Saulus var en jøde som var romersk borger og var født i byen Tarsus. Han var fariseer og ekspert på jødenes lover, og han hatet de kristne. Han dro kristne menn og kvinner ut av husene deres og kastet dem i fengsel. Og han sto og så på da noen sinte menn kastet store steiner på disippelen Stefanus, slik at han døde.

Men Saulus var ikke fornøyd med å arrestere kristne bare i Jerusalem. Han ba øverstepresten om å sende ham til byen Damaskus for å arrestere kristne der også. Da Saulus nærmet seg byen, kom det plutselig et sterkt lys som strålte rundt ham, og han falt i bakken. Han hørte en stemme som sa til ham: «Saul, hvorfor forfølger du meg?» Saulus spurte: «Hvem er du?» Stemmen svarte: «Jeg er Jesus. Gå inn i Damaskus. Der skal du få vite hva du må gjøre.» Men Saulus hadde blitt blind, så noen måtte leie ham inn i byen.

I Damaskus bodde det en trofast kristen som het Ananias. I et syn sa Jesus til ham: «Gå til huset til Judas, som ligger i den gaten som kalles Den rette, og spør etter Saulus.» Ananias sa: «Herre, jeg vet godt hvem Saulus er! Han kaster disiplene dine i fengsel!» Men Jesus sa: «Gå til ham. Jeg har valgt ut ham til å forkynne det gode budskap for mennesker fra mange land.»

Ananias gikk for å finne Saulus og sa til ham: «Saul, min bror, Jesus har sendt meg for at du skal få se igjen.» Da fikk Saulus synet tilbake. Han lærte om Jesus og ble døpt, og som kristen begynte han å forkynne i synagogene sammen med andre kristne. Kan du se for  deg hvor sjokkert jødene må ha blitt da de så at Saulus lærte andre om Jesus? De sa: «Er ikke dette han som pleide å forfølge Jesu disipler?»

Saulus forkynte i Damaskus i tre år. Jødene hatet Saulus og planla å drepe ham. Men brødrene fikk høre om planene og hjalp ham å rømme. De firte ham ned i en stor kurv gjennom et hull i bymuren.

Da Saulus kom til Jerusalem, ville han være sammen med brødrene der. Men de var redde for ham. Da tok en snill disippel som het Barnabas, Saulus med til apostlene og overbeviste dem om at Saulus virkelig hadde forandret seg. Saulus begynte ivrig å forkynne det gode budskap sammen med menigheten i Jerusalem. Senere ble han kjent som Paulus.

«Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Av dem er jeg den fremste.» – 1. Timoteus 1:15