Abraham lærte sin sønn Isak å elske Jehova og å stole på alle de løftene Jehova hadde gitt. Men da Isak var cirka 25 år, ba Jehova Abraham om å gjøre noe som det ville være veldig vanskelig å gjøre. Hva var det?

Jehova sa til Abraham: «Jeg ber deg, ta med deg den eneste sønnen din og ofre ham som en offergave på et fjell i Moria-landet.» Abraham forsto ikke hvorfor Jehova ba ham om å gjøre dette. Men han ville være lydig mot Jehova likevel.

Tidlig neste morgen tok Abraham med seg Isak og to tjenere og begynte å gå mot Moria. Etter tre dager kunne de se fjellene langt borte. Abraham ba tjenerne om å vente mens han og Isak gikk for å ofre. Abraham ga Isak veden for at han skulle bære den, og selv tok han med seg en kniv. Isak spurte faren: «Hvor er sauen som vi skal ofre?» Abraham svarte: «Jehova kommer til å skaffe en sau, min sønn.»

Da de til slutt kom fram til fjellet, bygde de et alter. Så bandt Abraham hendene og føttene til Isak og la ham på alteret.

Abraham tok fram kniven. Akkurat da ropte Jehovas engel fra himmelen: «Abraham! Ikke skad gutten! Nå vet jeg at du tror på Gud, siden du var villig til å ofre sønnen din.» Da fikk Abraham se en vær som hadde  satt fast hornene i en busk. Han skyndte seg å løsne Isak og ofret væren isteden.

Fra den dagen av kalte Jehova Abraham for sin venn. Vet du hvorfor? Abraham gjorde alltid det Jehova ville at han skulle gjøre, også når han ikke forsto hvorfor Jehova hadde bedt ham om å gjøre det.

Jehova gjentok det løftet han hadde gitt til Abraham: «Jeg skal velsigne deg, og jeg skal gi deg mange etterkommere.» Jehova sa også at han skulle velsigne alle gode mennesker ved hjelp av familien til Abraham.

«Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv.» – Johannes 3:16