Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 4

Jehova har stor makt

Jehova har stor makt

1, 2. Hvilke forunderlige ting hadde Elia opplevd i sitt liv, men hvilke spektakulære hendelser var han vitne til fra en hule på Horeb-fjellet?

ELIA hadde opplevd forunderlige ting før også. En gang da han holdt seg skjult en tid, hadde han opplevd at noen ravner kom med mat til ham to ganger om dagen. Under en langvarig hungersnød hadde han opplevd at en hel husstand fikk mel og olje fra to krukker som ikke ble tomme. Og som svar på en bønn hadde han opplevd at det falt ild ned fra himmelen. (1. Kongebok, kapitlene 17 og 18) Likevel hadde han aldri opplevd noe i likhet med dette.

2 Mens han krøp sammen ved inngangen til en hule på Horeb-fjellet, var han vitne til en rekke spektakulære hendelser. Først kom det en vind. Den må ha vært fulgt av en hylende, øredøvende lyd, for den var så kraftig at den splintret fjellene og knuste de steile klippene. Så kom det et jordskjelv, som utløste enorme krefter i jordskorpen. Deretter kom det en ild. Da den feide forbi, kunne Elia sikkert føle den intense heten. — 1. Kongebok 19: 8—12.

«Se, Jehova gikk forbi»

3. Hvilken av Guds egenskaper fikk Elia se komme til uttrykk, og hvor kan vi se vitnesbyrd om den samme egenskapen?

3 Alle disse hendelsene som Elia var vitne til, hadde én ting til felles — de var tilkjennegivelser av Jehova Guds store makt. * Vi trenger naturligvis ikke å være vitne til et mirakel for å kunne forstå at Gud er i besittelse av stor makt eller kraft. Det er nokså åpenbart. Bibelen sier at skaperverket vitner om Jehovas «evige kraft og guddommelighet». (Romerne 1: 20) Tenk bare på de skarpe lynglimtene og de drønnende tordenskrallene, de brusende vannmassene i en praktfull  foss og en klar natthimmel oversådd med stjerner! Ser du ikke Guds kraft, ja hans store makt, i alt dette? Likevel er det få mennesker i dag som virkelig anerkjenner Guds makt. Enda færre har et riktig syn på den. Men det at vi forstår hvordan Jehova lar denne egenskapen komme til uttrykk, gir oss mange grunner til å nærme oss ham enda mer. I denne delen skal vi derfor drøfte Jehovas uforlignelige makt inngående.

En vesentlig egenskap hos Jehova

4, 5. a) Hvilken forbindelse er det mellom Jehovas navn og hans makt og velde? b) Hvorfor passer det godt at Jehova valgte oksen som et symbol på sin makt i form av kraft og styrke?

4 Jehovas makt er enestående. Jeremia 10: 6 sier: «Det er slett ingen som du, Jehova. Du er stor, og ditt navn er stort i velde.» Legg merke til at velde, eller makt, blir knyttet til Jehovas navn. Husk at dette navnet antagelig betyr «han lar bli» eller «han får til å bli». Hva er det som gjør at Jehova kan skape hva som helst han ønsker å skape, bli hva som helst han velger å bli? Hans makt, for å nevne én ting. Ja, Jehovas evne til å gå til handling, til å gjennomføre sin vilje, er ubegrenset. Denne makt er en av hans viktigste egenskaper.

5 Vi vil aldri fullt ut kunne fatte hvor stor og omfattende Jehovas makt er. Jehova bruker derfor illustrasjoner for å hjelpe oss til å forstå det. Som vi har sett, bruker han oksen som et symbol på sin makt, slik den kommer til uttrykk ved hans kraft og styrke. (Esekiel 1: 4—10) Det passer godt, for selv en tam okse er stor og sterk. Folk i Palestina i bibelsk tid støtte sjelden på en sterkere skapning, om de i det hele tatt gjorde det. Men de visste at det fantes en mer fryktinngytende okse — villoksen, eller uroksen, som nå er utdødd. (Job 39: 9—12) Den romerske statsmannen Julius Cæsar sa en gang at disse oksene var nesten like store som elefanter. «Stor er deres styrke,» skrev han, «og stor er  deres fart.» Prøv å forestille deg hvor liten og svak du ville føle deg hvis du stod ved siden av en slik skapning!

6. Hvorfor blir Jehova alene kalt «Den Allmektige»?

6 Et menneske er lite og svakt i forhold til maktens Gud, Jehova. I hans øyne er selv de mektigste nasjoner bare som et tynt støvlag på et par vektskåler. (Jesaja 40: 15) I motsetning til sine skapninger har Jehova ubegrenset makt, for han alene blir kalt Den Allmektige. * (Åpenbaringen 15: 3) Jehova er i besittelse av ’stor kraft’ og ’en veldig dynamisk energi’. (Jesaja 40: 26) Han er en uuttømmelig kraftkilde. Han er ikke avhengig av noen ytre energikilde, for «styrke hører Gud til». (Salme 62: 11) Hvordan bruker så Jehova sin kraft når han utøver sin makt?

Hvordan Jehova bruker sin kraft

7. Hva er Jehovas hellige ånd, og hva ligger det i de ordene som blir brukt i Bibelens grunntekst?

7 Hellig ånd strømmer ut fra Jehova uten noen gang å ta slutt. Den er Guds kraft i virksomhet. 1. Mosebok 1: 2 omtaler Bibelen den som «Guds virksomme kraft». De hebraiske og greske ordene for «ånd» som er brukt i grunnteksten, blir i andre sammenhenger oversatt med «vind», «pust» og «vindstøt». Ordbokforfattere sier at de ordene som opprinnelig ble brukt på hebraisk og gresk, henleder tanken på en usynlig kraft i virksomhet. I likhet med vinden er Guds ånd usynlig for våre øyne, men virkningene er reelle og merkbare.

8. Hva blir Guds ånd billedlig omtalt som i Bibelen, og hvorfor synes du at disse sammenligningene passer?

8 Jehovas hellige ånd kan anvendes i uendelig mange sammenhenger. Jehova kan bruke den for å gjennomføre enhver hensikt som han har i tankene. I hans Ord, Bibelen, blir hans ånd derfor billedlig omtalt som hans «finger», hans ’sterke hånd’ og hans ’utrakte arm’. (Lukas 11: 20; 5. Mosebok 5: 15;  Salme 8: 3) Med sine hender kan en mann utføre en lang rekke ulike oppgaver som krever forskjellig grad av styrke og nennsomhet. På lignende måte kunne Jehova ved hjelp av sin ånd gjennomføre hva som helst han satte seg fore — for eksempel å skape et ørlite atom, å få Rødehavet til å dele seg eller å sette de kristne i det første århundre i stand til å snakke fremmede tungemål.

9. Hvor stor er Jehovas herskermakt?

9 Jehova utøver også makt ved sin myndighet som universets Overherre. Kan du forestille deg hvordan det må være å ha millioner på millioner av intelligente, dyktige undersåtter som er ivrige etter å gjøre det du befaler? Jehova er i besittelse av en slik herskermakt. Han har jordiske tjenere, som i Bibelen ofte blir sammenlignet med en hær. (Salme 68: 11; 110: 3) Et menneske er imidlertid en svak skapning sammenlignet med en engel. Da assyrerhæren angrep Guds folk, drepte jo en enkelt engel 185 000 av de assyriske soldatene i løpet av én natt! (2. Kongebok 19: 35) Guds engler er «veldige i kraft». — Salme 103: 19, 20.

10. a) Hvorfor blir Den Allmektige kalt hærstyrkenes Jehova? b) Hvem er den mektigste av alle dem Jehova har skapt?

10 Hvor mange engler finnes det? Profeten Daniel fikk et syn hvor han så over hundre millioner åndeskapninger foran Jehovas trone i himmelen, men det er ingenting som tyder på at han da så alle de englene som finnes. (Daniel 7: 10) Det er godt mulig at det finnes hundrevis av millioner engler. Det er derfor vår Gud blir kalt hærstyrkenes Jehova. Denne tittelen beskriver den mektige stillingen han har som Befalingsmann over en enorm organisert rekke mektige engler. Over alle disse åndeskapningene har han satt sin egen elskede Sønn, «all skapnings førstefødte». (Kolosserne 1: 15) Som erkeengelen — den som står over alle englene, serafene og kjerubene — er Jesus den mektigste av alle dem som Jehova har skapt.

11, 12. a) På hvilke måter utfolder Guds ord kraft? b) Hva sa Jesus om hvor stor Jehovas makt er?

 11 Jehova har enda et middel som han bruker når han utøver sin makt. Hebreerne 4: 12 sier: «Guds ord er levende og utfolder kraft.» Er du klar over hvilken bemerkelsesverdig kraft som finnes i Guds ord, i det inspirerte budskapet som er bevart i Bibelen? Det kan styrke oss, bygge opp vår tro og hjelpe oss til å foreta store forandringer i vårt eget liv. Apostelen Paulus advarte sine medtroende mot mennesker som levde et grovt umoralsk liv. Og så sa han: «Likevel er det dette noen av dere har vært.» (1. Korinter 6: 9—11) Ja, «Guds ord» hadde utfoldet sin kraft i dem og hjulpet dem til å forandre seg.

12 Jehovas makt er så kolossalt stor og hans måter å utøve den på så virkningsfulle at ingenting kan stå i veien for ham. Det er som Jesus sa: «For Gud er alt mulig.» (Matteus 19: 26) Til fremme av hvilke formål er det så Jehova utøver sin store makt?

Makt og hensikt

13, 14. a) Hvorfor kan vi si at Jehova ikke er en upersonlig kraftkilde? b) På hvilke måter bruker Jehova sin makt?

13 Jehovas ånd er noe langt større enn noen fysisk kraft. Jehova er ikke noen upersonlig kraft, bare en kraftkilde. Han er en personlig Gud som har det hele og fulle herredømme over sin egen makt. Hva er det så som får ham til å bruke den?

14 Som vi skal se, bruker Jehova sin makt til å skape, ødelegge, beskytte og gjenopprette — kort sagt til alt det som harmonerer med hans fullkomne hensikter. (Jesaja 46: 10) Noen ganger bruker han sin makt til å åpenbare viktige sider ved sin personlighet og sine normer. Framfor alt bruker han sin makt for å gjennomføre sin vilje — å hevde og rettferdiggjøre sitt overherredømme og å hellige sitt navn ved hjelp av det messianske riket. Ingenting vil noen gang kunne forpurre denne hensikten.

15. I hvilken hensikt anvender Jehova sin makt i forbindelse med sine tjenere, og hvordan viste han det i Elias tilfelle?

 15 Jehova anvender også sin makt til gagn for oss som enkeltpersoner. Legg merke til det som står i 2. Krønikebok 16: 9: «Hva Jehova angår, så farer hans øyne over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» Vi har et eksempel på det i det som Elia opplevde, og som ble nevnt innledningsvis. Hvorfor lot Jehova Elia bli vitne til en slik ærefryktinngytende tilkjennegivelse av hans makt? Den onde dronning Jesabel hadde satt seg fore å få Elia drept. Profeten måtte flykte for livet. Han følte seg alene og var redd og mismodig. Det var som om alt hans harde arbeid hadde vært forgjeves. For å trøste ham minnet Jehova ham om sin store makt på en svært levende måte. Vinden, jordskjelvet og ilden viste at den mektigste i hele universet var der sammen med Elia. Hva hadde vel Elia å frykte fra Jesabel, når han hadde Den Allmektige Gud på sin side? — 1. Kongebok 19: 1—12. *

16. Hvorfor kan det være til oppmuntring for oss å tenke på Jehovas store makt?

16 Selv om dette ikke er den tiden da Jehova utfører mirakler, har han ikke forandret seg siden Elias tid. (1. Korinter 13: 8) Han har et like sterkt ønske om å bruke sin makt til gagn for dem som elsker ham, i dag. Han holder riktignok til i en opphøyd åndeverden, men han er ikke langt borte fra oss. Hans makt er ubegrenset, så avstanden er ingen hindring. «Jehova er nær hos alle som påkaller ham.» (Salme 145: 18) En gang da profeten Daniel bad til Jehova om hjelp, viste en engel seg for ham allerede før han var ferdig med å be! (Daniel 9: 20—23) Det er ikke noe som kan hindre Jehova i å hjelpe og styrke dem som han elsker. — Salme 118: 6.

 Gjør Guds makt ham utilnærmelig?

17. I hvilken forstand får Jehovas makt oss til å frykte ham, men hva slags frykt må vi ikke nære?

17 Bør det at Gud er så mektig, få oss til å frykte ham? På det må vi svare både ja og nei. Ja, i den forstand at denne egenskapen gir oss god grunn til å ha gudsfrykt, den dype følelsen av ærefrykt og respekt som vi så vidt var inne på i det forrige kapitlet. Bibelen sier at en slik frykt er «begynnelsen til visdom». (Salme 111: 10) Men vi svarer også nei, for Guds makt gir oss ingen grunn til å nære en sykelig frykt for ham eller unnlate å nærme oss ham.

18. a) Hva er grunnen til at mange nærer mistillit til dem som har makt? b) Hvordan vet vi at Jehova ikke kan bli korrupt som følge av den makt han har?

18 «Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.» Dette skrev den britiske historikeren lord Acton i 1887. Denne uttalelsen er ofte blitt sitert, kanskje fordi så mange ser at den uttrykker en ubestridelig sannhet. Ufullkomne mennesker misbruker ofte sin makt, noe historien har bekreftet om og om igjen. (Forkynneren 4: 1; 8: 9) Som følge av det er det mange som nærer mistillit til dem som har makt og myndighet, og trekker seg bort fra dem. Men Jehova har altså absolutt makt. Har det gjort ham korrupt på noen måte? Overhodet ikke! Som vi har sett, er han hellig, absolutt ubestikkelig. Jehova er ikke som ufullkomne menn og kvinner som har makt i denne fordervede verden. Han har aldri misbrukt sin makt, og han kommer aldri til å gjøre det.

19, 20. a) I overensstemmelse med hvilke andre egenskaper utøver Jehova alltid sin makt, og hvorfor er det oppmuntrende å vite det? b) Hvordan kan du illustrere Jehovas selvbeherskelse, og hvorfor synes du at den er tiltalende?

19 Husk at makt ikke er den eneste egenskapen Jehova har. Vi har ennå ikke sett på hans rettferdighet, hans visdom og hans kjærlighet. Men vi må ikke tro at Jehovas egenskaper kommer til uttrykk på en streng, mekanisk måte, som om  han bare legger én egenskap for dagen om gangen. I de neste kapitlene vil vi tvert imot få se at Jehova alltid utøver sin makt i overensstemmelse med sin rettferdighet, sin visdom og sin kjærlighet. Tenk også på en annen egenskap som Jehova har, en som en sjelden finner hos verdens herskere — selvbeherskelse.

20 Forestill deg at du treffer en mann som er så stor og mektig at du blir redd ham. Men etter hvert legger du merke til at han virker både mild og vennlig. Han er alltid parat til og ivrig etter å bruke sin makt til å hjelpe og beskytte folk, særlig de svake og forsvarsløse. Han misbruker aldri sin makt. Du ser at han blir bakvasket uten grunn, men at han likevel opptrer rolig og verdig og til og med vennlig. Du lurer på om du hadde klart å være så mild og behersket, særlig hvis du hadde vært like mektig som han! Ville du ikke få lyst til å nærme deg en slik mann etter hvert som du ble kjent med ham? Vi har langt større grunn til å nærme oss Jehova, Den Allmektige. Tenk på det som står i Nahum 1: 3: «Jehova er sen til vrede og stor i kraft.» Jehova er ikke snar til å bruke sin kraft eller makt mot menneskene, ikke engang mot de onde. Han er vennlig og mild. Han har vist at han er «sen til vrede», selv når han blir utfordret om og om igjen. — Salme 78: 37—41.

21. Hvorfor vil ikke Jehova tvinge noen til å gjøre hans vilje, og hva lærer det oss om ham?

 21 La oss se på Jehovas selvbeherskelse fra en annen synsvinkel. Hvis du hadde hatt ubegrenset makt, tror du at du da noen ganger ville ha blitt fristet til å tvinge folk til å gjøre tingene på din måte? Jehova, som er allmektig, tvinger ikke noen til å tjene ham. Vi må riktignok tjene ham for å få evig liv, men han tvinger ingen til å gjøre det. Han tar hensyn til den enkeltes verdighet ved å la alle velge selv. Han har gjort oss oppmerksom på de følgene det vil få å treffe dårlige valg, og fortalt om de goder det vil medføre å treffe gode valg. Men selve valget overlater han til oss. (5. Mosebok 30: 19, 20) Jehova har rett og slett ingen interesse av at noen skal tjene ham av tvang eller av en sykelig frykt for hans fryktinngytende makt. Han er interessert i mennesker som tjener ham villig, av kjærlighet. — 2. Korinter 9: 7.

22, 23. a) Hva er det som viser at Jehova finner glede i å gi makt, eller myndighet, til andre? b) Hva skal vi drøfte i det neste kapitlet?

22 La oss se på enda en grunn til at vi ikke trenger å leve i frykt for Den Allmektige Gud. Mennesker med makt er ofte tilbøyelige til ikke å ville dele makten med andre. Jehova derimot finner glede i å gi sine lojale tilbedere makt. Han delegerer betydelig makt, eller myndighet, til andre, for eksempel til sin Sønn. (Matteus 28: 18; jevnfør Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 1978/85.) Jehova gir også på en måte sine tjenere makt ved å gi dem styrke. Bibelen forklarer: «Din, Jehova, er storheten og velden og skjønnheten og høyheten og verdigheten; for alt i himlene og på jorden er ditt . . . og i din hånd er det kraft og velde, og i din hånd er det evne til å gjøre stor og til å gi alt styrke.» — 1. Krønikebok 29: 11, 12.

23 Ja, Jehova vil med glede gi deg styrke. Han gir til og med «kraft som er over det normale», til dem som vil tjene ham. (2. Korinter 4: 7) Føler du deg ikke dratt til denne dynamiske Gud, som bruker sin makt i samsvar med sine høye normer? I det neste kapitlet skal vi fokusere på hvordan Jehova bruker sin makt til å skape.

^ avsn. 3 Ordet «makt» har en vid betydning på norsk. Ordbøkene definerer det som kraft, styrke, evne til å utrette noe, myndighet, herredømme, velde.

^ avsn. 6 Det greske ordet som er oversatt med «Den Allmektige», betyr bokstavelig «den som hersker over alle; den som har all makt».

^ avsn. 15 Bibelen sier: «Jehova var ikke i vinden . . . , jordskjelvet . . . , ilden.» I motsetning til dem som tilber mytiske naturguder, venter ikke Jehovas tjenere å se ham i naturkreftene. Han er altfor stor til at noe av det han har skapt, skulle kunne romme ham. — 1. Kongebok 8: 27.