Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

 KAPITTEL 59

Fire gutter som var lydige mot Jehova

Fire gutter som var lydige mot Jehova

Da Nebukadnesar førte Judas fyrster til Babylon, ga han en hoffmann som het Asjpenas, ansvaret for dem. Nebukadnesar ga Asjpenas beskjed om å finne de sunneste og smarteste unge guttene blant dem. Disse unge guttene skulle få spesiell opplæring i tre år. Opplæringen skulle forberede dem til å bli menn som skulle ha viktige oppgaver i Babylon. Guttene skulle lære å snakke akkadisk, et språk som man snakket i Babylon, og de skulle også lære å lese og skrive det. De skulle spise den samme maten som kongen og de andre på slottet spiste. Fire av disse guttene var Daniel, Hananja, Misjael og Asarja. Asjpenas ga dem nye, babylonske navn: Beltsasar, Sjadrak, Mesjak og  Abed-Nego. Kom den utdanningen de fikk, til å få dem til å slutte å tjene Jehova?

Disse fire guttene var helt bestemt på at de skulle være lydige mot Jehova. De visste at de ikke kunne spise samme mat som kongen, for den inneholdt ting som Jehovas lov sa at det var forbudt å spise. Derfor sa de til Asjpenas: «Vær så snill og la oss få slippe å spise kongens mat.» Asjpenas sa til dem: «Hvis dere ikke spiser den og kongen synes at dere ser syke ut, kommer han til å drepe meg!»

Daniel fikk en idé. Han sa til mannen som passet på dem: «Vær så snill og gi oss bare grønnsaker og vann i ti dager. Så kan du sammenligne oss med de guttene som spiser kongens mat.» Det gikk mannen med på.

Etter denne ti dager lange testen så Daniel og de tre vennene hans sunnere ut enn alle de andre guttene. Jehova var glad for at de hadde vært lydige mot ham. Og han ga Daniel spesiell visdom, sånn at han kunne forstå drømmer og syner.

Da opplæringen var ferdig, tok Asjpenas alle guttene med til Nebukadnesar. Kongen snakket med dem og la merke til at Daniel, Hananja, Misjael og Asarja var smartere og klokere enn alle de andre guttene. Han valgte disse fire til å jobbe på slottet. Kongen spurte dem ofte om råd i viktige saker. Jehova hadde gjort dem visere enn alle kongens vismenn og magikere.

Selv om de var i et fremmed land, glemte ikke Daniel, Hananja, Misjael og Asarja at de tilhørte Jehovas folk. Vil du også alltid huske Jehova, også når du ikke er sammen med foreldrene dine?

«La ingen se ned på deg fordi du er ung. Bli i stedet et eksempel for de trofaste når det gjelder tale, oppførsel, kjærlighet, tro og renhet.» – 1. Timoteus 4:12