Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 DEL 7

Hvordan du kan undervise barnet ditt

Hvordan du kan undervise barnet ditt

«Disse ord som jeg gir deg befaling om i dag, skal være i ditt hjerte; og du skal innprente dem i dine sønner.» – 5. Mosebok 6:6, 7

Da Jehova opprettet familieordningen, gav han foreldrene ansvaret for barna. (Kolosserne 3:20) Det er ditt ansvar som forelder å lære barnet å elske Jehova og å hjelpe det til å bli en ansvarsbevisst voksen. (2. Timoteus 1:5; 3:15) Du må også finne ut hva som bor i din sønns eller datters hjerte. Det er naturligvis viktig at du selv er et godt eksempel. Du vil best kunne lære barnet ditt å følge det Jehova sier, hvis du har hans lov i ditt eget hjerte. – Salme 40:8.

 1 GJØR DET LETT FOR BARNA Å SNAKKE MED DEG

HVA BIBELEN SIER: «Ethvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale.» (Jakob 1:19) Du ønsker selvfølgelig at barna dine skal føle at de kan prate med deg om hva som helst. De må vite at du er klar til å høre på dem når de trenger å snakke. Skap en fredelig atmosfære, slik at det blir lett for dem å komme med det de har på hjertet. (Jakob 3:18) Hvis de tror at du kommer til å være streng eller kritisk, vil de kanskje ikke åpne seg helt for deg. Vær tålmodig med barna, og fortell dem ofte hvor glad du er i dem. – Matteus 3:17; 1. Korinter 8:1.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Vær der for barna dine når de trenger å snakke

  • Snakk med barna regelmessig, ikke bare når det er problemer

2 PRØV Å FORSTÅ HVA DE EGENTLIG MENER

HVA BIBELEN SIER: «Den som viser innsikt i en sak, skal finne det gode.» (Ordspråkene 16:20) Noen ganger må du forsøke å se hva som ligger bak det barna sier, for å forstå hva de føler innerst inne. Barn og unge har lett for å overdrive eller si ting de egentlig ikke mener. «Når noen svarer før han hører hva saken gjelder, er det dårskap fra hans side.» (Ordspråkene 18:13) Ikke vær for rask til å bli sint. – Ordspråkene 19:11.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Bestem deg for at du ikke skal avbryte eller overreagere, uansett hva barna sier

  • Prøv å huske hvordan du følte det da du var på deres alder, og hva du syntes var viktig

 3 VÆR ENIGE

HVA BIBELEN SIER: «Lytt, min sønn, til din fars formaning, forkast ikke rettledning fra din mor!» (Ordspråkene 1:8, NO 2011) Jehova har gitt både faren og moren ansvaret for barna. Dere må lære barna å ha respekt for dere og være lydige mot dere. (Efeserne 6:1–3) Barn merker det hvis foreldrene ikke er «fast forent i samme sinn». (1. Korinter 1:10) Hvis dere er uenige, så prøv å la være å gi uttrykk for det når barna er til stede, for det kan undergrave respekten for dere som foreldre.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Snakk med ektefellen din, slik at dere kan bli enige om hvordan dere skal rettlede barna

  • Hvis du har en annen oppfatning enn ektefellen din om hvordan barna skal oppdras, så prøv å se saken fra hans eller hennes side

 4 HA EN PLAN

HVA BIBELEN SIER: «Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå.» (Ordspråkene 22:6) God opplæring kommer ikke av seg selv. Du må ha en plan for opplæringen, en plan som også omfatter rettledning av barna. (Salme 127:4; Ordspråkene 29:17) Det å rettlede og korrigere barna vil ikke bare si å straffe dem når de har gjort noe galt, men også å hjelpe dem til å forstå familiens regler. (Ordspråkene 28:7) Lær barna å elske Jehovas Ord og forstå de prinsippene vi finner der. (Salme 1:2) Det vil hjelpe dem til å utvikle en sunn samvittighet. – Hebreerne 5:14.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Gjør alt du kan for at barna skal forstå at Gud er en virkelig Person, og at de kan stole på ham

  • Hjelp dem til å være på vakt mot moralske farer, blant annet på Internett og i sosiale medier. Lær dem hvordan de skal beskytte seg mot seksuelle overgripere

«Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå»