Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

En lykkelig familie – hvordan?

 DEL 7

Hvordan du kan undervise barnet ditt

Hvordan du kan undervise barnet ditt

«Disse ord som jeg gir deg befaling om i dag, skal være i ditt hjerte; og du skal innprente dem i dine sønner.» – 5. Mosebok 6:6, 7

Da Jehova opprettet familieordningen, gav han foreldrene ansvaret for barna. (Kolosserne 3:20) Det er ditt ansvar som forelder å lære barnet å elske Jehova og å hjelpe det til å bli en ansvarsbevisst voksen. (2. Timoteus 1:5; 3:15) Du må også finne ut hva som bor i din sønns eller datters hjerte. Det er naturligvis viktig at du selv er et godt eksempel. Du vil best kunne lære barnet ditt å følge det Jehova sier, hvis du har hans lov i ditt eget hjerte. – Salme 40:8.

 1 GJØR DET LETT FOR BARNA Å SNAKKE MED DEG

HVA BIBELEN SIER: «Ethvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale.» (Jakob 1:19) Du ønsker selvfølgelig at barna dine skal føle at de kan prate med deg om hva som helst. De må vite at du er klar til å høre på dem når de trenger å snakke. Skap en fredelig atmosfære, slik at det blir lett for dem å komme med det de har på hjertet. (Jakob 3:18) Hvis de tror at du kommer til å være streng eller kritisk, vil de kanskje ikke åpne seg helt for deg. Vær tålmodig med barna, og fortell dem ofte hvor glad du er i dem. – Matteus 3:17; 1. Korinter 8:1.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Vær der for barna dine når de trenger å snakke

  • Snakk med barna regelmessig, ikke bare når det er problemer

2 PRØV Å FORSTÅ HVA DE EGENTLIG MENER

HVA BIBELEN SIER: «Den som viser innsikt i en sak, skal finne det gode.» (Ordspråkene 16:20) Noen ganger må du forsøke å se hva som ligger bak det barna sier, for å forstå hva de føler innerst inne. Barn og unge har lett for å overdrive eller si ting de egentlig ikke mener. «Når noen svarer før han hører hva saken gjelder, er det dårskap fra hans side.» (Ordspråkene 18:13) Ikke vær for rask til å bli sint. – Ordspråkene 19:11.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Bestem deg for at du ikke skal avbryte eller overreagere, uansett hva barna sier

  • Prøv å huske hvordan du følte det da du var på deres alder, og hva du syntes var viktig

 3 VÆR ENIGE

HVA BIBELEN SIER: «Lytt, min sønn, til din fars formaning, forkast ikke rettledning fra din mor!» (Ordspråkene 1:8, NO 2011) Jehova har gitt både faren og moren ansvaret for barna. Dere må lære barna å ha respekt for dere og være lydige mot dere. (Efeserne 6:1–3) Barn merker det hvis foreldrene ikke er «fast forent i samme sinn». (1. Korinter 1:10) Hvis dere er uenige, så prøv å la være å gi uttrykk for det når barna er til stede, for det kan undergrave respekten for dere som foreldre.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Snakk med ektefellen din, slik at dere kan bli enige om hvordan dere skal rettlede barna

  • Hvis du har en annen oppfatning enn ektefellen din om hvordan barna skal oppdras, så prøv å se saken fra hans eller hennes side

 4 HA EN PLAN

HVA BIBELEN SIER: «Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå.» (Ordspråkene 22:6) God opplæring kommer ikke av seg selv. Du må ha en plan for opplæringen, en plan som også omfatter rettledning av barna. (Salme 127:4; Ordspråkene 29:17) Det å rettlede og korrigere barna vil ikke bare si å straffe dem når de har gjort noe galt, men også å hjelpe dem til å forstå familiens regler. (Ordspråkene 28:7) Lær barna å elske Jehovas Ord og forstå de prinsippene vi finner der. (Salme 1:2) Det vil hjelpe dem til å utvikle en sunn samvittighet. – Hebreerne 5:14.

HVA DU KAN GJØRE:

  • Gjør alt du kan for at barna skal forstå at Gud er en virkelig Person, og at de kan stole på ham

  • Hjelp dem til å være på vakt mot moralske farer, blant annet på Internett og i sosiale medier. Lær dem hvordan de skal beskytte seg mot seksuelle overgripere

«Lær opp en gutt i samsvar med den vei han skal gå»

Lær mer

HJELP FOR FAMILIEN

Aktiviteter for barn

Morsomme aktiviteter som kan hjelpe deg til å lære barna dine bibelske verdier.

VAKTTÅRNET

Hvordan bør du rettlede barna dine?

Tre trekk ved rettledning som ifølge Bibelen gir gode resultater.

SVAR PÅ BIBELSKE SPØRSMÅL

Hvordan kan foreldre lære barna sine om sex?

Bibelen inneholder mange nyttige prinsipper som vil hjelpe deg til å snakke med barna dine om sex og beskytte dem mot overgripere.

VÅKN OPP!

Aleneforeldre: Lær barna gode moralske verdier

Hvordan kan bibelske prinsipper være til hjelp når du skal lære barna dine sunne verdier?