Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 17

Kommer Messias virkelig til å fjerne alt det onde?

Kommer Messias virkelig til å fjerne alt det onde?

«Du har elsket rettferdighet, og du hater ondskap. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med jublende gledes olje mer enn dine partnere.» – SALME 45:7 [45:8, NO 2011].

DET er enhver regjerings ansvar å opprettholde lov og rett. Som Konge i Guds rike vil Messias gjøre nettopp dette. «Bare en liten stund til, og den onde er ikke mer, og du skal visselig gi akt på hans sted, og han er ikke der. Men de saktmodige skal ta jorden i eie, og de skal finne sin dypeste glede i den store fred.» – Salme 37:10, 11.

Hvor omfattende forandringer kan vi vente?

Gud skal fullt ut oppfylle sitt løfte om å skape «nye himler» – et rettferdig styre over «en ny jord». (Jesaja 65:17) Velsignelsene under Messias’ styre vil ikke være begrenset til Israel, men vil være noe «alle nasjonene» får del i, slik Jehova lovte Abraham. (Jesaja 2:2, 3; 1. Mosebok 22:18) Guds rike med Messias som Konge vil gi et varig og universelt svar på det stridsspørsmålet som ble reist i forbindelse med Guds navn og hensikt.

Hvordan vil livet bli annerledes enn i dag?

Menneskene kommer endelig til å se oppfyllelsen av Guds løfte gjennom Jesaja: «Han skal med sikkerhet felle dom blant nasjonene og bringe orden i forholdene vedrørende mange folkeslag. Og de skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til beskjæringskniver. Nasjon skal ikke løfte sverd mot nasjon, og de skal ikke mer lære å føre krig.» Profetien fortsetter: «De skal ikke volde noen skade og ikke ødelegge noe på hele mitt hellige fjell; for jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova, som vannmassene dekker havets bunn.» – Jesaja 2:4; 11:9.

Hvordan kan vi være sikre på at alt dette virkelig kommer til å skje?

Fordi dette er Den Allmektige Guds, Jehovas, uforanderlige hensikt, og Jehova er Gud «oppe i himlene og nede på jorden». (Josva 2:11) Jehova selv sier: «Husk de første ting fra fordums tid, at jeg er Den Guddommelige, og at det ikke er noen annen Gud, og at ingen er meg lik – den som fra begynnelsen forteller om enden, og fra fordums tid om de ting som ikke er gjort, den som sier: ‘Mitt råd skal stå fast, og alt som behager meg, skal jeg gjøre.’» (Jesaja 46:9, 10) Jehova har erklært at han skal gjennomføre sin hensikt ved hjelp av Messias. Hvem skulle vel da kunne hindre ham?