Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 18

Hvilke velsignelser vil Messias’ styre føre til?

Hvilke velsignelser vil Messias’ styre føre til?

«Hans navn skal være . . . Fredsfyrste.» – JESAJA 9:6.

MESSIAS’ sonoffer vil fullt ut befri menneskene for den tyngende byrden av synd og skyld. Men hans rike vil utrette mye mer enn det.

Hva kommer Gud til å utrette ved hjelp av det messianske rike?

«I hans dager skal den rettferdige spire, og det skal være fred i overflod, inntil månen ikke er mer. Og han skal ha undersåtter fra hav til hav og fra Elven til jordens ender.» – Salme 72:7, 8.

En av velsignelsene under Messias’ styre vil være evig liv på jorden. «De rettferdige skal ta jorden i eie, og de skal bo på den for evig.» (Salme 37:29) «Der har Jehova befalt at velsignelsen skal være, ja liv til uavgrenset tid.» (Salme 133:3) «Som treets dager skal mitt folks dager være; og sine henders verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut.» – Jesaja 65:20–25.

Jehova lovte David at han skulle få leve «en lang rekke dager, til uavgrenset tid, ja for evig». (Salme 21:4 [21:5, NO 2011]) For at dette løftet skal bli oppfylt, må det finne sted en oppstandelse, slik det er forutsagt flere steder i Bibelen. Her er noen eksempler: «Om en sunn og sterk mann dør, kan han da leve igjen? . . . Du skal rope, og jeg skal svare deg. Du vil lengte etter dine henders verk.» (Job 14:13–15) «Han skal i sannhet oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal visselig tørke tårene av alle ansikter.» (Jesaja 25:8) «Du skal hvile, men du skal stå opp til din lodd ved dagenes ende.» – Daniel 12:2, 13.

Jehova har allerede vist at han både kan og vil bringe døde tilbake til livet. – 1. Kongebok 17:17–24; 2. Kongebok 4:32–37; 13:20, 21.