Den tredje forkynnelsesreisen til Paulus endte i Jerusalem. Der ble han arrestert og kastet i fengsel. Natten etter fikk han et syn der Jesus sa til ham: «Du skal dra til Roma og forkynne der.» Paulus ble ført fra Jerusalem til Cæsarea, og der satt han i fengsel i to år. Så ble han avhørt av stattholderen Festus. Paulus sa til ham: «La meg bli dømt av keiseren, i Roma.» Festus sa: «Til keiseren har du anket, til keiseren skal du dra.» Paulus ble satt på et skip som skulle til Roma, og to kristne brødre, Lukas og Aristarkus, ble med ham.

Ute på havet ble de fanget i en voldsom storm, som varte i mange dager. Alle trodde at de kom til å dø. Men Paulus sa: «En engel sa til meg i en drøm: ‘Ikke vær redd, Paulus. Du skal komme fram til Roma, og alle på skipet kommer til å overleve.’ Så ikke vær redde! Vi kommer ikke til å dø.»

Da stormen hadde rast i 14 dager, kunne de endelig se land. Det var en øy som het Malta. Men så gikk skipet på grunn og ble slått i stykker av bølgene. Likevel klarte alle de 276 menneskene som var om bord på skipet, å komme seg trygt i land. Noen av dem svømte, mens andre holdt fast i planker fra skipet og fløt i land. De som bodde på Malta, tok seg av dem og tente et bål som de kunne varme seg ved.

Tre måneder senere tok soldatene Paulus med på et annet skip for å dra til Roma. Da de hadde kommet i land og var på vei videre mot Roma, kom det noen brødre for å møte Paulus. Da han fikk se dem, ble han veldig glad og takket Jehova. I Roma fikk Paulus bo i et vanlig hus selv om han var fange, men det var en soldat der som holdt vakt over ham. Paulus bodde i huset i to år. Folk kom på besøk, og han forkynte for dem om Guds rike og lærte dem om Jesus. Han skrev også brev til menighetene i Lilleasia og Judea. Det var tydelig at Jehova brukte Paulus til å spre det gode budskap ut til nasjonene.

«På alle måter viser vi at vi er Guds tjenere: Vi utholder mye, ja, vi takler prøvelser, tider med nød, vanskeligheter.» – 2. Korinter 6:4