Hvordan kan du få et lykkelig liv?

Bryr Gud seg om din lykke? Les om hva Gud har gjort for at menneskene skal få en lykkelig framtid.

Innledning

Denne brosjyren tar opp viktige spørsmål om hvordan vi kan være virkelig lykkelige.

Vil vi noen gang få oppleve virkelig lykke?

Alle ønsker å være lykkelige. Er livet i dag slik det burde være?

Hva trenger vi for å være lykkelige?

Egentlig er det ikke så mange ting vi trenger for å kunne leve et lykkelig liv.

Hvem kan gi oss pålitelig veiledning?

Finnes det virkelig en Skaper? Kan han i så fall hjelpe oss til å bli lykkelige?

Hvilken veiledning har Gud gitt oss?

Bibelen er en gave fra Gud. Hvordan vet vi at den ikke er blitt forandret?

Hvordan kan Guds veiledning bidra til at vi får et lykkelig liv nå?

Hvilke bibelske prinsipper er til hjelp for familier? Fungerer de i praksis?

Hvordan kan vi la Gud få en større plass i livet vårt?

Gud ønsker å ha et nært forhold til hver og én av oss. Finn ut hvordan du kan bli bedre kjent med ham.

Hva gir oss grunn til å håpe på en lykkelig framtid?

Mange lurer på om det er mulig å få en lykkelig framtid. Hvorfor må vi vende oss til Gud for å få svar?

Hva var Guds opprinnelige hensikt med menneskene?

Hvilken mulighet gav Gud det første menneskeparet? Hvordan er vi blitt berørt av de valgene de traff?

Hva er synd?

Er det bare alvorlige forbrytelser og andre urette handlinger som kan kalles synd?

Hvordan berører synden vårt forhold til Gud?

Gikk Gud bort fra sin opprinnelige hensikt da Adam og Eva gjorde opprør? Hva føler Gud når han ser den vanskelige situasjonen vi er i?

Hva har Gud gjort for å hjelpe oss?

Etter at Adam og Eva hadde syndet, traff Gud tiltak for å få avgjort de stridsspørsmålene opprøret hadde reist, og for å rette opp den skaden som var gjort.

Hvorfor har Gud gitt oss Toraen?

Toraen er et ledd i gjennomføringen av den hensikten Gud gjorde kjent i Eden. Hvordan berører Guds hensikt deg?

Hvorfor krevde Moseloven at det ble frambåret ofre?

Hvorfor var det nødvendig å frambære ofre for å få tilgivelse for synder?

Hvorfor har vi behov for et bedre offer?

Moseloven krevde at man frambar ofre for å sone synder. Hvordan kan vi som lever nå, få tilgivelse for våre synder?

Hva sier Bibelen om Messias?

Mange har hevdet at de var Messias. Noen mener at Jesus passet inn i det bildet profetiene tegner. Hva mener du?

Når vil Guds løfter bli oppfylt?

Mennesker har ventet på Messias i tusener av år. Hva kan hjelpe oss til å finne ut når han skulle komme?

Kommer Messias virkelig til å fjerne alt det onde?

Hvilke forandringer vil Messias’ styre føre til for hele menneskeheten?

Hvilke velsignelser vil Messias’ styre føre til?

Hvor omfattende vil virkningene av Messias’ styre bli?

Hvor omfattende blir Messias’ styre?

I hvor stort omfang vil Messias’ styre sørge for at mennesker får dekket sine fysiske og åndelige behov?

Hvordan kan vi få del i det som er Guds hensikt?

For å nyte godt av Guds storslåtte hensikt må vi vite hva den går ut på. Hvordan kan vi lære mer om Gud og hans hensikt?