Ikke så langt fra Babel lå det en by som het Ur. De fleste som bodde der, tilba mange andre guder enn Jehova. Men det var en mann i Ur som bare tilba Jehova. Han het Abraham.

Jehova sa til Abraham: «Dra bort fra hjemmet ditt og slektningene dine og dra til det landet som jeg skal vise deg.» Så lovte Jehova ham: «Du skal bli en stor nasjon, og gjennom deg skal jeg velsigne mange mennesker over hele jorden.» Det betydde at Jehova skulle gjøre gode ting for mange mennesker på grunn av Abraham.

Abraham visste ikke hvor Jehova hadde tenkt å sende ham, men han stolte på Jehova. Så han gjorde lydig som han fikk beskjed om. Både han og kona hans, som het Sara, og faren  hans, som het Tarah, og nevøen hans, som het Lot, pakket tingene sine og begynte på den lange reisen.

Abraham var 75 år da han og familien hans kom fram til det landet som Jehova ville at de skulle se. Landet het Kanaan. Der snakket Gud til Abraham og kom med dette løftet: «Hele det landet som du ser rundt deg, skal jeg gi til barna dine.» Men Abraham og Sara var gamle og hadde ingen barn. Så hvordan skulle Jehova oppfylle dette løftet?

«Ved tro var Abraham lydig ..., og han dro til et sted som han skulle få som en arv. Han dro av gårde, enda han ikke visste hvor han skulle.» – Hebreerne 11:8