Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Hvordan kan du få et lykkelig liv?

 DEL 15

Hva sier Bibelen om Messias?

Hva sier Bibelen om Messias?

«En profet skal jeg oppreise for dem av deres brødres midte, lik deg.» – 5. MOSEBOK 18:18.

GUD åpenbarte litt etter litt detaljer om Messias’ opprinnelse og hva han skulle gjøre. La oss se på noen eksempler.

Hvilket løfte gav Gud til Abraham om Messias?

Gud fortalte den trofaste Abraham at Messias – den lovte «ætt» – skulle være en av hans etterkommere. «Ved hjelp av din ætt skal alle jordens nasjoner visselig velsigne seg fordi du har lyttet til min røst.» – 1. Mosebok 22:18.

Hva sa Gud til Isak?

Gud gjentok for Isak det løftet han hadde gitt til Abraham. Han sa: «Jeg vil oppfylle den edfestede erklæring som jeg sverget overfor Abraham, din far: ‘. . . ved hjelp av din ætt skal alle jordens nasjoner visselig velsigne seg.’» – 1. Mosebok 26:3, 4.

Hva sa Moses om Messias?

Da israelittene skulle gå inn i det lovte land, sa Moses til folket: «En profet av din egen midte, av dine brødre, lik meg, skal Jehova din Gud oppreise for deg – ham skal dere høre på.» – 5. Mosebok 18:15.

Hvilke løfter gav Gud til David om Messias?

«Jeg [skal] visselig oppreise din ætt etter deg, den som kommer til å utgå av ditt indre; og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme. . . . din trone skal bli grunnfestet til uavgrenset tid.» – 2. Samuelsbok 7:12, 16.

«Jeg skal innsette ham som førstefødt, den høyeste av jordens konger. Til uavgrenset tid skal jeg bevare min kjærlige godhet mot ham, og min pakt skal være trofast mot ham. Og jeg skal visselig grunnlegge hans ætt for evig og hans trone som himmelens dager.» – Salme 89:27–29 [89:28–30, NO 2011].

Hvordan bekreftet profeten Jeremia disse løftene?

«‘Jeg [skal] la det spire fram en rettferdig spire for David’ . . . For dette er hva Jehova har sagt: ‘Det skal i Davids tilfelle ikke mangle en mann som kan sitte på Israels hus’ trone.’» – Jeremia 33:15, 17.

Hva skulle kjennetegne Messias?

«Jehovas ånd skal komme over ham, visdoms og forstands ånd, råds og veldes ånd, kunnskaps og Jehovas frykts ånd; . . . med rettferdighet skal han dømme de ringe, og med rettskaffenhet skal han irettesette til gagn for de saktmodige på jorden. . . . Til ham skal til og med nasjonene vende seg spørrende.» – Jesaja 11:1, 2, 4, 10.

Hvor skulle Messias bli født?

«Du, Betlehem Efrata, som er for liten til å befinne deg blant Judas tusener, fra deg skal  den som skal bli hersker i Israel, utgå for meg; han har sin opprinnelse i de tidligste tider, i den uavgrensede tids dager.» – Mika 5:2 [5:1, NO 2011].

Når skulle Messias stå fram?

«Sytti uker er blitt fastsatt . . . fra ordet om å gjenreise og gjenoppbygge Jerusalem utgår, inntil Messias, Lederen, skal det være sju uker og sekstito uker. . . . Og etter de sekstito ukene skal Messias bli avskåret, uten noe for seg selv. Og byen og det hellige sted skal det folk som tilhører en leder som kommer, ødelegge. . . . Og inntil enden skal det være krig.» (Daniel 9:24–26) Det ble altså forutsagt at Messias skulle stå fram før det andre templet ble ødelagt.

De «sytti uker» – det vil si 490 år, fordi det dreier seg om årsuker – begynte i 455 fvt., det året da perserkongen Artaxerxes gav Nehemja i oppdrag å gjenreise og gjenoppbygge Jerusalem. De 69 årsukene «inntil Messias, Lederen,» endte i år 29 evt. *

Hvorfor måtte Messias dø?

Jesaja forutsa at Messias skulle bli forkastet og «skilt fra de levendes land», og at hans liv skulle tjene «som et skyldoffer». Han skulle «bringe mange i en rettferdig stilling; og deres misgjerninger [skulle] han selv bære». (Jesaja 52:13 til 53:12; 3. Mosebok 7:1) Han skulle utgjøre det offeret som skulle «gjøre ende på synd og gjøre soning for misgjerning». – Daniel 9:24.

Hvordan skulle Messias «få slaktoffer og offergave til å opphøre»? – Daniel 9:27.

Etter at Messias hadde ofret sitt fullkomne menneskeliv, ville Gud ikke lenger kreve andre ofre. Slike ofre var det ikke lenger behov for. Derfor kunne Gud tillate at templet ble ødelagt, og at ofringene opphørte.

^ avsn. 22 Se Innsikt i De hellige skrifter, bind 2, sidene 1026–1031, utgitt av Jehovas vitner.