Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

 KAPITTEL 94

Disiplene får hellig ånd

Disiplene får hellig ånd

Ti dager etter at Jesus hadde vendt tilbake til himmelen, fikk disiplene hellig ånd. Det skjedde på pinsedagen i år 33. Folk fra mange steder hadde kommet til Jerusalem for å feire pinsen. Cirka 120 av disiplene til Jesus var samlet i et hus der i byen. Plutselig skjedde det noe helt spesielt. Over hodet til hver av disiplene kom det noe som så ut som en flamme, og de begynte å snakke andre språk! I hele huset kom det en lyd som hørtes ut som en kraftig vind.

Folk som hadde kommet til Jerusalem fra andre land, hørte lyden og løp til huset for å se hva som skjedde. De ble veldig overrasket da de hørte at disiplene snakket på de forskjellige språkene. De sa: «Disse menneskene er jo fra Galilea. Hvordan kan de snakke våre språk?»

Da stilte Peter og de andre apostlene seg foran alle dem som hadde samlet seg. Peter fortalte dem hvordan Jesus hadde blitt  drept, og at Jehova hadde oppreist ham fra døden. Han sa: «Nå er Jesus i himmelen ved Guds høyre hånd, og han har gitt oss hellig ånd, slik han lovte. Det er derfor dere har sett og hørt disse miraklene.»

Det Peter sa, gjorde dypt inntrykk på dem som hørte på. De spurte: «Hva skal vi gjøre?» Han sa til dem: «Dere må angre de gale tingene dere har gjort, og dere må bli døpt i Jesu navn. Da skal dere få hellig ånd som gave.» Den dagen ble cirka 3000 mennesker døpt. Fra da av ble det raskt mange flere disipler i Jerusalem. Med den hellige ånds hjelp startet apostlene flere og flere menigheter, slik at de kunne lære disiplene alt det Jesus hadde befalt dem.

«Hvis du med din munn offentlig kunngjør at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra døden, skal du bli frelst.» – Romerne 10:9