Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Lær av historiene i Bibelen

Denne bibelhistorieboken tar deg med på en reise gjennom tiden, fra skapelsen til Jesu fødsel og tjeneste på jorden og fram til den tiden da Guds rike gjør jorden til et paradis.

Et brev fra det styrende råd

Hvordan kan denne boken brukes?

KAPITTEL 1

Gud skapte himmelen og jorden

Bibelen sier at Gud skapte himmelen og jorden. Hvorfor skapte han én engel før han skapte noen andre eller noe annet?

KAPITTEL 2

Gud skapte de to første menneskene

Gud skapte den første mannen og den første kvinnen og satte dem i Edens hage. Han ville at de skulle få barn og gjøre hele jorden til et paradis.

KAPITTEL 3

Adam og Eva var ulydige mot Gud

Hva var spesielt med ett bestemt tre som sto i Edens hage? Hvorfor spiste Eva frukt fra det?

KAPITTEL 4

Han ble sint og drepte broren sin

Gud godtok Abels offer, men ikke Kains. Da Kain forsto det, ble han veldig sint og gjorde noe forferdelig.

KAPITTEL 5

Noahs ark

Da ulydige engler giftet seg med kvinner på jorden, fikk de sønner som ble onde kjemper. Det var vold overalt. Men Noah var annerledes – han elsket Gud og var lydig mot ham.

KAPITTEL 6

Åtte mennesker overlever vannflommen

Under vannflommen regnet det i 40 dager og 40 netter. Noah og familien hans var i arken i over et år. Til slutt kunne de gå ut.

KAPITTEL 7

Tårnet i Babel

Noen bestemte seg for å bygge en by med et tårn som skulle nå helt opp til himmelen. Hvorfor fikk Gud dem plutselig til å snakke forskjellige språk?

KAPITTEL 8

Abraham og Sara var lydige mot Gud

Hvorfor byttet Abraham og Sara bort livet i byen mot et liv som nomader i landet Kanaan?

KAPITTEL 9

Endelig en sønn!

Hvordan skulle Gud oppfylle sitt løfte til Abraham? Gjennom hvem av sønnene til Abraham skulle løftet bli oppfylt – Isak eller Ismael?

KAPITTEL 10

Tenk på Lots kone

Gud fikk det til å regne ild og svovel over Sodoma og Gomorra. Hvorfor ble disse byene ødelagt? Hvorfor bør vi tenke på Lots kone?

KAPITTEL 11

En trosprøve

Gud sa til Abraham: «Jeg ber deg, ta med deg den eneste sønnen din og ofre ham som en offergave på et fjell i Moria.» Hvordan kom Abraham til å møte denne trosprøven?

KAPITTEL 12

Jakob fikk arven

Isak og Rebekka fikk tvillingene Esau og Jakob. Fordi Esau ble født først, skulle han få en spesiell arv. Hvorfor byttet han den bort mot en skål med linsegryte?

KAPITTEL 13

Jakob og Esau blir venner igjen

Hvordan fikk Jakob en velsignelse av en engel? Og hva gjorde han for at han og Esau skulle bli venner igjen?

KAPITTEL 14

En slave som var lydig mot Gud

Josef gjorde det som var rett, men opplevde likevel forferdelig ting. Hvorfor?

KAPITTEL 15

Jehova glemte aldri Josef

Josef var langt borte fra familien sin, men Gud viste at han var med ham.

KAPITTEL 16

Hvem var Job?

Han var lydig mot Jehova også når det var vanskelig å være det.

KAPITTEL 17

Moses valgte å tjene Jehova

Da Moses var baby, ble han reddet på grunn av morens oppfinnsomme plan.

KAPITTEL 18

Den brennende tornebusken

Hvorfor brant ikke tornebusken opp?

KAPITTEL 19

De tre første plagene

Fordi farao var for stolt til å gjøre én enkel handling, ble folket hans rammet av forferdelige ting.

KAPITTEL 20

De seks neste plagene

Hvordan var disse plagene forskjellige fra de tre første?

KAPITTEL 21

Den tiende plagen

Denne plagen var så knusende at til og med den stolte farao ga seg.

KAPITTEL 22

Miraklet ved Rødehavet

Farao kom seg gjennom de ti plagene med livet i behold, men overlevde han også dette miraklet som Gud sto bak?

KAPITTEL 23

Et løfte til Jehova

Israelittene ga Gud et spesielt løfte da de lå i leir ved Sinai-fjellet.

KAPITTEL 24

De brøt løftet sitt

Mens Moses fikk De ti bud, gjorde folket noe forferdelig galt.

KAPITTEL 25

Tabernaklet

I dette spesielle teltet sto paktens ark.

KAPITTEL 26

De tolv spionene

Josva og Kaleb var annerledes enn de ti andre som spionerte i Kanaan.

KAPITTEL 27

De gjorde opprør mot Jehova

Det var noe viktig som Korah, Datan, Abiram og 250 andre menn ikke forsto når det gjaldt Jehova.

KAPITTEL 28

Eselet til Bileam snakker

Eselet så en som Bileam ikke kunne se.

KAPITTEL 29

Jehova valgte Josva

Gud ga Josva instrukser som også kan være til hjelp for oss i dag.

KAPITTEL 30

Rahab gjemte spionene

Jerikos murer raste sammen. Men Rahabs hus ble stående, selv om det var en del av muren.

KAPITTEL 31

Josva og gibeonittene

Josva ba til Gud: «Sol, stå stille!» Svarte Gud?

KAPITTEL 32

En ny leder og to modige kvinner

Etter at Josva døde, begynte israelittene å tilbe avguder. Livet ble tøft, men hjelp kom gjennom dommeren Barak, gjennom profetinnen Debora og gjennom Jael og teltpluggen!

KAPITTEL 33

Rut og Noomi

To kvinner som begge hadde mistet mannen sin, flyttet til Israel. En av dem, Rut, gikk for å arbeide på åkrene, hvor hun ble lagt merke til av Boas.

KAPITTEL 34

Gideon vant over midjanittene

Da midjanittene gjorde livet vanskelig for israelittene, bønnfalt israelittene Jehova om hjelp. Hvordan klarte Gideons lille hær å vinne over fiendens 135 000 soldater?

KAPITTEL 35

Hanna ber Gud om å få en sønn

Elkana tok med Hanna, Peninna og barna til tabernaklet i Sjilo for å tilbe Jehova. Der ba Hanna om å få en sønn. Før det hadde gått et år, fødte hun Samuel!

KAPITTEL 36

Jeftas løfte

Hvilket løfte ga Jefta, og hvorfor? Hvordan reagerte Jeftas datter på løftet som faren ga?

KAPITTEL 37

Jehova snakker til Samuel

De to sønnene til øverstepresten Eli var prester i tabernaklet, men de fulgte ikke Guds lover. Den unge Samuel var annerledes, og Jehova snakket til ham.

KAPITTEL 38

Jehova gjorde Samson sterk

Gud gjorde Samson sterk, sånn at han kunne slåss mot filisterne, men da Samson tok en dårlig avgjørelse, fanget filisterne ham.

KAPITTEL 39

Israels første konge

Gud hadde gitt israelittene dommere som skulle lede dem, men de ville ha en konge. Samuel salvet Saul til å være den første kongen, men senere forkastet Jehova Saul. Hvorfor?

KAPITTEL 40

David og Goliat

Jehova velger David til å bli den neste kongen i Israel, og David viser hvorfor han er et godt valg.

KAPITTEL 41

David og Saul

Hvorfor hater den ene av disse to mennene den andre, og hvordan reagerer han som blir hatet?

KAPITTEL 42

Jonatan var modig og lojal

Kongens sønn blir en god venn for David.

KAPITTEL 43

Kong Davids synd

En dårlig avgjørelse fører til mange problemer.

KAPITTEL 44

Et tempel for Jehova

Gud oppfyller kong Salomos ønske, og han gir Salomo store privilegier.

KAPITTEL 45

Israel blir delt

Mange israelitter slutter å tjene Jehova.

KAPITTEL 46

En prøve på Karmel-fjellet

Hvem er den sanne Gud? Jehova eller Baal?

KAPITTEL 47

Jehova styrket Elia

Tror du at han også kan gi deg styrke?

KAPITTEL 48

Sønnen til en enke ble levende igjen

To mirakler i samme hus!

KAPITTEL 49

En ond dronning blir straffet

Jesabel planlegger å drepe en israelitt som heter Nabot, sånn at hun kan stjele vingården hans! Jehova Gud legger merke til hvor ond og urettferdig hun er.

KAPITTEL 50

Jehova beskytter Jehosjafat

Den gode kong Jehosjafat ber til Gud da Juda blir truet av fiender.

KAPITTEL 51

Krigeren og den lille jenta

En ung israelittisk tjenestejente forteller fruen sin om Jehovas store makt. Det fører til at det skjer et mirakel.

KAPITTEL 52

Jehovas hester og vogner av ild

Elisja sier til tjeneren sin: «Det er flere med oss enn med dem.»

KAPITTEL 53

Den modige Jehojada

En trofast prest står opp mot en ond dronning.

KAPITTEL 54

Jehova var tålmodig med Jona

En av Guds profeter ble slukt av en stor fisk. Hvorfor skjedde det? Hvordan kom han seg ut? Og hva lærte Jehova ham?

KAPITTEL 55

Jehovas engel beskyttet Hiskia

Judas fiender sier at Jehova ikke kommer til å beskytte folket sitt, men de tar feil!

KAPITTEL 56

Josjia elsket Guds lov

Josjia blir konge da han er åtte år gammel, og han hjelper folket sitt til å begynne å tilbe Jehova.

KAPITTEL 57

Jehova sender Jeremia for å forkynne

Det denne unge profeten sa, gjorde at de eldste i Juda ble veldig sinte.

KAPITTEL 58

Jerusalem blir ødelagt

Folket i Juda fortsetter å tilbe falske guder, så Jehova slutter å beskytte dem.

KAPITTEL 59

Fire gutter som var lydige mot Jehova

Fire unge gutter fra Juda er bestemt på å være trofaste mot Jehova, også når de er på slottet i Babylon.

KAPITTEL 60

Et kongerike som skal vare evig

Daniel forklarer hva den merkelige drømmen til Nebukadnesar betyr.

KAPITTEL 61

De bøyde seg ikke ned

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego nekter å tilbe den gullstatuen som kongen i Babylon har satt opp.

KAPITTEL 62

En drøm om et stort tre

Nebukadnesars drøm forutsier hans egen framtid.

KAPITTEL 63

Skriften på veggen

Når dukker denne mystiske skriften opp, og hva betyr den?

KAPITTEL 64

Daniel i løvehulen

Be til Jehova hver dag, slik Daniel gjorde!

KAPITTEL 65

Ester redder folket sitt

Hun var foreldreløs og fra et annet land, men ble likevel dronning.

KAPITTEL 66

Esra lærte folket Guds lov

Etter at israelittene hadde hørt på Esra, ga de Gud et spesielt løfte.

KAPITTEL 67

Jerusalems murer

Nehemja fikk vite at fiender planla å angripe byen. Hvorfor var han ikke redd?

KAPITTEL 68

Elisabet får et barn

Hvorfor fikk mannen til Elisabet beskjed om at han ikke ville kunne snakke før barnet var født?

KAPITTEL 69

Gabriel besøker Maria

Han fortalte henne noe som skulle forandre livet hennes.

KAPITTEL 70

Engler forteller at Jesus er født

Gjeterne som hørte dette, reagerte fort.

KAPITTEL 71

Jehova beskyttet Jesus

En ond konge ville drepe Jesus.

KAPITTEL 72

Jesus som ung gutt

Hvordan imponerte han lærerne i templet?

KAPITTEL 73

Johannes forteller at Messias kommer

Johannes blir en profet. Han forkynner at Messias snart skal komme. Hvordan reagerer folk på det han sier?

KAPITTEL 74

Jesus blir Messias

Hva mener Johannes da han sier at Jesus er Guds Lam?

KAPITTEL 75

Djevelen frister Jesus

Djevelen frister Jesus tre ganger. Hva er de tre fristelsene? Hvordan reagerer Jesus?

KAPITTEL 76

Jesus renser templet

Hvorfor jager Jesus dyr ut av templet og velter bordene til dem som veksler penger?

KAPITTEL 77

Kvinnen ved brønnen

En samaritansk kvinne blir overrasket over at Jesus snakker til henne. Hvorfor? Hva sier Jesus til henne som han ikke har sagt til noen andre?

KAPITTEL 78

Jesus forkynner om Guds rike

Jesus inviterer noen av disiplene sine til å bli «menneskefiskere». Senere lærer han opp 70 av disiplene til å forkynne det gode budskap.

KAPITTEL 79

Jesus gjør mange mirakler

Uansett hvor han drar, kommer syke til ham for å få hjelp, og han helbreder dem. Han vekker til og med en liten jente opp fra døden.

KAPITTEL 80

Jesus velger tolv apostler

Hvorfor velger han ut noen disipler til å bli apostler? Husker du hva de heter?

KAPITTEL 81

Bergprekenen

Jesus lærer en stor folkemengde mange viktige ting.

KAPITTEL 82

Jesus lærer disiplene å be

Hva sa Jesus at disiplene hans skulle ‘fortsette å be om’?

KAPITTEL 83

Jesus gir mat til flere tusen

Hva lærer dette miraklet oss om Jesus og Jehova?

KAPITTEL 84

Jesus går på vannet

Hva tror du apostlene føler da de ser dette miraklet?

KAPITTEL 85

Jesus helbreder på sabbaten

Hvorfor er ikke alle glad for det han gjør?

KAPITTEL 86

Jesus oppreiser Lasarus fra døden

Da Jesus ser at Maria gråter, begynner han også å gråte. Men sorgen deres blir snart vendt til glede.

KAPITTEL 87

Det siste kveldsmåltidet til Jesus

Jesus gir apostlene viktige instrukser under det siste kveldsmåltidet de spiser sammen.

KAPITTEL 88

Jesus blir arrestert

Judas Iskariot viser veien for en stor gruppe menn som har med seg køller og sverd, slik at de kan arrestere Jesus.

KAPITTEL 89

Peter nekter for at han kjenner Jesus

Hva skjer på gårdsplassen utenfor huset til Kaifas? Og hva skjer med Jesus inne i huset?

KAPITTEL 90

Jesus dør på Golgata

Hvorfor gir Pilatus ordre om at Jesus skal bli drept?

KAPITTEL 91

Jesus blir oppreist fra døden

Hvilke fantastiske ting skjer i dagene etter at Jesus ble drept?

KAPITTEL 92

Jesus viser seg for fiskerne

Hva gjør han for å få oppmerksomheten deres?

KAPITTEL 93

Jesus vender tilbake til himmelen

Men før han gjør det, gir han disiplene noen veldig viktige instrukser.

KAPITTEL 94

Disiplene får hellig ånd

Hvilken mirakuløs evne får de ved hjelp av den hellige ånd?

KAPITTEL 95

Ingenting kunne stoppe dem

De religiøse lederne som sørget for at Jesus ble drept, prøver nå å få disiplene til å slutte å forkynne. Men det klarer de ikke.

KAPITTEL 96

Jesus velger Saulus

Saulus er en voldelig fiende av de kristne, men det kommer til å forandre seg.

KAPITTEL 97

Kornelius får hellig ånd

Hvorfor sender Gud Peter hjem til denne mannen, som ikke er jøde?

KAPITTEL 98

Kristendommen sprer seg til mange land

Apostelen Paulus og vennene hans reiser til andre land for å forkynne.

KAPITTEL 99

En fangevokter blir kjent med sannheten

Hvorfor ble Paulus og Silas kastet i fengsel? Hvordan lærte fangevokteren sannheten?

KAPITTEL 100

Paulus og Timoteus

De to mennene arbeidet sammen som gode venner og som tjenere for Jehova i mange år.

KAPITTEL 101

Paulus blir sendt til Roma

Reisen er full av farer, men ingenting kan stoppe denne apostelen.

KAPITTEL 102

Åpenbaringen som Johannes fikk

Jesus gir ham mange syner om hva som skal skje i framtiden.

KAPITTEL 103

«La ditt rike komme»

Den åpenbaringen Johannes fikk, viser hvordan Guds rike kommer til å forandre livet på jorden.