Josef og Maria bodde i Nasaret sammen med Jesus og de andre sønnene og døtrene sine. Josef tjente penger til familien ved å jobbe som snekker, og han lærte dem om Jehova og Jehovas lov. Familien gikk regelmessig i synagogen for å tilbe Jehova sammen med andre, og hvert år dro de til Jerusalem for å feire påsken.

Da Jesus var tolv år, reiste familien hans den lange veien til Jerusalem for å feire påsken, slik de pleide. Byen var full av mennesker som hadde kommet for å feire høytiden. Da påsken var over, begynte Josef og Maria på hjemreisen. De dro sammen med mange andre, og de trodde at Jesus også var med i gruppen. Men da de lette etter ham blant slektningene sine, kunne de ikke finne ham.

De skyndte seg tilbake til Jerusalem, og i tre dager lette de etter sønnen sin. Til slutt gikk de til templet. Og der var Jesus!  Han satt midt blant lærerne og hørte nøye på hva de sa, og stilte dem gode spørsmål. Lærerne var så imponert over Jesus at de begynte å stille ham spørsmål. Og de var veldig overrasket over svarene hans. De skjønte at han forsto Jehovas lov.

Josef og Maria hadde vært veldig bekymret. Maria sa: «Barnet mitt, vi har lett etter deg overalt! Hvor har du vært?» Jesus sa: «Skjønte dere ikke at jeg måtte være her i min Fars hus?»

Jesus dro hjem til Nasaret sammen med foreldrene sine. Josef lærte opp Jesus til å bli snekker. Hvordan tror du Jesus var da han var ung? Etter hvert som Jesus vokste opp, fikk han større og større visdom, og både Gud og mennesker ble mer og mer glad i ham.

«Å gjøre din vilje, min Gud, er min store glede, og din lov er dypt i mitt indre.» – Salme 40:8