Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

Innledning til del 12

Innledning til del 12

Jesus lærte folk om himmelens rike. Han lærte dem også å be om at Guds navn måtte bli helliget, om at Guds rike måtte komme, og om at Guds vilje måtte skje på jorden. Hvis du er en forelder, så forklar barnet ditt hva denne bønnen betyr for oss. Jesus lot ikke Satan få ham til å slutte å være lojal mot Jehova. Jesus valgte ut apostlene sine, og de ble grunnvollen i Guds rike. Framhev at Jesus hadde brennende iver for den sanne tilbedelse. Fordi Jesus ville hjelpe andre, helbredet han syke og ga mat til sultne, og han ga til og med døde livet tilbake. Ved å gjøre alle disse miraklene viste han hva Guds rike skal gjøre for menneskene.

I DENNE DELEN

KAPITTEL 74

Jesus blir Messias

Hva mener Johannes da han sier at Jesus er Guds Lam?

KAPITTEL 75

Djevelen frister Jesus

Djevelen frister Jesus tre ganger. Hva er de tre fristelsene? Hvordan reagerer Jesus?

KAPITTEL 76

Jesus renser templet

Hvorfor jager Jesus dyr ut av templet og velter bordene til dem som veksler penger?

KAPITTEL 77

Kvinnen ved brønnen

En samaritansk kvinne blir overrasket over at Jesus snakker til henne. Hvorfor? Hva sier Jesus til henne som han ikke har sagt til noen andre?

KAPITTEL 78

Jesus forkynner om Guds rike

Jesus inviterer noen av disiplene sine til å bli «menneskefiskere». Senere lærer han opp 70 av disiplene til å forkynne det gode budskap.

KAPITTEL 79

Jesus gjør mange mirakler

Uansett hvor han drar, kommer syke til ham for å få hjelp, og han helbreder dem. Han vekker til og med en liten jente opp fra døden.

KAPITTEL 80

Jesus velger tolv apostler

Hvorfor velger han ut noen disipler til å bli apostler? Husker du hva de heter?

KAPITTEL 81

Bergprekenen

Jesus lærer en stor folkemengde mange viktige ting.

KAPITTEL 82

Jesus lærer disiplene å be

Hva sa Jesus at disiplene hans skulle ‘fortsette å be om’?

KAPITTEL 83

Jesus gir mat til flere tusen

Hva lærer dette miraklet oss om Jesus og Jehova?

KAPITTEL 84

Jesus går på vannet

Hva tror du apostlene føler da de ser dette miraklet?

KAPITTEL 85

Jesus helbreder på sabbaten

Hvorfor er ikke alle glad for det han gjør?

KAPITTEL 86

Jesus oppreiser Lasarus fra døden

Da Jesus ser at Maria gråter, begynner han også å gråte. Men sorgen deres blir snart vendt til glede.