Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

Innledning til del 3

Innledning til del 3

Bibelen navngir svært få personer som tjente Jehova i den første tiden etter vannflommen. En av dem som tjente ham, var Abraham, som ble kjent som Jehovas venn. Hvorfor ble han kalt Jehovas venn? Hvis du er en forelder, så hjelp barnet ditt til å forstå at Jehova er interessert i ham eller henne personlig og ønsker å hjelpe ham eller henne. I likhet med Abraham og andre trofaste menn, som Lot og Jakob, kan vi be Jehova om hjelp når som helst. Vi kan ha tillit til at Jehova holder alt han lover.

I DENNE DELEN

KAPITTEL 7

Tårnet i Babel

Noen bestemte seg for å bygge en by med et tårn som skulle nå helt opp til himmelen. Hvorfor fikk Gud dem plutselig til å snakke forskjellige språk?

KAPITTEL 8

Abraham og Sara var lydige mot Gud

Hvorfor byttet Abraham og Sara bort livet i byen mot et liv som nomader i landet Kanaan?

KAPITTEL 9

Endelig en sønn!

Hvordan skulle Gud oppfylle sitt løfte til Abraham? Gjennom hvem av sønnene til Abraham skulle løftet bli oppfylt – Isak eller Ismael?

KAPITTEL 10

Tenk på Lots kone

Gud fikk det til å regne ild og svovel over Sodoma og Gomorra. Hvorfor ble disse byene ødelagt? Hvorfor bør vi tenke på Lots kone?

KAPITTEL 11

En trosprøve

Gud sa til Abraham: «Jeg ber deg, ta med deg den eneste sønnen din og ofre ham som en offergave på et fjell i Moria.» Hvordan kom Abraham til å møte denne trosprøven?

KAPITTEL 12

Jakob fikk arven

Isak og Rebekka fikk tvillingene Esau og Jakob. Fordi Esau ble født først, skulle han få en spesiell arv. Hvorfor byttet han den bort mot en skål med linsegryte?

KAPITTEL 13

Jakob og Esau blir venner igjen

Hvordan fikk Jakob en velsignelse av en engel? Og hva gjorde han for at han og Esau skulle bli venner igjen?