1. Hvorfor er det vanskelig å gjøre det som er godt? (1. Pet 5:8; Rom 12:2; Rom 7:​21–25)

  2. Hva vil det si å ‘så med henblikk på kjødet’, og hvordan kan vi unngå det? (Gal 6:⁠8)

  3. Mot hvem skal vi «gjøre det som er godt»? (Gal 6:​10)

  4. Hvordan kan vi ‘så med henblikk på ånden’? (Gal 6:⁠8)

  5. Hva vil vi høste hvis vi ikke går trett? (Gal 6:⁠9)