Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

Finn svarene på repetisjonsspørsmålene

Finn svarene på repetisjonsspørsmålene
  1. Hva er «Kristi lov»? (Gal 6:2)

  2. Hvordan kan vi oppfylle Kristi lov når andre ikke ser oss? (1. Kor 10:31)

  3. Hvordan oppfyller vi Kristi lov i felttjenesten? (Luk 16:10; Matt 22:39; Apg 20:35)

  4. Hvorfor er Kristi lov bedre enn Moseloven? (1. Pet 2:16)

  5. Hvordan kan ektefeller og foreldre oppfylle Kristi lov i familien? (Ef 5:22, 23, 25; Hebr 5:13, 14)

  6. Hvordan kan du oppfylle Kristi lov på skolen? (Sal 1:1–3; Joh 17:14)

  7. Hvordan kan vi elske andre, slik Jesus elsket oss? (Gal 6:1–5, 10)