Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 3

Hvem kan gi oss pålitelig veiledning?

Hvem kan gi oss pålitelig veiledning?

«Send ut ditt lys og din sannhet. Måtte disse lede meg.» – SALME 43:3.

NÅR vi vil vite hvordan vi skal bruke en maskin, regner vi med at produsenten kan gi oss pålitelig veiledning. I tråd med det kan vi spørre: Er det ikke rimelig at Han som har skapt oss mennesker, er den som er best i stand til å vise oss hvordan vi kan få et virkelig lykkelig liv?

Hvordan kan vi i det hele tatt vite at det finnes en Skaper?

Professor George Zinsmeister, som tidligere arbeidet ved Massachusetts universitet i USA, tror på Gud og besvarer dette spørsmålet med ett ord: entropi. Han viser til det som vitenskapsfolk kaller «termodynamikkens andre lov». Denne loven har sammenheng med noe vi alle kan se. Et ordnet system kan ikke bli til av seg selv. Det gjelder for eksempel et hus. Men vårt univers består jo av utallige eksempler på velordnede fysiske og biologiske systemer. Alt dette vitner om at det må stå en ufattelig intelligent og mektig Skaper bak.

«Himlene forkynner Guds herlighet»

Kong David kom til denne konklusjonen for flere tusen år siden: «Himlene forkynner  Guds herlighet, og om hans henders verk forteller det utstrakte rom.» (Salme 19:1 [19:2, NO 2011]) I en annen salme leser vi: «Hvor mange dine gjerninger er, Jehova! Alle har du gjort i visdom. Jorden er full av det du har frambrakt.» – Salme 104:24. *

Et ordnet system kan ikke bli til av seg selv. Det gjelder for eksempel et hus

Hvorfor skapte Gud oss mennesker?

Skapelsen var et uttrykk for Guds kjærlighet. Som en kjærlig Far ønsker han at vi skal glede oss over livet og alt godt som han har skapt for vår skyld. – Salme 92:4 [92:5, NO 2011].

Hva betyr det at Gud skapte oss «i sitt bilde»? – 1. Mosebok 1:26, 27.

Gud skapte oss med evnen til å reflektere hans egenskaper til en viss grad. Han gav oss evnen til å vise kjærlighet, bruke visdom og være rettferdige og kreative. Han gav oss også en fri vilje. Når vi velger å reflektere hans egenskaper, gleder vi ham. (Ordspråkene 23:15) I likhet med foreldre her på jorden ønsker Gud å ha forstandige, tenkende barn som han kan kommunisere med og ha et meningsfylt forhold til.

Hva er Guds hensikt med menneskene?

Gud vil at vi skal bruke evnene våre og arbeide sammen som en forent familie til menneskehetens felles beste. – Mika 4:3.

Hva er det rimelig å tro at Skaperen ville gjøre for oss?

En god far veileder og underviser barna sine. Det ville være naturlig om Skaperen hadde gjort det samme. Har han gjort det?

^ avsn. 7 Du kan lese mer om dette emnet i boken Finnes det en Skaper som bryr seg om oss?, utgitt av Jehovas vitner.