Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 4

Hvilken veiledning har Gud gitt oss?

Hvilken veiledning har Gud gitt oss?

«Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg.» – JESAJA 48:17.

DE HELLIGE SKRIFTER, Bibelen, er en gave fra Gud. Han inspirerte trofaste menn i fortidens Israel til å skrive ned hans tanker. Kong David, som skrev mange av salmene, sa: «Det var Jehovas ånd som talte gjennom meg, og hans ord var på min tunge.» – 2. Samuelsbok 23:2.

Hvorfor har Gud gitt oss Bibelen?

Bibelen forteller ikke bare om vår historie og om hva som skal skje i framtiden, men den gir oss også svar på de viktigste spørsmålene i livet, som: Hvorfor er vi her? Hvordan kan vi få en lykkelig framtid? For å få svar på slike spørsmål må vi vende oss til Skaperen. I sin kjærlighet til oss har han åpenbart svarene i Bibelen. Der står det om Gud og hans lover:

  • «Det er Jehova som gir visdom . . . Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettskaffenhet, hele den gode vei.» – Ordspråkene 2:6, 9.

  • «Jehovas lov er fullkommen, den gir sjelen ny styrke. Jehovas påminnelser er pålitelige, de gjør den uerfarne vis. Jehovas befalinger er rette, de får hjertet til å fryde seg; Jehovas bud er rent, det får øynene til å stråle.» – Salme 19:7, 8 [19:8, 9, NO 2011].

Det er tydelig at en av de viktigste grunnene til at Gud har gitt oss Bibelen, er at vi skal kunne leve et lykkelig liv.

Hvordan vet vi at Bibelen ikke er blitt forandret?

Avskriverne var meget nøyaktige

Fra gammelt av var det slik at trofaste menn som Esra, «en dyktig avskriver av Mose  lov», nøye passet på at teksten i Skriftene ble bevart uendret. (Esra 7:6) Dødehavsrullene er et enestående eksempel på hvor godt de klarte dette. De første av disse rullene ble funnet i huler i nærheten av Qumran ved Dødehavet i 1947. Dødehavsrullene inneholder fragmenter av nesten alle bøkene i Bibelens hebraiske skrifter. Selv om tekstene i Dødehavsrullene ble skrevet for mer enn 2000 år siden, er det svært få forskjeller dem imellom og også mellom dem og den tradisjonelle hebraiske teksten som er i bruk i dag. «Ingen av disse variasjonene har betydning for selve budskapet i skriftene», skriver forskeren Geza Vermes, en ekspert på Dødehavsrullene. Det at teksten er blitt overlevert så nøyaktig, gjør at vi kan ha tillit til at de bibeltekstene vi har i dag, trofast gjengir innholdet i de opprinnelige tekstene, som var inspirert av Gud.

Qumran, hule 4, der den største samlingen av fragmenter av Dødehavsrullene ble funnet

Går Bibelens profetier virkelig i oppfyllelse?

Etter at israelittene hadde kommet inn i det landet Gud hadde lovt dem, gav Josva dem denne påminnelsen: «Ikke ett ord av alle de gode ord Jehova deres Gud har talt til dere, har slått feil.» (Josva 23:14) Denne uttalelsen har alltid vist seg å være sann. Hvorfor? Fordi Gud kan få ting til å skje i samsvar med sin vilje. Hans profetier går derfor i oppfyllelse til minste detalj.

Babylon i dag

Gud forutsa for eksempel at israelittene skulle bli utfridd fra Babylon, og at denne byen til slutt skulle bli lagt øde. Jesaja skrev at Babylon «skal bli som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. Hun skal aldri bli bebodd». (Jesaja 13:19, 20) Fra dette ble sagt, og fram til slutten av den andre tempelperioden (dvs. fram til år 70 evt.), bodde det fortsatt mange mennesker i Babylon. Men noen få hundre år senere, lang tid etter at dødehavsrullen med Jesajas bok var blitt skrevet, var byen blitt ubebodd og øde, og det er den fremdeles. – Jesaja 13:21. *

^ avsn. 14 Du finner flere opplysninger på sidene 106 og 107 i boken Finnes det en Skaper som bryr seg om oss?, utgitt av Jehovas vitner.