Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 8

Hva var Guds opprinnelige hensikt med menneskene?

Hva var Guds opprinnelige hensikt med menneskene?

«Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden.» – 1. MOSEBOK 1:28.

DA Gud skapte Adam og Eva, var det hans hensikt at de skulle leve et lykkelig liv på jorden og ta hånd om den. (1. Mosebok 2:15) Han gav dem evnen til å reflektere hans egenskaper til en viss grad. De kunne utforske jorden og glede seg over alt det vakre. Barna deres ville bli født under fullkomne forhold.

Hvilken mulighet gav Gud det første menneskeparet?

Gud gav de første menneskene mulighet til å leve for bestandig i paradiset, hvor de i all evighet kunne bli stadig bedre kjent med ham og det han hadde skapt. (Salme 115:16; Forkynneren 3:10, 11) Adam og Eva kunne gi den samme muligheten videre til sine etterkommere.

 Hvilke retningslinjer gav Gud Adam og Eva?

Som en del av Guds universelle familie var Adam og Eva fri til å glede seg over livet, så lenge de respekterte sin Skapers normer for hva som er godt og ondt. Han fortalte dem hvordan de kunne bruke sin frihet på beste måte, og advarte dem om hva som ville skje hvis de var ulydige: Hvis de fulgte Guds veiledning, ville de kunne glede seg over å leve evig i fullkommenhet; hvis de valgte å gå sine egne veier, ville de få det vanskelig og til slutt miste livet. Ettersom vi mennesker har fått en fri vilje, har vi ansvar for våre avgjørelser og handlinger. – 1. Mosebok 2:16, 17.

Hva var det som gikk galt?

Først gjorde Satan opprør mot Gud. Så bestemte Adam og Eva seg for å slutte seg til Satan i opprøret. Dette innebar at de syndet mot Gud, mistet sin fullkommenhet og begynte å dø. – 1. Mosebok 5:5.

Hvordan er vi blitt berørt av det Adam og Eva gjorde?

Etter at Adam og Eva hadde syndet, kunne de ikke lenger gi fullkommenhet og muligheten til å få evig liv videre til sine etterkommere. De hadde nå brakt synd og død inn i verden. I strid med det som var Guds opprinnelige hensikt, dør vi alle, på grunn av synden. Men hva er synd?