1, 2. a) Hva synes mange høres usannsynlig ut, men hva forsikrer Bibelen oss om? b) Hvordan var forholdet mellom Abraham og Gud, og hva var grunnen til det?

HVORDAN ville du føle det hvis himmelens og jordens Skaper sa om deg: «Dette er min venn»? For mange vil det at de kan være Guds venn, høres helt usannsynlig ut. Hvordan kan vel et menneske bli Jehova Guds venn? Likevel forsikrer Bibelen oss om at vi kan stå i et nært forhold til Gud.

2 Patriarken Abraham var en som kunne glede seg over et slikt vennskap. Jehova omtalte ham som ’sin venn’. (Jesaja 41: 8) Ja, Jehova regnet Abraham som sin personlige venn. Grunnen til det var at Abraham «trodde på Jehova». (Jakob 2: 23) Også i dag ser Jehova etter muligheter til å bli «knyttet til» dem som tjener ham av kjærlighet. (5. Mosebok 10: 15) Hans Ord kommer med denne oppfordringen: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4: 8) Disse ordene inneholder både en innbydelse og et løfte.

3. Hva oppfordrer Jehova oss til å gjøre, og hvilket løfte er knyttet til denne oppfordringen?

3 Jehova innbyr oss til å nærme oss ham. Han er rede til og villig til å ta imot oss som sine venner. Samtidig lover han at hvis vi tar skritt for å nærme oss ham, skal han også nærme seg oss. Derved kan vi oppnå noe virkelig dyrebart — ’fortrolig vennskap med Jehova’. * (Salme 25: 14) Ordene «fortrolig vennskap» får en til å tenke på fortrolige samtaler som en gjerne har med en spesiell venn.

4. Hvordan vil du beskrive en fortrolig venn, og hvordan viser Jehova seg å være en slik venn for dem som nærmer seg ham?

 4 Har du en nær, fortrolig venn? En slik venn er en som bryr seg om deg. Du stoler på ham, for han har vist at han er til å stole på. Når du deler dine gleder med ham, føles de enda større. Han lytter med medfølelse når du forteller ham om dine sorger, og det gjør dem lettere å bære. Selv om det virker som om det ikke er noen andre som forstår deg, vet du at han gjør det. Gud kan være en slik venn. Når du nærmer deg ham, får du en spesiell Venn som setter stor pris på deg, virkelig bryr seg om deg og fullt ut forstår deg. (Salme 103: 14; 1. Peter 5: 7) Du kan betro ham dine innerste følelser, for du vet at han er lojal mot dem som er lojale mot ham. (Salme 18: 25) Men det er bare fordi Gud har gjort det mulig, at vi kan oppnå et slikt fortrolig vennskap med ham.

Jehova har åpnet veien

5. Hva har Jehova gjort for at vi skal kunne komme i et nært forhold til ham?

5 Hvis vi syndige mennesker var blitt overlatt til oss selv, ville vi aldri ha kunnet komme i et nært forhold til Gud. (Salme 5: 4) «Men Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere,» skrev apostelen Paulus. (Romerne 5: 8) Ja, Jehova ordnet det slik at Jesus gav «sin sjel som en løsepenge i bytte for mange». (Matteus 20: 28) Vår tro på dette gjenløsningsofferet gjør det mulig for oss å stå i et nært forhold til Gud. Ved at Gud «elsket oss først», la han grunnlaget for at vi kan bli hans venner. — 1. Johannes 4: 19.

6, 7. a) Hvordan vet vi at Jehova ikke er en Gud som det er umulig å lære å kjenne? b) På hvilke måter har Jehova åpenbart seg?

6 Jehova har også tatt et annet skritt: Han har åpenbart seg for oss. I et nært og fortrolig vennskap er det en forutsetning at partene kjenner hverandre og setter pris på hverandres egenskaper og måter å gjøre tingene på. Så hvis Jehova  hadde vært en Gud som det ikke var mulig å vite noe særlig om, ville vi aldri ha kunnet komme i et nært forhold til ham. Men han har ikke holdt seg skjult for oss; han vil at vi skal lære ham å kjenne. (Jesaja 45: 19) Og det som han åpenbarer om seg selv, er tilgjengelig for alle, også for dem av oss som kanskje ikke blir så høyt aktet etter verdens normer. — Matteus 11: 25.

Jehova har åpenbart seg gjennom sine skapergjerninger og sitt skrevne Ord

7 Hvordan har Jehova åpenbart seg for oss? Hans skapergjerninger gjør kjent visse sider ved hans personlighet — hans store makt, hans uutgrunnelige visdom og hans overveldende kjærlighet. (Romerne 1: 20) Men det er ikke bare gjennom de ting han har skapt, at han åpenbarer seg. Han ønsker å kommunisere med oss, og han har derfor også åpenbart seg gjennom sitt skrevne Ord, Bibelen.

Se ’Jehovas liflighet’

8. Hvordan kan vi si at Bibelen i seg selv er et vitnesbyrd om Jehovas kjærlighet til oss?

8 Bibelen er i seg selv et vitnesbyrd om Jehovas kjærlighet til oss. I sitt Ord åpenbarer han seg for oss ved hjelp av ord og vendinger som vi kan forstå. Det viser at han ikke bare elsker oss, men også at han vil at vi skal lære ham å kjenne og elske ham. Det vi leser i denne dyrebare boken, Bibelen, gjør at vi kan se ’Jehovas liflighet’, og det gir oss et ønske om å stå ham nær. (Salme 90: 17) La oss drøfte noen eksempler på hvordan Jehova på en hjertevarmende måte åpenbarer seg i sitt Ord.

9. Nevn noen eksempler på direkte uttalelser i Bibelen som forteller om Guds egenskaper.

9 Bibelen inneholder mange direkte uttalelser som forteller om Guds egenskaper. Vi kan trekke fram noen av dem. «Jehova elsker rett.» (Salme 37: 28) Han er «opphøyd i makt». (Job 37: 23) «’Jeg er lojal,’ lyder Jehovas utsagn.» (Jeremia 3: 12) «Han er vis i hjertet.» (Job 9: 4) Han er «en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på kjærlig  godhet og sannhet». (2. Mosebok 34: 6) «Du, Jehova, er god og rede til å tilgi.» (Salme 86: 5) Og som vi var inne på i det forrige kapitlet, er det én egenskap som er framherskende: «Gud er kjærlighet.» (1. Johannes 4: 8) Blir du ikke dratt til denne uforlignelige Gud når du tenker over disse tiltalende egenskapene?

Bibelen hjelper oss til å nærme oss Jehova

10, 11. a) Hva har Jehova tatt med i sitt Ord for å hjelpe oss til å forstå hans personlighet bedre? b) Hvilket eksempel fra Bibelen hjelper oss til å se for oss hvordan Gud bruker sin makt?

10 I tillegg til at Jehova forteller oss hvilke egenskaper han har, har han i sin kjærlighet gitt oss konkrete eksempler i sitt Ord på hvordan disse egenskapene kommer til uttrykk i handling. Slike beretninger maler levende bilder som hjelper oss til å forstå de forskjellige sidene ved hans personlighet bedre. Det igjen hjelper oss til å nærme oss ham. La oss se på et eksempel.

11 Én ting er å lese at Gud er opphøyd i makt og er i besittelse av stor kraft. (Job 36: 22; Jesaja 40: 26) Noe helt annet er å lese om hvordan han førte israelittene gjennom Rødehavet og deretter sørget for at de kunne opprettholde livet i ødemarken i 40 år. Du kan se for deg hvordan vannmassene deler seg. Du ser for deg hvordan folket — kanskje tre millioner — går over på den tørre havbunnen mens det stivnede vannet står som en mur på hver side. (2. Mosebok 14: 21; 15: 8) Du kan se vitnesbyrd om Guds beskyttende omsorg for sitt folk i ødemarken. Vann strømmet ut av klippen.  Føde som lignet hvite frø, lå på bakken. (2. Mosebok 16: 31; 4. Mosebok 20: 11) Her viser Jehova at han ikke bare har stor makt, men at han også bruker sin makt til gagn for sitt folk. Er det ikke godt å vite at våre bønner stiger opp til en mektig Gud som «er for oss en tilflukt og styrke, en hjelp som i trengsler er lett å finne»? — Salme 46: 1.

12. Hvordan hjelper Jehova oss til å «se» ham?

12 Jehova, som er en ånd, har gjort mer enn dette for at vi skal kunne lære ham å kjenne. Vi mennesker er underlagt fysiske begrensninger og kan derfor ikke se inn i åndeverdenen. Hvis Gud skulle beskrive seg selv for oss ved hjelp av åndelige ord og vendinger, ville det være som om du forsøkte å forklare i detalj hvordan du ser ut — for eksempel hvilken farge du har på øynene, og om du har fregner — for en som er født blind. Men Jehova hjelper oss i sin godhet til å «se» ham ved å bruke ord og vendinger som vi kan forstå. Noen ganger gjør han bruk av billedspråk og sammenligner seg selv med ting som vi er kjent med. Det hender også at han beskriver seg selv som en som har visse menneskelige trekk. *

13. Hvilket bilde får Jesaja 40: 11 oss til å danne oss av Jehova, og hvordan berører det deg?

13 Legg merke til hvordan Jehova blir beskrevet i Jesaja 40: 11: «Som en hyrde skal han gjete sin flokk. Med sin arm skal han samle lammene; og ved sin barm skal han bære dem.» (Jesaja 40: 11) Jehova blir her sammenlignet med en hyrde som bærer lammene på armen. Det får oss til å tenke på hans evne til å beskytte sitt folk og holde det oppe, også de svake og mest sårbare. Vi kan føle oss trygge i hans sterke armer, for hvis vi er lojale mot ham, vil han aldri forlate oss.  (Romerne 8: 38, 39) Den store Hyrde bærer lammene «ved sin barm» — et uttrykk som sikter til de øverste kappefoldene, hvor hyrden av og til bar nyfødte lam. Vi blir derved forsikret om at Jehova har kjærlig omsorg for oss. Det er bare naturlig å ønske å stå i et nært forhold til ham.

«Sønnen er villig til å åpenbare ham»

14. Hvordan kan vi si at Jehova har åpenbart seg på den mest personlige måten gjennom Jesus?

14 I sitt Ord åpenbarer Jehova seg på en svært personlig måte gjennom sin elskede Sønn, Jesus. Ingen kunne gjenspeile Jehovas tanker og følelser mer nøyaktig eller forklare ham på en mer levende måte enn Jesus gjorde. Som den førstefødte Sønn levde han jo side om side med sin Far før andre åndeskapninger og før det fysiske univers ble skapt. (Kolosserne 1: 15) Jesus kjente Jehova meget godt. Det var derfor han kunne si: «Ingen vet hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen er villig til å åpenbare ham for.» (Lukas 10: 22) Da Jesus var her  på jorden som menneske, åpenbarte han sin Far på to viktige måter.

15, 16. På hvilke to måter åpenbarte Jesus sin Far?

15 For det første hjelper Jesu lære oss til å lære hans Far å kjenne. Jesus brukte ord som rører ved vårt hjerte, når han beskrev Jehova. Da han skulle forklare at Jehova er en barmhjertig Gud som villig tar imot angrende syndere, sammenlignet han ham med en far som villig tilgir, og som blir så rørt da han får se sin bortkomne sønn komme hjem, at han løper ham i møte og faller ham om halsen og kysser ham ømt. (Lukas 15: 11—24) Jesus beskrev også Jehova som en Gud som «drar» rettsindige mennesker fordi han elsker dem som enkeltpersoner. (Johannes 6: 44) Selv når en liten spurv faller til jorden, vet han det. «Frykt derfor ikke,» sa Jesus. «Dere er mer verd enn mange spurver.» (Matteus 10: 29, 31) Vi kan ikke la være å føle at vi blir dratt til en slik omsorgsfull Gud.

16 For det andre viser Jesu eksempel oss hvordan Jehova er. Jesus gjenspeilte sin Far på en så fullkommen måte at han kunne si: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» (Johannes 14: 9) Når vi leser i evangeliene om Jesus — om de følelsene han viste, og om den måten han behandlet andre på — ser vi på en måte et levende bilde av hans Far. Jehova kunne ikke ha gitt oss en tydeligere åpenbaring av sine egenskaper enn det. Hvorfor ikke?

17. Illustrer hva Jehova har gjort for å hjelpe oss til å forstå hvordan han er.

17 La oss illustrere dette: Tenk deg at du skal prøve å forklare hva godhet er. Du kan bruke ord for å definere det. Men hvis du kan vise til en som gjør en god gjerning, og si: «Der har du et eksempel på godhet», blir ordet «godhet» mer meningsfylt og lettere å forstå. Jehova har gjort noe lignende for å hjelpe oss til å fatte hvordan han er. Samtidig som han bruker ord for å fortelle hvordan han er, har han  gitt oss et levende eksempel, sin Sønn. I Jesus ser vi Guds egenskaper i praksis. Gjennom de inspirerte evangelieberetningene, som forteller om Jesus, sier Jehova i virkeligheten: «Slik er det jeg er.» Hvordan beskriver evangeliene Jesus i den tiden da han var her på jorden?

18. Hvordan kom egenskapene makt, rettferdighet og visdom til uttrykk hos Jesus?

18 Guds fire viktigste egenskaper kom på en vakker måte til uttrykk hos Jesus. Han hadde makt over sykdom, sult, ja til og med døden. Men i motsetning til selviske mennesker som misbruker sin makt, brukte Jesus aldri sine mirakuløse evner til gagn for seg selv eller for å skade andre. (Matteus 4: 2—4) Han elsket rettferdighet. Hans hjerte ble fylt av rettferdig vrede da han så de urettferdige kjøpmennene utnytte folket. (Matteus 21: 12, 13) Han behandlet de fattige og undertrykte på en upartisk måte og hjalp dem til å ’finne ny styrke for sine sjeler’. (Matteus 11: 4, 5, 28—30) Jesu lære inneholdt uforlignelig visdom; Jesus var «mer enn Salomo». (Matteus 12: 42) Men Jesus gjorde aldri et stort nummer av sin visdom. Han talte til alminnelige menneskers hjerte, for hans lære var klar, enkel og praktisk.

19, 20. a) Hvordan var Jesus et enestående eksempel med hensyn til å vise kjærlighet? b) Hva bør vi ha klart for oss når vi leser om Jesus og tenker på det eksemplet han var?

19 Jesus var et fremragende eksempel på en som viste kjærlighet. I hele den tiden han tjente her på jorden, lot han de mange sidene ved kjærligheten komme til uttrykk, deriblant empati og medfølelse. Han kunne ikke se på andres lidelser uten å føle medlidenhet med dem. Om og om igjen fikk det ham til å gå til handling. (Matteus 14: 14) Men selv om han helbredet de syke og mettet dem som sultet, kom hans medfølelse til uttrykk på en langt viktigere måte. Han hjalp andre slik at de ble kjent med sannheten om Guds rike og tok imot den og ble glad i den, en sannhet som skal bringe varige velsignelser til hele menneskeheten.  (Markus 6: 34; Lukas 4: 43) Framfor alt viste Jesus selvoppofrende kjærlighet ved at han villig overgav sin sjel for andre. — Johannes 15: 13.

20 Det er ikke rart at mennesker i alle aldersgrupper og fra alle samfunnslag følte at de ble dratt til Jesus, som var så kjærlig og omsorgsfull. (Markus 10: 13—16) Men når vi leser om Jesus og tenker på hvordan han var, bør vi alltid ha klart for oss at i denne Sønnen ser vi et klart gjenskinn av Faderen. — Hebreerne 1: 3.

En hjelp til å lære Jehova å kjenne

21, 22. Hva innebærer det å søke Jehova, og hvordan vil denne boken hjelpe oss til å gjøre det?

21 Ettersom Jehova så tydelig åpenbarer seg selv i sitt Ord, etterlater han ingen tvil om at han vil at vi skal stå ham nær. Samtidig tvinger han oss ikke til å gå inn for å komme i et godkjent forhold til ham. Det er opp til oss å søke Jehova «mens han er å finne». (Jesaja 55: 6) Å søke Jehova innebærer å lære hans egenskaper og veier å kjenne, slik de blir åpenbart i Bibelen. Den boken som du leser i nå, er utgitt med tanke på å hjelpe deg til det.

22 Du vil se at denne boken er inndelt i deler som tilsvarer  Jehovas fire viktigste egenskaper: makt, rettferdighet, visdom og kjærlighet. Hver del innledes med et overblikk over hva egenskapen innebærer. De etterfølgende kapitlene redegjør for hvordan Jehova legger forskjellige sider ved den bestemte egenskapen for dagen. Hver del inneholder også et kapittel om hvordan egenskapen kom til uttrykk i Jesu liv, og et kapittel om hvordan vi kan la den komme til uttrykk i vårt liv.

23, 24. a) Forklar hva som er hensikten med rammen «Spørsmål til ettertanke». b) Hvordan hjelper ettertanke, eller meditasjon, oss til å nærme oss Gud?

23 Hvert kapittel fra og med dette har en ramme som heter «Spørsmål til ettertanke». Se for eksempel på rammen på side 24. Skriftstedene og spørsmålene er ikke tenkt som en repetisjon av kapitlet. Hensikten er at de skal hjelpe deg til å tenke over andre viktige sider av emnet. Hvordan kan du nyttiggjøre deg dette trekket ved boken? Slå opp de skriftstedene det er henvist til, og les versene nøye. Besvar så det spørsmålet som står etter hver henvisning. Tenk nøye over svarene. Kanskje du må foreta noen undersøkelser. Still deg selv noen tilleggsspørsmål: Hva forteller dette meg om Jehova? Hvordan berører det mitt liv? Hvordan kan jeg bruke det for å hjelpe andre?

24 En slik ettertanke kan hjelpe oss til å nærme oss Jehova. Hvordan? Bibelen knytter ettertanke, meditasjon, til hjertet. (Salme 19: 14) Når vi med verdsettelse tenker på det vi lærer om Gud, synker opplysningene ned i vårt symbolske hjerte, hvor de berører våre tanker og følelser og til slutt driver oss til handling. Vi får en dypere kjærlighet til Gud, og denne kjærligheten gir oss på sin side et ønske om å behage ham som vår kjæreste Venn. (1. Johannes 5: 3) For at det skal bli et slikt forhold mellom ham og oss, må vi lære hans egenskaper og veier å kjenne. Men la oss først drøfte en side ved Guds personlighet som utgjør en tvingende grunn til at vi bør nærme oss ham — hans hellighet.

^ avsn. 3 Det er interessant å se at det hebraiske ordet som er oversatt med «fortrolig vennskap», er brukt i Amos 3: 7, hvor det sies at Den Suverene Herre Jehova åpenbarer sin «fortrolige sak» for sine tjenere og på forhånd gjør dem kjent med hva han har til hensikt å gjøre.

^ avsn. 12 Bibelen taler for eksempel om Guds ansikt, øyne, ører, nesebor, munn, armer og føtter. (Salme 18: 15; 27: 8; 44: 3; Jesaja 60: 13; Matteus 4: 4; 1. Peter 3: 12) Dette er billedlige uttrykk og skal ikke oppfattes bokstavelig, like lite som uttrykk som omtaler Jehova som «Klippen» og et «skjold». — 5. Mosebok 32: 4; Salme 84: 11.