Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 11

Hva har Gud gjort for å hjelpe oss?

Hva har Gud gjort for å hjelpe oss?

«Jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» – 1. MOSEBOK 3:15.

GUD har truffet tiltak for å sikre at opprøret mot ham aldri vil bli gjentatt.

Når begynte Gud å gjøre noe med den situasjonen som oppstod i Eden?

Rett etter at Adam og Eva hadde syndet, felte Gud sin dom over de skyldige. Han åpenbarte også at han hadde til hensikt å rette opp den skaden de hadde forårsaket.

Hvilket stridsspørsmål ble reist?

Som nevnt tidligere reiste ikke Satan tvil om Guds makt, men om Guds rett til å styre. Satan ønsker å herske over Guds barn.

Hvordan kan denne situasjonen sammenlignes med en rettssak?

Sett at en av slektningene dine ikke har barn, og at han ønsker å overta dine. Han går  til rettssak mot deg og anklager deg for å forsømme og villede barna dine. For å vinne saken og renvaske navnet ditt må du legge fram beviser på at han ikke har rett. Barna dine må også vitne. På lignende måte anklager Satan Gud for å lyve, og han påstår at alle mennesker som tjener Gud, gjør det av egeninteresse. – 1. Mosebok 3:4, 5; Job 1:9–11; 2:4, 5.

I en alvorlig rettssak tar det tid å avgjøre stridsspørsmålene

Hvorfor tar saken så lang tid?

I en alvorlig rettssak tar det tid å avgjøre stridsspørsmålene. Men Guds endelige dom i denne saken vil danne en universell og evig presedens. Guds navn vil bli helliget, og det vil bli slått fast at hans måte å styre på er den rette og den beste. Gud skal dessuten fullstendig rette opp all den skaden Satan har forårsaket, akkurat som Han gjorde i Jobs tilfelle. – Job 42:10.