Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 16

Når vil Guds løfter bli oppfylt?

Når vil Guds løfter bli oppfylt?

«Sitt ved min høyre hånd inntil jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter.» – SALME 110:1.

MENNESKER har ventet på Messias i tusener av år. For å hjelpe oss til å finne ut når han skulle komme, tegner profetiene om Messias et bilde av de forholdene som da skulle prege verden.

Skulle alle profetiene om Messias bli oppfylt umiddelbart når han kom?

For at profetiene skulle bli oppfylt, ville Messias måtte komme to ganger – første gang for å gjøre soning for synder og andre gang for å beseire sine fiender. I tråd med dette sier David: «Jehovas utsagn til min Herre [Messias] lyder: ‘Sitt ved min høyre hånd inntil jeg legger dine fiender som en skammel for dine føtter.’» – Salme 110:1.

Hva skulle skje når Messias kom tilbake?

Generelt sett ville ikke nasjonene ta vel imot Messias. De ville tvert imot prøve å motarbeide hans kongedømme. «Hvorfor har nasjonene vært i opprør og folkegruppene fortsatt å mumle om det som er tomhet? Jordens konger stiller seg opp, og høye embetsmenn har samlet seg alle som én mot Jehova og mot hans salvede.» – Salme 2:1, 2.

«Det skal visselig komme en trengselstid, en slik som ikke er blitt brakt til å komme siden en nasjon ble til, og inntil den tiden. Men i den tiden skal ditt folk unnslippe, enhver som finnes oppskrevet i boken.» – Daniel 12:1.

«Når de onde skyter opp som planter og alle som praktiserer det som er skadelig, blomstrer, er det for at de skal bli tilintetgjort for evig.» – Salme 92:7 [92:8, NO 2011].

Det er interessant å merke seg at også det såkalte Nye testamente, som ble skrevet av jøder, forutsier at det skal være vanskelige forhold like før Messias fullt ut overtar styret over hele jorden. Tenk over de følgende beskrivelsene: