Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 56

Josjia elsket Guds lov

Josjia elsket Guds lov

Josjia ble konge i Juda da han var 8 år. På den tiden drev folket med magi, og de tilba falske guder. Da Josjia var 16 år, bestemte han seg for å lære hvordan man skulle tilbe Jehova på den rette måten. Da han var 20 år, begynte han å ødelegge avgudsbildene og altrene i hele landet. Og da han var 26 år, bestemte han at Jehovas tempel skulle repareres.

I templet fant øverstepresten, Hilkia, bokrullen med Jehovas lov – kanskje den bokrullen som Moses selv hadde skrevet. Sjafan, som var kongens sekretær, tok bokrullen med til Josjia og begynte å lese høyt fra den. Da Josjia hørte hva som sto i Jehovas lov, forsto han at folket hadde vært ulydige mot Jehova i mange år. Kong Josjia sa til Hilkia: «Jehova er veldig sint på oss. Gå og spør ham hva vi skal gjøre, så vil han fortelle oss det.» Jehova svarte gjennom profetinnen Hulda: «Folket i Juda er ikke lydige mot meg. De kommer til å bli straffet, men ikke mens Josjia er konge, for han har vist at han er ydmyk.»

Etter at kong Josjia hadde hørt dette, gikk han til templet. Han fikk også folket i Juda til å komme dit. Så leste han høyt fra Jehovas lov for hele folket. Josjia og folket lovte at de skulle være lydige mot Jehova av hele sitt hjerte.

Folket i Juda hadde ikke feiret påsken på mange år. Men da Josjia leste i Jehovas lov at påsken skulle feires hvert år,  sa han til folket: «Vi skal holde påske for Jehova.» Josjia gjorde forberedelser til feiringen. Han skaffet mange dyr som skulle ofres, og samlet sangere til et kor som skulle synge i templet. Så feiret folket påsken, og rett etter feiret de de usyrede brøds høytid i sju dager. Det hadde ikke vært holdt en påske som denne siden Samuel levde. Josjia elsket virkelig Guds lov. Liker du å lære om Jehova?

«Ditt ord er en lampe for min fot og et lys for min sti.» – Salme 119:105