En mann som ikke kunne gå, satt hver dag og tigget ved en av inngangene til templet. En ettermiddag så han at Peter og Johannes var på vei inn i templet. Han sa til dem: «Vær så snill og gi meg noe.» Peter sa: «Jeg vil gi deg noe som er bedre enn penger. I Jesu navn sier jeg: Reis deg opp og gå!» Så hjalp Peter ham opp, og mannen begynte å gå! De som så dette miraklet, ble veldig glade, og mange begynte å tro på Jesus.

Men prestene og saddukeerne ble sinte. De arresterte de to apostlene, tok dem med til Sanhedrinet og spurte sint: «Hvem har gitt dere kraft til å helbrede denne mannen?» «Jesus Kristus», svarte Peter, «han som dere drepte.» Da ropte de religiøse lederne: «Slutt å snakke om Jesus!» Men apostlene sa: «Vi må snakke om ham. Vi kommer ikke til å slutte.»

Peter og Johannes ble satt fri, og de gikk med en gang til de andre disiplene og fortalte dem hva som hadde skjedd. De ba sammen til Jehova: «Vær så snill og hjelp oss til å være modige, så vi kan fortsette å gjøre det arbeidet du har gitt oss.» Jehova ga dem sin hellige ånd, og de fortsatte å forkynne og helbrede. Flere og flere begynte å tro på Jesus. Saddukeerne ble så misunnelige at de arresterte apostlene og satte dem i fengsel. Men om natten sendte Jehova en engel, som åpnet dørene i fengselet og sa til apostlene: «Gå tilbake til templet og forkynn der.»

Neste morgen var de religiøse lederne i Sanhedrinet samlet, og det kom noen til dem og sa: «Fengselet er fortsatt låst, men de mennene som dere arresterte, er ikke der! De er i templet og forkynner for  folk!» Apostlene ble arrestert igjen og tatt med til Sanhedrinet. Øverstepresten sa: «Vi ga dere streng beskjed om ikke å snakke om Jesus!» Men Peter svarte: «Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.»

De religiøse lederne ble så rasende at de ville drepe apostlene. Men en fariseer som het Gamaliel, reiste seg og sa: «Vær forsiktige! Det kan være at Gud er med disse mennene. Vil dere virkelig slåss mot Gud?» De fulgte rådet hans. Men før de lot apostlene gå, pisket de dem og ga dem igjen streng beskjed om å slutte å forkynne. Men det stoppet ikke apostlene. De var modige og fortsatte å forkynne det gode budskap, både i templet og fra hus til hus.

«Vi må adlyde Gud mer enn mennesker.» – Apostlenes gjerninger 5:29