1—3. a) Hvilken tung byrde bar salmisten David, og hva var til trøst og oppmuntring for ham? b) Hvilken byrde må vi bære når vi synder, men hva forsikrer Jehova oss om?

«MINE misgjerninger har gått over mitt hode,» skrev salmisten David. «Som en tung byrde er de for tunge for meg. Jeg er blitt nummen og fullstendig knust.» (Salme 38: 4, 8) David visste at dårlig samvittighet kan være en tung byrde. Men han fant trøst og oppmuntring for sitt urolige hjerte. Han forstod at selv om Jehova hater synd, hater han ikke synderen hvis denne virkelig angrer og tar avstand fra sin syndige ferd. I full tillit til at Jehova er villig til å vise dem som angrer, barmhjertighet, sa David: «Du, Jehova, er . . . rede til å tilgi.» — Salme 86: 5.

2 Når vi synder, må vi også bære den tunge byrde som dårlig samvittighet er. Det at vi får samvittighetsnag, er en sunn reaksjon. Det kan få oss til å ta bestemte skritt for å rette på feilene våre. Men det kan være fare for at vi blir overmannet av skyldfølelse. Vårt hjerte kan fordømme oss og overbevise oss om at Jehova ikke vil tilgi oss, uansett hvor sterkt vi angrer. Hvis vi blir «oppslukt» av skyldfølelse, kan det være at Satan forsøker å få oss til å gi opp, til å føle at vi ikke er noe verd i Jehovas øyne, og at vi er uskikket til å tjene ham. — 2. Korinter 2: 5—11.

3 Er det slik Jehova ser på saken? Overhodet ikke! Villighet til å tilgi er et trekk ved Jehovas store kjærlighet. Han forsikrer oss i sitt Ord om at han er villig til å tilgi når vi angrer oppriktig, av hjertet. (Ordspråkene 28: 13) La oss nå se på hvorfor og hvordan Jehova tilgir. Det vil hjelpe oss til å forstå at hans tilgivelse ikke er noe uoppnåelig.

 Hvorfor Jehova er «rede til å tilgi»

4. Hva ’kommer Jehova i hu’ når det gjelder oss, og hvordan berører det den måten han behandler oss på?

4 Jehova er oppmerksom på våre begrensninger. «Han vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv,» står det i Salme 103: 14. Han glemmer ikke at vi er dannet av støv, at vi som følge av vår ufullkommenhet har våre svakheter og skrøpeligheter. Ordene «hvordan vi er formet» får oss til å tenke på at Bibelen sammenligner Jehova med en pottemaker og oss med leirkar som pottemakeren former. * (Jeremia 18: 2—6) Den store Pottemaker tar hensyn til de svakhetene vi har som følge av vår syndige natur, og hvordan vi reagerer på hans veiledning.

5. Hvordan beskriver Romerbrevet det mektige grep som synden har om vårt falne kjød?

5 Jehova forstår hvor stor makt synden har. Hans Ord beskriver synden som en sterk kraft som holder menneskene i sitt dødbringende grep. Hvor sterkt er egentlig syndens grep? Apostelen Paulus forklarer dette i Romerbrevet: Vi er «under synd», lik soldater som står under sin kommanderende offiser (Romerne 3: 9); synden har «hersket som konge» over menneskene (Romerne 5: 21); den «bor» i oss (Romerne 7: 17, 20); dens «lov» virker stadig i oss og prøver å få kontroll over våre handlinger. (Romerne 7: 23, 25) For et mektig grep synden har om vårt falne kjød! — Romerne 7: 21, 24.

6, 7. a) Hvordan ser Jehova på dem som søker hans barmhjertighet med et angerfullt hjerte? b) Hvorfor må vi ikke ta Guds barmhjertighet for gitt?

6 Jehova vet derfor at vi ikke er i stand til å være fullkomment lydige, uansett hvor gjerne vi vil. I sin kjærlighet forsikrer han oss om at han vil tilgi oss når vi søker  hans barmhjertighet med et angerfullt hjerte. Salme 51: 17 sier: «Ofre for Gud er en sønderbrutt ånd; et sønderbrutt og knust hjerte, Gud, forakter du ikke.» Jehova vil aldri forkaste eller avvise et hjerte som er «sønderbrutt og knust» av skyldfølelse.

7 Men betyr dette at vi kan ta Guds barmhjertighet for gitt og bruke vår syndige natur som en unnskyldning for å synde? Slett ikke! Jehova lar seg ikke bare lede av følelser. Det finnes grenser for hans barmhjertighet. Han vil på ingen måte tilgi dem som hardhjertet og med overlegg praktiserer synd uten å angre. (Hebreerne 10: 26) Men når han på den annen side ser et angerfullt hjerte, er han rede til å tilgi. La oss nå se litt nærmere på det uttrykksfulle språket Bibelen bruker for å beskrive denne enestående siden ved Jehovas kjærlighet.

Hvor fullstendig tilgir Jehova?

8. Hva gjør Jehova i virkeligheten når han tilgir våre synder, og hvilken virkning bør det ha på oss?

8 Den angerfulle kong David sa: «Min synd bekjente jeg til slutt for deg, og min misgjerning dekket jeg ikke over. . . . Og du — du tilgav mine synders misgjerning.» (Salme 32: 5) Ordet «tilgav» er oversatt fra et hebraisk ord som egentlig betyr å «løfte opp», å «bære». Her blir det brukt i betydningen ’å ta bort skyld, synd, overtredelse’. Jehova løftet altså opp Davids synder og bar dem bort, for å si det på den måten. Det lettet uten tvil den skyldfølelsen David hadde båret på. (Salme 32: 3) Vi kan også ha full tillit til den Gud som bærer bort syndene til dem som søker hans tilgivelse på grunnlag av sin tro på Jesu gjenløsningsoffer. — Matteus 20: 28.

9. Hvor langt bort fra oss tar Jehova våre synder?

9 David beskrev også Jehovas villighet til å tilgi på denne kraftfulle måten: «Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.» (Salme 103: 12, Det Norske  Bibelselskaps oversettelse av 1978/85; uthevet av oss.) Hvor langt er øst fra vest? Øst er på en måte alltid så langt fra vest som det går an å komme; øst og vest kan aldri møtes. En bibelkommentator sier at dette uttrykket betyr «så langt som mulig; så langt som vi kan forestille oss». Davids inspirerte ord forteller at når Jehova tilgir, tar han våre synder så langt bort fra oss som vi kan forestille oss.

’Deres synder skal bli gjort hvite som snø’

10. Hvorfor må vi ikke føle at vi vil være tilflekket av våre synder resten av livet, når Jehova har tilgitt dem?

10 Har du noen gang prøvd alt mulig for å fjerne en flekk fra et lyst plagg, bare for å oppleve at flekken er umulig å få bort? Legg merke til hvordan Jehova beskriver sin evne til å tilgi: «Om deres synder skulle vise seg å være som skarlagen, skal de bli gjort hvite som snø; om de skulle være røde som karmosinrødt stoff, skal de bli som ull.» (Jesaja 1: 18) Ordet «skarlagen» betegner en høyrød farge. * «Karmosinrødt»  var en av de dype fargene i farget stoff. (Nahum 2: 3) Vi vil aldri kunne fjerne syndens skamplett ved våre egne anstrengelser. Men Jehova kan ta synder som er som skarlagen og karmosin, og gjøre dem hvite som snø eller ufarget ull. Når Jehova tilgir våre synder, trenger vi ikke å føle at vi vil være tilflekket av disse syndene resten av livet.

11. I hvilken forstand kaster Jehova våre synder bak sin rygg?

11 I en gripende sang som Hiskia komponerte som et uttrykk for sin takknemlighet etter at han var blitt helbredet for en dødelig sykdom, sa han til Jehova: «Du har kastet alle mine synder bak din rygg.» (Jesaja 38: 17) Jehova blir her framstilt som en som tar en angrende overtreders synder og kaster dem bak seg, slik at han verken ser dem eller bryr seg om dem mer. Ifølge én ordbok kunne tanken uttrykkes på denne måten: «Du har gjort det slik at det er som om [mine synder] aldri er blitt begått.» Er ikke det oppmuntrende?

12. Hvordan viser profeten Mika at Jehova fjerner våre synder for godt når han tilgir?

12 I et løfte om gjenopprettelse gav profeten Mika uttrykk for sin overbevisning om at Jehova kom til å tilgi sitt angrende folk: «Hvem er en Gud som du, som . . . overser overtredelse hos sin arvs rest? . . . Og du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» (Mika 7: 18, 19) Prøv å forestille deg hva disse ordene må ha betydd for dem som levde i bibelsk tid. Hadde man noen mulighet til å hente tilbake noe som var blitt kastet «i havets dyp»? Mikas ord viser at når Jehova tilgir, fjerner han våre synder for godt.

13. Hva betyr Jesu ord: «Tilgi oss vår skyld»?

13 Jesus tok utgangspunkt i forholdet mellom låntakere og långivere for å illustrere Jehovas villighet til å tilgi. Han oppfordret oss til å be: «Tilgi oss vår skyld.» (Matteus 6: 12) Han sammenlignet altså synder med skyld, eller gjeld. (Lukas 11: 4) Når vi synder, kommer vi i gjeld til Jehova. Et oppslagsverk sier om betydningen av det greske verbet som  er oversatt med «tilgi»: «Å avskrive, eller ettergi, en gjeld ved ikke å kreve den innfridd.» Når Jehova tilgir, setter han på en måte en strek over gjeld som ellers ville ha blitt innkrevd. Angrende syndere kan finne stor trøst i det. Jehova vil aldri innkreve gjeld som han har ettergitt! — Salme 32: 1, 2.

14. Hva får det at våre synder skal bli «strøket ut», oss til å tenke på?

14 Jehovas villighet til å tilgi blir også omtalt i Apostlenes gjerninger 3: 19: «Vis derfor anger og vend om, for å få deres synder strøket ut.» Uttrykket «strøket ut» er oversatt fra et gresk verb som kan bety «å tørke bort, . . . slette eller tilintetgjøre». Noen bibelkommentatorer mener at det som ligger i dette, er at noe som er skrevet for hånd, blir strøket ut. Hvordan? Det blekket som ble brukt i oldtiden, hadde en sammensetning som blant annet bestod av sot, et bindemiddel og vann. Rett etter at en hadde skrevet noe med slikt blekk, kunne en ta en våt svamp og stryke det ut. Dette tegner et vakkert bilde av Jehovas barmhjertighet. Når han tilgir våre synder, er det som om han tar en svamp og stryker dem ut.

Jehova vil at vi skal vite at han er «rede til å tilgi»

15. Hva vil Jehova at vi skal vite om ham?

15 Viser ikke disse malende beskrivelsene at Jehova vil at vi skal vite at han virkelig er rede til å tilgi oss våre synder når han ser at vi angrer oppriktig? Vi trenger ikke å være redd for at han skal bruke slike synder mot oss i framtiden. Det framgår av noe annet som Bibelen forteller om Jehovas store barmhjertighet: Når han tilgir, så glemmer han.

«Deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu»

16, 17. Hva betyr Bibelens ord om at Jehova glemmer våre synder?

16 Jehova har kommet med følgende løfte angående dem som er tatt inn i den nye pakt: «Jeg skal tilgi deres misgjerning, og deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu.» (Jeremia 31: 34) Betyr det at Jehova ikke er i stand til å huske synder lenger når han først har tilgitt dem? Det  kan ikke være tilfellet. Bibelen forteller jo om syndene til mange som han tilgav, deriblant David. (2. Samuelsbok 11: 1—17; 12: 13) Jehova er tydeligvis fremdeles oppmerksom på de feiltrinnene de begikk. Beretningen om deres synder og om hvordan de angret og ble tilgitt av ham, er blitt bevart til gagn for oss. (Romerne 15: 4) Hva mener da Bibelen når den sier at Jehova ikke ’kommer i hu’ syndene til dem han tilgir?

17 Det hebraiske verbet som er gjengitt med «komme i hu», innebærer mer enn bare å huske det som har skjedd. En teologisk ordbok sier at det også kan romme betydningen «å gripe inn på en passende måte». (Theological Wordbook of the Old Testament) Så i denne betydningen innebærer  det å «komme i hu» å gripe inn overfor syndere. (Hosea 9: 9) Men når Gud sier: «Deres synd skal jeg ikke lenger komme i hu», forsikrer han oss om at når han først har tilgitt angrende syndere, kommer han ikke en eller annen gang i framtiden til å foreta seg noe på grunn av de syndene de har angret. (Esekiel 18: 21, 22) Han glemmer i den forstand at han ikke bringer syndene våre på bane om og om igjen for å anklage oss eller straffe oss gjentatte ganger. Er det ikke oppmuntrende å vite at vår Gud tilgir og glemmer?

Hva med konsekvensene?

18. Hvorfor betyr ikke det at en angrende synder har fått tilgivelse, at han blir spart for alle følgene av det gale han har gjort?

18 Betyr det at Jehova er rede til å tilgi, at en angrende synder blir spart for alle følgene av det gale han har gjort? Slett ikke. Vi kan ikke synde uten å måtte ta konsekvensene. Paulus skrev: «Hva et menneske enn sår, det skal han også høste.» (Galaterne 6: 7) Det vi gjør, kan få visse konsekvenser for oss. Det betyr ikke at det er Jehova som står bak vanskeligheter som vi blir rammet av etter at han har tilgitt oss. Når en kristen får problemer, må han ikke tenke: «Kanskje det er Jehova som straffer meg for tidligere synder.» (Jakob 1: 13) På den annen side skjermer ikke Jehova oss mot alle virkningene av det gale vi har gjort. Skilsmisse, uønsket svangerskap, en seksuelt overført sykdom, tap av tillit eller respekt — alt dette kan være de sørgelige, uunngåelige følgene av synd. Husk at selv om Jehova tilgav David de syndene han begikk i forbindelse med Batseba og Uria, beskyttet han ikke David mot de katastrofale følgene hans synder fikk. — 2. Samuelsbok 12: 9—12.

19—21. a) Hvordan var den loven som er nedskrevet i 3. Mosebok 6: 1—7, til gagn for både offeret og overtrederen? b) Hva venter Jehova at vi gjør hvis våre synder har gått ut over andre?

19 Våre synder kan få andre følger også, særlig hvis det vi  har gjort, har gått ut over andre. Tenk for eksempel på beretningen i 3. Mosebok, kapittel 6. Moseloven nevner her en situasjon hvor en person gjør seg skyldig i en alvorlig overtredelse ved å tilrane seg en annen israelitts eiendom ved rov, utpresning eller bedrag. Synderen nekter seg skyldig og er til og med så frekk at han sverger falskt. Det er den enes ord mot den andres. Senere får imidlertid overtrederen dårlig samvittighet og bekjenner sin synd. For at han skal oppnå Guds tilgivelse, er det tre ting til han må gjøre: Han må levere tilbake det han har tatt, betale offeret en bot på 20 prosent av verdien av det og ofre en vær som skyldoffer. «Og presten skal gjøre soning for ham framfor Jehova, og slik skal det bli tilgitt ham.» — 3. Mosebok 6: 1—7.

20 Denne loven var en barmhjertig ordning fra Guds side. Den var til gagn for offeret, som fikk sin eiendom tilbake, og som uten tvil følte en stor lettelse da overtrederen endelig erkjente sin synd. Samtidig var loven til gagn for den som endelig ble tilskyndt av sin samvittighet til å innrømme sin skyld og rette på det gale han hadde gjort. Hvis han ikke hadde villet gjøre det, ville han ikke ha blitt tilgitt av Gud.

21 Selv om vi ikke er under Moseloven, gir den oss innsikt i Jehovas sinn og lærer oss blant annet hvilken holdning han har til det å tilgi. (Kolosserne 2: 13, 14) Når våre synder har gått ut over andre, behager det Jehova at vi gjør det vi kan, for å rette på situasjonen. (Matteus 5: 23, 24) Det innebærer at vi erkjenner vår synd, innrømmer vår skyld og ber offeret om unnskyldning. Deretter kan vi bønnfalle Jehova om tilgivelse på grunnlag av Jesu offer og være forvisset om at vi er blitt tilgitt av ham. — Hebreerne 10: 21, 22.

22. Hvordan kan Jehova tukte samtidig som han tilgir?

22 Det kan være at Jehova, i likhet med enhver kjærlig far,  tukter samtidig som han tilgir. (Ordspråkene 3: 11, 12) Det kan bli nødvendig at en angrende kristen gir avkall på det privilegium å tjene som eldste, menighetstjener eller heltidsforkynner. Det kan være vondt å miste privilegier som en har satt stor pris på, for en tid. En slik tukt betyr imidlertid ikke at Jehova ikke har tilgitt en. Vi må huske at det at Jehova tukter oss, er et bevis for at han har kjærlighet til oss. Det er til vårt eget beste at vi tar imot tukten og handler i samsvar med den. — Hebreerne 12: 5—11.

23. Hvorfor må vi aldri trekke den slutning at det er umulig at Jehova kan vise oss barmhjertighet, og hvorfor bør vi være rede til å tilgi?

23 Så godt det er å vite at vi tjener en Gud som er «rede til å tilgi»! Uansett hvilke feiltrinn vi har begått, må vi aldri trekke den slutning at det er umulig at Jehova kan vise oss barmhjertighet. Hvis vi virkelig angrer, tar skritt for å rette på det gale vi har gjort, og oppriktig ber Jehova om tilgivelse på grunnlag av Jesu utgytte blod, kan vi ha full tillit til at Jehova vil tilgi oss. (1. Johannes 1: 9) La oss etterligne Jehova og være rede til å tilgi. Når Jehova, som aldri begår en synd, i sin kjærlighet kan tilgi oss, burde jo vi syndige mennesker anstrenge oss for å tilgi hverandre!

^ avsn. 4 Det hebraiske ordet som er gjengitt med «hvordan vi er formet», blir også brukt om leirkar som blir formet av en pottemaker. — Jesaja 29: 16.

^ avsn. 10 En bibelkommentator sier at skarlagen «var en fargeekte farge. Verken dugg, regn, vasking eller langvarig bruk kunne fjerne den».