Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 Kapittel 24

Ingenting kan «skille oss fra Guds kjærlighet»

Ingenting kan «skille oss fra Guds kjærlighet»

1. Hvilken negativ tanke gjør mange mennesker seg, også noen sanne kristne?

ELSKER Jehova Gud deg som enkeltperson? Noen kan nok gå med på at Gud elsker menneskene i sin alminnelighet, slik det står i Johannes 3: 16. Men de sier likevel med seg selv: «Jeg kan ikke tenke meg at Gud elsker meg.» Også sanne kristne kan av og til tvile på det. En mann sa nedtrykt: «Jeg har vondt for å tro at Gud skulle bry seg noe om meg.» Tenker du noen ganger slik?

2, 3. Hvem er det som vil ha oss til å tro at vi ikke er noe verd i Jehovas øyne, og hvordan kan vi bekjempe den følelsen?

2 Satan vil ha oss til å tro at Jehova Gud verken elsker oss eller setter pris på oss. Riktignok hender det ofte at han forleder folk ved å appellere til deres forfengelighet og deres stolthet. (2. Korinter 11: 3) Men han fryder seg også over å kunne knuse sårbare menneskers selvaktelse. (Johannes 7: 47—49; 8: 13, 44) Det er særlig tilfellet nå i de kritiske «siste dager». Mange vokser opp i familier hvor det ikke finnes «naturlig hengivenhet». Andre møter stadig mennesker som er voldsomme, egoistiske og egensindige. (2. Timoteus 3: 1—5) Etter at de i årevis har vært offer for dårlig behandling, rasisme eller hat, er de blitt overbevist om at de ikke er noe verd, og at ingen bryr seg om dem.

3 Hvis du har slike negative følelser, så fortvil ikke. Mange av oss er urimelig strenge mot oss selv fra tid til annen. Men husk at Guds Ord er skrevet for at det skal «bringe ting i rette skikk» og «rive ned sterkt befestede ting». (2. Timoteus 3: 16; 2. Korinter 10: 4) Bibelen sier: «Vi skal gi våre hjerter forvissning innfor ham med hensyn til hva våre hjerter enn måtte  fordømme oss for, for Gud er større enn våre hjerter og vet alt.» (1. Johannes 3: 19, 20) Hvordan kan vi «gi våre hjerter forvissning» om Jehovas kjærlighet? Vi skal nå se på fire måter som Bibelen hjelper oss til å gjøre det på.

Du er verdifull i Jehovas øyne

4, 5. Hvordan viser det Jesus sa om spurver, at vi er verdifulle i Jehovas øyne?

4 Bibelen lærer for det første at Gud ser noe verdifullt hos hver enkelt av sine tjenere. Jesus sa for eksempel: «Selges ikke to spurver for en mynt av liten verdi? Men ikke én av dem vil falle til jorden uten deres Fars viten. Men selv hårene på deres hode er telt alle sammen. Frykt derfor ikke: Dere er mer verd enn mange spurver.» (Matteus 10: 29—31) Tenk på hva disse ordene må ha betydd for dem som hørte Jesus si dette.

«Dere er mer verd enn mange spurver»

5 Vi lurer kanskje på hvorfor noen skulle kjøpe en spurv. På Jesu tid var en spurv den billigste av de fuglene som ble solgt som mat. Legg merke til at en fikk to spurver for en mynt av liten verdi. Men senere sa Jesus at hvis noen var villig til å gi to mynter, fikk de ikke fire, men fem spurver. De fikk altså en ekstra spurv på kjøpet, som om den ikke var noe verd i det hele tatt. Slike små skapninger var kanskje uten verdi i menneskers øyne, men hvordan så Skaperen på dem? Jesus sa: «Likevel blir ikke én av dem [ikke engang den ene som ble gitt ekstra] glemt innfor Gud.» (Lukas 12: 6, 7) Nå begynner vi kanskje å forstå hva Jesus ville fram til. Når Jehova betrakter en enkelt spurv som så verdifull, hvor mye mer verdifullt må ikke da et menneske være! Som Jesus forklarte, kjenner Jehova den minste detalj ved oss. Hårene på vårt hode er jo telt!

6. Hvordan kan vi være sikker på at Jesus ikke overdrev da han sa at hårene på vårt hode er telt?

6 Hårene på vårt hode telt? Noen vil kanskje mene at Jesus overdrev litt her. Men tenk på oppstandelseshåpet. Tenk på hvor godt Jehova må kjenne oss for å kunne gjenskape oss!  Han setter så stor pris på oss at han husker hver eneste detalj, også vår genetiske kode og alle våre minner og erfaringer fra mange år. * I forhold til det ville det være en enkel sak å telle hårene på vårt hode. Vi mennesker har gjennomsnittlig 100 000 hår på hodet.

Hva ser Jehova hos oss?

7, 8. a) Nevn noen av de egenskapene Jehova gleder seg over å finne når han ransaker menneskenes hjerte. b) Nevn noen av de gjerningene Jehova verdsetter.

7 For det andre lærer Bibelen oss at Jehova setter pris på sine tjenere. Han gleder seg, for å si det enkelt, over våre gode egenskaper og de anstrengelsene vi gjør oss. Kong David sa til sin sønn Salomo: «Jehova ransaker alle hjerter, og enhver tilbøyelighet i tankene legger han merke til.» (1. Krønikebok 28: 9) Jehova ransaker altså hjertet til milliarder av mennesker i denne verden, som er så full av vold og hat. Tenk på hvor glad han må bli når han finner et hjerte som elsker fred, sannhet og rettferdighet! Hva skjer når han finner et menneske med et hjerte som svulmer av kjærlighet til ham, som er ivrig etter å lære om ham og å dele sin kunnskap med andre? Han sier at han merker seg dem som forteller andre om ham. Han har til og med «en minnebok» for alle «dem som frykter Jehova, og for dem som tenker på hans navn». (Malaki 3: 16) Det er egenskaper som han setter høyt.

8 Hvilke gode gjerninger er det Jehova verdsetter? Han verdsetter avgjort de bestrebelsene vi gjør oss for å etterligne hans Sønn, Jesus Kristus. (1. Peter 2: 21) Han verdsetter også forkynnelsen av det gode budskap om hans rike. I Romerne  10: 15 står det: «Hvor vakre er ikke føttene til dem som forkynner et godt budskap om gode ting!» Vi tenker vanligvis ikke på føttene våre som vakre. Men her står føttene for de anstrengelsene Jehovas tjenere gjør seg for å utbre det gode budskap. Alle slike anstrengelser er vakre og dyrebare i hans øyne. — Matteus 24: 14; 28: 19, 20.

9, 10. a) Hvordan kan vi være forvisset om at Jehova setter pris på at vi holder ut trass i vanskeligheter? b) Hvilket negativt syn har aldri Jehova på sine trofaste tjenere?

9 Jehova verdsetter også vår utholdenhet. (Matteus 24: 13) Husk at Satan vil at du skal vende Jehova ryggen. Hver dag du fortsetter å være lojal mot Jehova, er enda en dag da du har vært med å gi et svar på Satans hånsord. (Ordspråkene 27: 11) Det er ikke alltid så lett å holde ut. Helseproblemer, økonomiske bekymringer, følelsesmessige påkjenninger og andre vanskeligheter kan gjøre hver ny dag til en prøvelse. Vi kan også bli motløse når våre forventninger ikke blir innfridd så snart som vi hadde håpet. (Ordspråkene 13: 12) Det at vi holder ut når vi møter slike utfordringer, gjør vår utholdenhet enda mer dyrebar i Jehovas øyne. Kong David bad  Jehova om å samle tårene hans ’i sin skinnflaske’ og tilføyde tillitsfullt: «Står det ikke om dem i din bok?» (Salme 56: 8) Jehova bevarer i sitt minne alle de tårer vi feller, og alle de lidelser vi utholder, når vi fortsetter å være lojale mot ham. De er også dyrebare i hans øyne.

Jehova verdsetter vår utholdenhet under prøvelser

10 Hvis vårt hjerte fordømmer oss, vil det kanskje nekte å se bevisene for at vi er verdifulle i Guds øyne. Det hvisker kanskje til oss: «Det er så mange som er mye bedre enn jeg er. Så skuffet Jehova må bli når han sammenligner meg med dem!» Men Jehova sammenligner ingen; han er heller ikke streng og ubøyelig i sin tankegang. (Galaterne 6: 4) Han ransaker vårt hjerte med stor innsikt og verdsetter det gode han finner der — selv om det ikke er så mye.

Jehova skiller det gode fra det dårlige

11. Hva kan vi lære om Jehova av den måten han behandlet Abija på?

11 For det tredje skiller Jehova omhyggelig det gode fra det dårlige når han ransaker oss; han ser etter det som er godt. Da han for eksempel gav befaling om at hele kong Jeroboams frafalne dynasti skulle utryddes, sa han at én av kongens sønner, Abija, skulle få en anstendig begravelse. Hvorfor? Fordi «det hos ham [var] blitt funnet noe godt overfor Jehova, Israels Gud». (1. Kongebok 14: 1, 10—13) Jehova hadde ransaket den unge mannens hjerte og funnet «noe godt» der. Dette «noe» var kanskje lite og ubetydelig, men Jehova fant det verdt å nevne det i sitt Ord. Han til og med belønnet det og viste en passende grad av barmhjertighet mot dette ene medlemmet av en frafallen familie.

12, 13. a) Hvordan viser det som hendte med kong Jehosjafat, at Jehova ser etter det gode hos oss selv når vi synder? b) Hvordan er Jehova som en hengiven far når det gjelder våre gode gjerninger og gode egenskaper?

12 Den gode kong Jehosjafat er et annet eksempel. Da kongen hadde handlet dåraktig, sa Jehovas profet til ham: «På grunn av dette er det kommet harme over deg fra Jehovas  person.» Men Jehovas budskap endte ikke med det. Profeten sa videre: «Likevel er det blitt funnet gode ting hos deg.» (2. Krønikebok 19: 1—3) Så Jehovas rettferdige harme gjorde ham ikke blind for Jehosjafats gode sider. Hvor annerledes er ikke vi ufullkomne mennesker! Når vi blir opprørt på grunn av noe andre har sagt eller gjort, er vi tilbøyelige til å overse fullstendig de «gode ting» som finnes hos dem. Og når vi synder, hender det at skuffelse, skamfølelse og skyldfølelse gjør oss blinde for de «gode ting» hos oss selv. Men husk at Jehova tilgir oss hvis vi angrer våre synder og gjør vårt beste for ikke å gjenta dem.

13 Når Jehova ransaker deg, «vraker» han slike synder, omtrent som en gullgraver som vasket ut gull i gullvaskerpannen og vraket den verdiløse sanden. Hva med dine gode egenskaper og gode gjerninger? Det er «gullklumpene», som han beholder! Du har sikkert lagt merke til hvordan hengivne foreldre tar vare på barnas tegninger eller ting de har laget på skolen, noen ganger i mange år etter at barna har glemt dem. Det er ingen som er så glad i sine barn som Jehova. Så lenge vi er trofaste mot ham, vil han aldri glemme våre gode gjerninger og gode egenskaper. Det ville faktisk være  urettferdig i hans øyne å glemme dette, og han er aldri urettferdig. (Hebreerne 6: 10) Han skiller også det gode hos oss fra det dårlige på en annen måte.

14, 15. a) Hvorfor gjør ikke våre ufullkommenheter Jehova blind for våre gode sider? Belys dette ved hjelp av en sammenligning. b) Hva vil Jehova gjøre med det gode han finner hos oss, og hvordan ser han på sine trofaste tjenere?

14 Jehova ser forbi våre ufullkommenheter og merker seg hvilke evner og muligheter vi har. Vi kan sammenligne dette med hvordan kunstelskere ser på et kunstverk som er blitt skadet. De vil strekke seg svært langt for å restaurere et slikt kunstverk, for eksempel et maleri. Da noen skjøt på og skadet en Leonardo da Vinci-tegning til en verdi av 20 millioner pund i National Gallery i London, var det for eksempel ingen som mente at tegningen bare kunne kastes nå da den var skadet. Man gikk straks i gang med å reparere og restaurere det nesten 500 år gamle mesterverket. Hvorfor? Fordi det var dyrebart i kunstelskeres øyne. Er ikke du verd mye mer enn en kulltegning? I Guds øyne er du så absolutt det — uansett hvor stor skade du kan ha fått på grunn av arvesynden. (Salme 72: 12—14) Jehova Gud, menneskeslektens Skaper, vil gjøre alt som må til, for å løfte alle dem som reagerer positivt på hans kjærlige omsorg, opp til fullkommenhet. — Apostlenes gjerninger 3: 21; Romerne 8: 20—22.

15 Ja, Jehova ser gode sider hos oss som vi kanskje ikke ser selv. Og når vi tjener ham, vil han sørge for at det gode tiltar, helt til vi til slutt er blitt fullkomne. Uansett hvordan Satans verden har behandlet oss, Jehovas trofaste tjenere, er vi i Jehovas øyne attråverdige, eller dyrebare. — Haggai 2: 7; se NW, fotnoten.

Jehova viser kjærlighet på en aktiv måte

16. Hva er det største vitnesbyrd om Jehovas kjærlighet til oss, og hvordan kan vi vite at denne gaven er ment for oss personlig?

16 For det fjerde gjør Jehova mye for å bevise sin kjærlighet  til oss. Kristi gjenløsningsoffer er naturligvis det vektigste svaret på Satans løgnaktige påstand om at vi ikke er noe verd, og at det ikke er noen som bryr seg om oss. Vi må aldri glemme at den smertefulle død Jesus led på torturpælen, og den enda større smerte Jehova utholdt da han så sin elskede Sønn dø, er beviser for at de elsker oss. Det er dessverre mange som har vondt for å tro at denne gaven kan være ment for dem personlig. De føler seg uverdige. Men tenk på apostelen Paulus, som hadde forfulgt Kristi etterfølgere. Likevel skrev han: «Guds Sønn . . . elsket meg og overgav seg selv for meg.» — Galaterne 1: 13; 2: 20.

17. Hvordan drar Jehova oss til seg selv og til sin Sønn?

17 Jehova viser sin kjærlighet til oss ved å hjelpe oss som enkeltpersoner til å nyte godt av Jesu offer. Jesus sa: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen, som har sendt meg, drar ham.» (Johannes 6: 44) Ja, Jehova selv drar oss til sin Sønn og til håpet om evig liv. Hvordan? Ved forkynnelsesarbeidet, som gir oss som enkeltpersoner mulighet til å høre, og ved sin hellige ånd, som han bruker for å hjelpe oss til å forstå og anvende åndelige sannheter trass i våre begrensninger og ufullkommenheter. Jehova kan derfor si det samme om oss som det han sa om Israel: «Med en kjærlighet som varer til uavgrenset tid, har jeg elsket deg. Derfor har jeg dratt deg med kjærlig godhet.» — Jeremia 31: 3.

18, 19. a) Hva er den mest fortrolige måten Jehova viser oss kjærlighet på, og hva er det som viser at han er personlig interessert i våre bønner? b) Hvordan forsikrer Guds Ord oss om at Jehova lytter med empati?

18 Det er kanskje gjennom bønn vi erfarer Jehovas kjærlighet på den mest fortrolige måten. Det å kunne be til Jehova er et stort privilegium. Bibelen oppfordrer hver og en av oss til å «be uopphørlig» til Gud. (1. Tessaloniker 5: 17) Han vil lytte. Han blir omtalt som den «som hører bønner». (Salme 65: 2) Dette er noe han ikke har betrodd noen annen, ikke engang sin Sønn. Tenk på det: Universets Skaper oppfordrer  oss inntrengende til å vende oss frimodig til ham i bønn. Og hva slags tilhører er han? Er han kald, ufølsom, likegyldig? Overhodet ikke.

19 Jehova har empati. Hva vil det si? En trofast eldre kristen sa: «Empati er å føle din smerte i mitt hjerte.» Betyr virkelig vår smerte noe for Jehova? I forbindelse med de lidelsene hans folk, Israel, gjennomgikk, leser vi: «I all deres trengsel var det en trengsel for ham.» (Jesaja 63: 9) Jehova ikke bare så problemene deres; han følte også med dem. Hvor sterkt han egentlig føler det, framgår av det han sier til sine tjenere: «Den som rører dere, rører ved min øyesten.» * (Sakarja 2: 8) Det gjør vondt når noen tar en på øyet! Ja, Jehova føler med oss. Når vi har det vondt, har han det vondt også.

20. Hvilken ulikevektig tankegang må vi sky hvis vi skal følge det som står i Romerne 12: 3?

20 Ingen likevektig kristen ville finne på å bruke et slikt vitnesbyrd om Guds kjærlighet og aktelse som en unnskyldning for å være stolt og selvopptatt. Apostelen Paulus skrev: «Ved den ufortjente godhet som er gitt meg, sier jeg til enhver som er blant dere, at han ikke skal tenke høyere om seg selv enn det er nødvendig å tenke, men tenke slik at han har et sunt sinn, hver enkelt slik som Gud har tildelt ham et mål av tro.» (Romerne 12: 3) En annen oversettelse sier her: «Jeg vil si til hver enkelt av dere at dere ikke skal overvurdere deres eget verd, men foreta en nøktern vurdering av dere selv.» (A Translation in the Language of the People av Charles B. Williams) Samtidig som vi soler oss i varmen fra vår himmelske Fars kjærlighet, må vi derfor  være sunne i sinnet og huske at vi verken har gjort oss fortjent til eller har krav på denne kjærligheten. — Lukas 17: 10.

21. Hvilke sataniske løgner må vi fortsette å kjempe mot, og hvilken sannhet kan vi fortsette å gi vårt hjerte forvissning om?

21 La oss alle gjøre det som står i vår makt, for å avvise alle Satans løgner, deriblant den løgn at vi ikke er noe verd, og at det ikke er noen som bryr seg om oss. Hvis livet har lært deg å betrakte deg selv som en hindring som ikke engang Guds store kjærlighet kan overvinne, eller å betrakte dine gode gjerninger som så ubetydelige at ikke engang hans altskuende øyne kan legge merke til dem, eller dine synder som så overveldende at ikke engang hans dyrebare Sønns død kan sone dem, da har du lært en løgn. Avvis slike løgner av hele ditt hjerte! La oss fortsette å gi vårt hjerte forvissning om sannheten i Paulus’ inspirerte ord: «Jeg er overbevist om at verken død eller liv eller engler eller regjeringer eller ting som nå er, eller ting som skal komme, eller makter eller høyde eller dybde eller noe annet som er skapt, vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet, som er i Kristus Jesus, vår Herre.» — Romerne 8: 38, 39.

^ avsn. 6 Bibelen knytter gjentatte ganger oppstandelseshåpet til Jehovas minne. Den trofaste Job sa til Jehova: «Å, . . . om du ville sette en tidsfrist for meg og huske på meg!» (Job 14: 13) Jesus sa at «alle de som er i minnegravene», skulle få en oppstandelse. Han kunne si det fordi Jehova har bevart de døde som han vil oppreise, i sitt fullkomne minne. — Johannes 5: 28, 29.

^ avsn. 19 Noen bibeloversettelser antyder at den som rører Guds folk, rører ved sitt eget eller Israels øye, ikke Guds øye. Denne feilen ble innført av noen skriftlærde som mente at denne passasjen er uærbødig, og derfor forandret den. Deres misforståtte påpasselighet fordunklet intensiteten i Jehovas personlige empati.