Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

Veien, sannheten og livet

Veien, sannheten og livet

Du liker sikkert å få gode nyheter. Og det finnes en virkelig god nyhet for deg og dem du er glad i!

Denne gode nyheten finnes i Bibelen, en bok som universets Skaper, Jehova Gud, sørget for ble skrevet. Den boken du leser i nå, handler om fire bøker i Bibelen som inneholder et svært godt budskap til oss alle. Bøkene har navn etter de mennene Gud brukte til å skrive dem – Matteus, Markus, Lukas og Johannes.

Mange omtaler disse beretningene som evangeliene. Alle fire handler om evangeliet, det vil si det gode budskap, om Jesus. Det er ved hjelp av ham Gud frelser menneskene. Og som Konge i Guds himmelske rike skal Jesus bringe varige velsignelser til alle som tror på ham. – Markus 10:17, 30; 13:13.

HVORFOR FIRE EVANGELIER?

Du lurer kanskje på hvorfor Gud lot det bli skrevet fire beretninger om Jesu liv og lære.

Det er bra at vi har disse fire forskjellige beretningene om det Jesus sa og gjorde. Vi kan illustrere det slik: Tenk deg at fire menn står rundt en berømt lærer. Han som står foran læreren, er skatteoppkrever. Han som står til høyre, er lege. Han som står til venstre, er fisker og er en nær venn av læreren. Den fjerde, som står i bakgrunnen og følger med, er yngre enn de andre. Alle fire er ærlige, og hver av dem ser tingene fra sin synsvinkel. Hvis de skriver hver sin beretning om det læreren sier og gjør, vil de sannsynligvis legge vekt på ulike detaljer og hendelser. Når vi undersøker alle de fire beretningene og har i tankene at skribentene har hatt ulike perspektiver, kan vi få et fullstendig bilde av det læreren sa og gjorde. Dette illustrerer hvorfor vi har nytte av å ha fire forskjellige beretninger om livet til den store Lærer, Jesus.

La oss fortsette illustrasjonen. Skatteoppkreveren skriver først og fremst for mennesker med jødisk  bakgrunn, så han presenterer lærepunkter og hendelser på en måte som vil være til hjelp for denne målgruppen. Legen legger vekt på det at syke og funksjonshemmede blir helbredet, så han utelater noe av det skatteoppkreveren nevnte, eller presenterer det i en annen rekkefølge. Den nære vennen framhever lærerens følelser og egenskaper. Den yngre mannens beretning er mer kortfattet og handlingsmettet. Likevel er alle beretningene nøyaktige. Dette illustrerer hvordan det at vi har fire beretninger om Jesu liv, hjelper oss til å få en bedre forståelse av Jesu virksomhet, lære og personlighet.

Folk snakker kanskje om «Matteusevangeliet» eller «Johannes’ evangelium». Og det er ikke feil, for hvert av de fire evangeliene inneholder «det gode budskap om Jesus Kristus». (Markus 1:1) Men i bredere forstand finnes det bare ett samlet evangelium, eller godt budskap, om Jesus – det som er tilgjengelig for oss i disse fire beretningene.

Mange som har studert Guds Ord, har sammenlignet og samordnet det som står i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Omkring år 170 gjorde den syriske skribenten Tatian dette. Han anerkjente at disse fire bøkene er nøyaktige og er inspirert av Gud, og han utarbeidet verket Diatessaron – en sammenhengende og harmonisk beretning om Jesu liv og tjeneste.

Denne boken, Jesus – veien, sannheten og livet, er bygd opp på lignende måte, men den er mer nøyaktig og fullstendig. Dette er mulig fordi vi nå vet mer om hvordan mange av Jesu profetier og illustrasjoner har blitt oppfylt. Dette har gitt oss en klarere forståelse av det Jesus sa og gjorde, og også av rekkefølgen av forskjellige hendelser. Arkeologiske funn har også kastet lys over visse detaljer og over skribentenes perspektiv. Det er naturligvis ingen som kan si helt sikkert hvilken rekkefølge absolutt alt skjedde i. Men denne boken presenterer hendelsene i en rekkefølge som er logisk og rimelig.

VEIEN, SANNHETEN OG LIVET

Mens du leser denne boken, så forsøk å ha i tankene hovedbudskapet til deg og dine kjære. Husk at Jesus Kristus selv sa til apostelen Tomas: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til min Far på noen annen måte enn gjennom meg.» – Johannes 14:6.

Jesus – veien, sannheten og livet vil hjelpe deg til å forstå hvordan Jesus definitivt er «veien». Det er bare gjennom ham vi kan nærme oss Jehova Gud i bønn. Jesus er også «veien» i den forstand at det er han som hjelper oss til å få et godt forhold til Gud. (Johannes 16:23; Romerne 5:8) Det er bare gjennom Jesus vi kan få det.

Jesus er «sannheten». Det han sa, og den måten han levde på, var i harmoni med sannheten – det var som om sannheten kom ved Jesus. Han oppfylte en mengde profetier – de fikk på en måte sitt «ja» ved hjelp av ham. (2. Korinter 1:20; Johannes 1:14) Slike profetier hjelper oss til å forstå hvilken sentral rolle han har i gjennomføringen av Guds hensikt. – Åpenbaringen 19:10.

Jesus Kristus er også «livet». Ved at han ga sitt fullkomne menneskeliv som et gjenløsningsoffer, gjorde han det mulig for oss å oppnå «det virkelige liv» – «det evige liv». (1. Timoteus 6:12, 19; Efeserne 1:7; 1. Johannes 1:7) Han vil også vise seg å være «livet» for millioner som har dødd, men som kommer til å bli oppreist og få mulighet til å leve evig i paradiset. – Johannes 5:28, 29.

Det er viktig at vi alle forstår den rollen Jesus har i Guds hensikt. Vi håper at du vil like å lære mer om Jesus – «veien, sannheten og livet».