktisk et tema som gikk igjen i skriftene  til de jødiske profetene. * Gjennom dem lovte Jehova at landet skulle bli gjenreist og bebodd på ny, at det skulle være fruktbart, og at det skulle være beskyttet mot ville dyr og angrep fra fiender. Han beskrev deres gjenreiste land som et virkelig paradis! (Jesaja 65: 25; Esekiel 34: 25; 36: 35) Framfor alt skulle den rene tilbedelse bli gjenopprettet, og templet skulle bli gjenoppbygd. (Mika 4: 1—5) Disse profetiene gav de landflyktige jødene håp og hjalp dem til å holde ut 70 års fangenskap i Babylon.

7 Så kom endelig tiden for gjenopprettelsen. Jødene ble utfridd av Babylon og drog tilbake til Jerusalem og gjenoppbygde Jehovas tempel der. (Esra 1: 1, 2) Så lenge de holdt fast ved den rene tilbedelse, velsignet Jehova dem og gjorde landet fruktbart. Han beskyttet dem mot fiender og mot de ville dyrene som hadde hatt landet for seg selv i mange tiår. Jødene må virkelig ha gledet seg over Jehovas makt til å gjenopprette! Men dette representerte bare en første, begrenset oppfyllelse av profetiene om gjenopprettelse. En større oppfyllelse skulle finne sted «i dagenes siste del», i den tiden vi lever i, da kong Davids lenge lovte Arving skulle være innsatt på tronen. — Jesaja 2: 2—4; 9: 6, 7.

8 Kort tid etter at Jesus var blitt innsatt på tronen i det himmelske rike i 1914, rettet han oppmerksomheten mot de åndelige interessene til Guds trofaste folk på jorden. Akkurat som perserkongen Kyros utfridde en jødisk rest av Babylon i 537 fvt., utfridde Jesus en rest av åndelige jøder — hans etterfølgere — av innflytelsen fra et moderne Babylon, nemlig den falske religions verdensrike. (Romerne 2: 29; Åpenbaringen 18: 1—5) Fra 1919 og framover er den rene tilbedelse blitt gjenopprettet og har fått sin rettmessige plass i de sanne kristnes liv. (Malaki 3: 1—5) Hele tiden siden har Guds folk tilbedt ham i hans rensede åndelige tempel — Guds ordning for ren tilbedelse. Hvorfor er dette viktig for oss som lever nå?

 En åndelig gjenopprettelse — hvorfor den er viktig

9. Hva gjorde kristenhetens kirkesamfunn med tilbedelsen av Gud etter den apostoliske tid, men hva har Jehova gjort i vår tid?

9 Tenk over det historiske perspektivet. De kristne i det første århundre kunne glede seg over mange åndelige velsignelser. Men Jesus og apostlene forutsa at den sanne tilbedelse skulle bli fordervet og forsvinne. (Matteus 13: 24—30; Apostlenes gjerninger 20: 29, 30) Etter den apostoliske tid oppstod kristenheten. Dens prester antok hedenske læresetninger og skikker. De gjorde det også så godt som umulig å nærme seg Gud, for de framstilte ham som en uforståelig treenighet og lærte folk å skrifte for prester og å be til Maria og helgener i stedet for til Gud, Jehova. Hva har så Jehova gjort etter mange hundre års forderv? Midt i dagens verden — en verden som er gjennomsyret av religiøse løgner og ugudelige handlinger — har han grepet inn og gjenopprettet den rene tilbedelse! Uten å overdrive kan vi si at denne gjenopprettelsen er noe av det viktigste som har hendt i nyere tid.

10, 11. a) Hvilke to aspekter omfatter det åndelige paradis, og hvordan blir du berørt av det? b) Hva slags mennesker har Jehova samlet inn i det åndelige paradis, og hva vil de få være vitne til?

10 De sanne kristne i vår tid kan derfor glede seg over å være i et åndelig paradis. Hva omfatter dette paradiset? Hovedsakelig to aspekter. Det første er den rene tilbedelse av den sanne Gud, Jehova. Han har velsignet oss med en form for tilbedelse som er fri for løgn og forvrengning. Han har gitt oss åndelig føde. Dette setter oss i stand til å lære om vår himmelske Far, å behage ham og å nærme oss ham. (Johannes 4: 24) Det andre aspektet ved det åndelige paradis har med mennesker å gjøre. Som Jesaja forutsa, har Jehova lært sine tilbedere «i dagenes siste del» å vandre på fredens veier. Han har avskaffet krigføring blant oss. Til tross for våre ufullkommenheter hjelper han oss til å ikle oss «den nye personlighet». Han velsigner våre anstrengelser med sin hellige ånd, som frambringer vakker frukt, gode egenskaper, hos oss. (Efeserne 4:  22—24; Galaterne 5: 22, 23) Når du handler i harmoni med Guds ånd, befinner du deg virkelig i det åndelige paradis.

11 I dette åndelige paradiset har Jehova samlet mennesker av det slaget som han elsker — de som elsker ham, som elsker fred, og som er «klar over sitt åndelige behov». (Matteus 5: 3) Slike mennesker vil bli velsignet med muligheten til å være vitne til en enda mer spektakulær gjenopprettelse — at menneskeheten blir ført tilbake til fullkommenhet, og at hele jorden blir forvandlet til et paradis.

«Se, jeg gjør alle ting nye»

12, 13. a) Hvorfor må profetiene om gjenopprettelse få enda en oppfyllelse? b) Hva er Jehovas hensikt med jorden, og hvorfor gir det oss håp for framtiden?

12 Mange av gjenopprettelsesprofetiene handler ikke bare om en åndelig gjenopprettelse. Jesaja skrev for eksempel om en tid da de syke, de halte, de blinde og de døve skulle bli helbredet, og da til og med døden skulle bli oppslukt for evig. (Jesaja 25: 8; 35: 1—7) Disse løftene ble ikke bokstavelig oppfylt i det gamle Israel. Og selv om vi har vært vitne til en åndelig oppfyllelse av disse løftene i vår tid, har vi all grunn til å tro at de i framtiden vil bli bokstavelig oppfylt i full målestokk. Hvordan vet vi det?

13 I Eden gjorde Jehova det helt klart hva som var hans hensikt med jorden: Den skulle være bebodd av en lykkelig, sunn og frisk og forent menneskeslekt. Menn og kvinner skulle ta seg av jorden og skapningene på den og gjøre hele jorden til et paradis. (1. Mosebok 1: 28) Det er den så avgjort ikke i dag! Men vi kan være forvisset om at Jehovas hensikter aldri blir forpurret. (Jesaja 55: 10, 11) Jesus, den messianske Konge som Jehova har utnevnt, skal sørge for at hele jorden blir et paradis. — Lukas 23: 43.

14, 15. a) Hvordan skal Jehova gjøre «alle ting nye»? b) Hvordan kommer livet til å arte seg i paradiset, og hva er det du synes høres mest tiltalende ut?

14 Tenk på hvordan det må være å få oppleve at hele jorden  blir et paradis! Jehova sier om den tiden: «Se, jeg gjør alle ting nye.» (Åpenbaringen 21: 5) Tenk over hva det vil innebære. Når Jehova har brukt sin makt til å ødelegge denne gamle ordning, vil det være «nye himler og en ny jord» tilbake. Det betyr at en ny regjering skal herske fra himmelen over et nytt samfunn på jorden som består av mennesker som elsker Jehova og gjør hans vilje. (2. Peter 3: 13) Satan og hans demoner vil være satt ut av spillet. (Åpenbaringen 20: 3) For første gang på tusener av år vil menneskeheten være befridd for deres fordervede, hatefulle, skadelige innflytelse. Det kommer uten tvil til å føles som en enorm lettelse.

15 Endelig vil vi kunne ta oss av denne vakre planeten slik som det fra først av var meningen at vi skulle gjøre. Jorden har en naturlig evne til å restituere seg. Forurensede innsjøer og elver kan rense seg selv hvis forurensningskilden blir fjernet; krigsherjede landområder kan heles hvis krigene opphører. For en glede det vil bli å arbeide i harmoni med jorden og være med på å forvandle den til en hagelignende park, et verdensomfattende Edens paradis med en uendelig variasjon av dyr og planter! Det vil være slutt på den meningsløse utryddingen av dyre- og plantearter; mennesket vil leve i fred med hele skaperverket. Barna vil ikke behøve å være redd for de ville dyrene. — Jesaja 9: 6, 7; 11: 1—9.

16. Hvordan kommer gjenopprettelsen til å berøre hver enkelt i paradiset?

16 Vi kommer også til å bli restituert på det personlige plan. Etter Harmageddon kommer de overlevende til å få se mirakuløse helbredelser finne sted over hele jorden. Jesus kommer til å bruke sin gudgitte makt til å lege blinde, døve og uføre, slik han gjorde da han var her på jorden. (Matteus 15: 30) De som har kommet opp i årene, vil få ungdommens kraft og styrke og gode helse tilbake. (Job 33: 25) Rynker vil forsvinne, krokete lemmer vil bli rettet ut, og musklene vil få ny energi. Hele den trofaste menneskehet vil få merke at virkningene av synd og ufullkommenhet gradvis forsvinner og til slutt blir  helt borte. Så takknemlige vi er for at Jehova Gud har en slik vidunderlig makt til å gjenopprette! La oss nå rette oppmerksomheten mot noe særlig hjertevarmende som vil finne sted i denne spennende gjenopprettelsens tid.

De døde blir gjenreist til liv

17, 18. a) Hvorfor irettesatte Jesus saddukeerne? b) Hvilke omstendigheter førte til at Elia bad Jehova om å oppreise en gutt fra de døde?

17 I det første århundre evt. var det noen religiøse ledere, saddukeerne, som ikke trodde på oppstandelsen. Jesus irettesatte dem med ordene: «Dere tar feil, for dere kjenner verken Skriftene eller Guds kraft.» (Matteus 22: 29) Ja, Skriftene åpenbarer at Jehova har makt til å gjøre døde mennesker levende igjen. Hvordan?

18 Prøv å se for deg det som skjedde på Elias tid. En enke stod og holdt sin livløse sønn i armene. Det var hennes eneste barn, og nå var han død. Profeten Elia, som i en tid hadde vært enkens gjest, må ha vært rystet. Han hadde tidligere vært med på å redde dette barnet fra å sulte i hjel, og han var sikkert blitt glad i gutten. Moren var simpelthen knust. Gutten hadde vært det eneste levende minnet om hennes avdøde mann. Hun hadde kanskje håpet at sønnen skulle ta seg av henne når hun ble gammel. Nå var hun redd for at hun kanskje ble straffet for en eller annen tidligere misgjerning. Elia orket ikke å se på at tragedien på denne måten ble enda verre. Han tok forsiktig det døde barnet fra moren, bar det opp på rommet sitt og bad Jehova Gud om at han måtte la barnet få sjelen, livet, tilbake. — 1. Kongebok 17: 8—21.

19, 20. a) Hvordan viste Abraham at han trodde på Jehovas makt til å gjenopprette, og hva var denne troen basert på? b) Hvordan belønnet Jehova Elia for hans tro?

19 Elia var ikke den første som trodde på oppstandelsen. Abraham, som levde flere hundre år tidligere, hadde en fast tro på at Jehova har makt til å oppreise døde — og det med god grunn. Da Abraham var 100 år og Sara 90,  gav Jehova dem forplantningsevnen tilbake, slik at Sara på mirakuløst vis fikk en sønn. (1. Mosebok 17: 17; 21: 2, 3) Senere, da gutten var blitt voksen, bad Jehova Abraham om å ofre ham. Abraham viste tro, for han visste at Jehova kunne bringe hans elskede sønn, Isak, tilbake til livet. (Hebreerne 11: 17—19) Denne sterke troen er kanskje forklaringen på at Abraham, før han gikk opp på fjellet for å ofre sin sønn, forsikret sine tjenere om at han og Isak skulle komme tilbake sammen. — 1. Mosebok 22: 5.

«Se, sønnen din lever»

20 Jehova sparte Isak, så det ble ikke noe behov for en oppstandelse den gangen. Men i Elias tilfelle var enkens sønn allerede død. Han fortsatte imidlertid ikke å være død særlig lenge, for Jehova gav profeten lønn for hans tro ved å oppreise barnet fra de døde. Elia gav så gutten til moren mens han sa disse uforglemmelige ordene: «Se, sønnen din lever.» — 1. Kongebok 17: 22—24.

21, 22. a) Hva var formålet med de oppstandelsene som det står om i Bibelen? b) Hvor omfattende kommer oppstandelsen til å bli i paradiset, og hvem er det som skal oppreise de døde?

21 Her leser vi altså for første gang i den bibelske beretning om at Jehova bruker sin makt til å gi en som er død, livet tilbake. Senere gav Jehova også Elisja, Jesus, Paulus og Peter makt til å oppreise døde. De som ble oppreist da, døde jo igjen senere. Men slike bibelske beretninger gir oss et vidunderlig forhåndsglimt av det som skal komme.

22 I paradiset skal Jesus fullføre sin oppgave som «oppstandelsen og livet». (Johannes 11: 25) Han skal oppreise utallige millioner fra de døde og gi dem mulighet til å leve evig i det jordiske paradiset. (Johannes 5: 28, 29) Forestill deg hvilken gjensynsglede det vil bli når gode venner og nære slektninger som døden har skilt i lang tid, får se hverandre igjen og omfavner hverandre! Hele menneskeheten kommer til å lovprise Jehova for hans makt til å gjenopprette.

23. Hva var den største av alle Jehovas maktdemonstrasjoner, og hvordan utgjør dette en garanti for at vårt håp skal bli virkeliggjort?

 23 Jehova har gitt oss en solid garanti for at vi kan ha et sikkert håp om dette. Ved den største av alle sine maktdemonstrasjoner oppreiste han sin Sønn, Jesus, som en mektig åndeskapning og gav ham den høyeste stilling nest etter sin egen. Den oppstandne Jesus viste seg for flere hundre øyenvitner. (1. Korinter 15: 5, 6) Slike vitnesbyrd skulle være tilstrekkelige selv for skeptikere. Jehova har makt til å gi døde mennesker livet tilbake.

24. Hvorfor kan vi være sikker på at Jehova kommer til å oppreise de døde, og hva kan hver enkelt av oss ha håp om?

24 Det er ikke bare slik at Jehova har makt til å oppreise de døde; han har også et ønske om å gjøre det. Den trofaste mannen Job ble inspirert til å si at Jehova i virkeligheten lengter etter å bringe de døde tilbake. (Job 14: 15) Føler du deg ikke dratt til en Gud som er så ivrig etter å bruke sin makt til å gjenopprette på en slik kjærlig måte? Men husk at oppstandelsen er bare ett av trekkene ved Jehovas kommende store gjenreisningsarbeid. Etter hvert som du kommer ham stadig nærmere, bør du alltid verne om det dyrebare håpet om at du kan få være til stede og se at Jehova «gjør alle ting nye». — Åpenbaringen 21: 5.

^ avsn. 3 «Tidene for gjenopprettelsen av alt» begynte da det messianske rike ble opprettet med en etterkommer av den trofaste kong David på tronen. Jehova hadde lovt David at en etterkommer av ham som hans arving skulle herske i all evighet. (Salme 89: 35—37) Men etter at babylonerne hadde ødelagt Jerusalem i 607 fvt., satt det ikke lenger en jordisk etterkommer av David på Guds trone. Jesus, som ble født på jorden som Davids arving, ble den lenge lovte Kongen da han ble innsatt på tronen i himmelen.

^ avsn. 6 Både Moses, Jesaja, Jeremia, Esekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Mika og Sefanja utdypet dette temaet.