Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

 KAPITTEL 80

Jesus velger tolv apostler

Jesus velger tolv apostler

Da Jesus hadde forkynt i cirka et og et halvt år, måtte han bestemme noe viktig. Han skulle velge ut noen som han skulle samarbeide ekstra mye med, og som han skulle lære opp til å ha viktige oppgaver i den kristne menighet. Jesus ville at Jehova skulle hjelpe ham med å bestemme dette. Derfor gikk han opp på et fjell hvor han kunne være alene, og han ba hele natten. Neste morgen samlet Jesus noen av disiplene og valgte ut tolv av dem til å bli apostlene hans. De het Peter, Andreas, Jakob, Johannes, Filip, Bartolomeus, Tomas, Matteus, Jakob (sønnen til Alfeus), Taddeus, Simon og Judas Iskariot. Tror du at du klarer å lære deg navnene deres?

Andreas, Peter, Filip, Jakob

Disse tolv skulle reise rundt sammen med Jesus. Etter å ha lært dem opp sendte han dem ut for å forkynne på egen hånd. Jehova ga dem kraft til å drive ut demoner og helbrede syke.

Johannes, Matteus, Bartolomeus, Tomas

Jesus sa at de tolv apostlene var vennene hans, og han stolte på dem. Fariseerne mente at apostlene bare var vanlige  mennesker og ikke kunne noen ting. Men Jesus lærte opp apostlene i det arbeidet de skulle gjøre. Og de skulle være sammen med Jesus på de viktigste tidspunktene i livet hans, for eksempel rett før han døde, og etter at han ble oppreist fra døden. De fleste av de tolv var fra Galilea, akkurat som Jesus. Noen av dem var gift.

Jakob (sønn av Alfeus), Judas Iskariot, Taddeus, Simon

Apostlene var ufullkomne og gjorde feil. Noen ganger snakket de før de hadde tenkt seg om, og tok dårlige valg. Noen ganger var de utålmodige. Og noen ganger kranglet de om hvem av dem som var viktigst. Men de var gode mennesker som elsket Jehova. De skulle være de første som skulle få viktige oppgaver i den kristne menighet etter at Jesus ikke var på jorden lenger.

«Jeg har kalt dere venner, for jeg har fortalt dere alt det jeg har hørt av min Far.» – Johannes 15:15

Lær mer

JESUS – VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

Jesus velger ut tolv apostler

Hva er forskjellen på en apostel og en disippel?

JESUS – VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

Forkynner i Galilea og lærer opp apostlene

Hva betyr egentlig uttalelsen «himmelens rike er kommet nær»?

MINE BIBELRIM

De 12 apostlene

Hjelp barnet ditt til å lære seg navnene på Jesu apostler.