Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 96

Jesus svarer en rik ung leder

Jesus svarer en rik ung leder

MATTEUS 19:16–30 MARKUS 10:17–31 LUKAS 18:18–30

  • EN RIK MANN SPØR OM HVORDAN MAN KAN FÅ EVIG LIV

Jesus er fortsatt på reise gjennom Perea på vei mot Jerusalem. En rik ung mann kommer løpende bort til ham og faller på kne for ham. Den unge mannen er «en av folkets ledere». Han er kanskje forstander i en synagoge eller medlem av Sanhedrinet. Han spør: «Gode Lærer, hva må jeg gjøre for å få evig liv?» – Lukas 8:41; 18:18; 24:20.

Jesus svarer: «Hvorfor kaller du meg god? Det er bare én som er god – det er Gud.» (Lukas 18:19) Sannsynligvis bruker den unge mannen ordet «god» som en tittel, slik rabbinerne gjør. Selv om Jesus er god til å undervise, forteller han mannen at tittelen «god» bare tilhører Gud.

Jesus gir mannen dette rådet: «Men hvis du ønsker å gå inn til livet, så hold alltid budene.» «Hvilke bud?» spør den unge mannen. Jesus siterer fem av De ti bud – de som handler om at man ikke skal myrde, være utro mot ektefellen sin, stjele eller vitne falskt, og at man skal ære foreldrene sine. Så nevner han et enda viktigere bud: «Du skal elske din neste som deg selv.» – Matteus 19:17–19.

«Alle disse har jeg holdt», svarer mannen. «Hva mer må jeg gjøre?» (Matteus 19:20) Han føler kanskje at han må gjøre en eller annen god og heltemodig gjerning som vil gjøre ham kvalifisert til å få evig liv. Da Jesus merker at mannen er oppriktig, ‘blir han glad i ham’. (Markus 10:21) Men det er noe som hindrer den unge mannen.

Han er knyttet til det han eier, så Jesus sier: «Det er én ting til du må gjøre: Gå og selg det du eier, og gi pengene til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Ja, mannen kunne dele ut pengene sine til de fattige, som ikke kan gi ham noe til gjengjeld,  og så bli en disippel av Jesus. Men han reiser seg og går ulykkelig bort, og Jesus synes sikkert det er trist. Det at mannen er knyttet til rikdommen sin, til alt han eier, gjør ham blind for det som virkelig er en skatt. (Markus 10:21, 22) Jesus sier: «Det vil virkelig være vanskelig for dem som har penger, å komme inn i Guds rike.» – Lukas 18:24.

Disiplene blir forbauset over det Jesus nettopp har sagt, og over det neste han sier: «Ja, det er lettere for en kamel å komme gjennom øyet på en synål enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Det får disiplene til å spørre: «Hvem kan da bli frelst?» Er det så vanskelig å bli frelst at det er umulig for mennesker? Jesus ser rett på dem og svarer: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.» – Lukas 18:25–27.

Peter påpeker at de har valgt annerledes enn den rike mannen. Han sier: «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva kommer vi til å få?» Jesus forteller hva som vil bli det endelige resultatet av det gode valget de har tatt: «Når alt blir gjort nytt, når Menneskesønnen setter seg på sin herlige trone, da skal dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.» – Matteus 19:27, 28.

Det er tydelig at Jesus snakker om det som skal skje på jorden i framtiden. Alt vil bli gjort nytt, og forholdene vil bli som de var i Edens hage. Peter og de andre disiplene vil bli belønnet med at de får regjere sammen med Jesus over dette jordiske paradiset – en belønning som virkelig er verdt et hvilket som helst offer de måtte bringe!

Men belønningene hører ikke bare framtiden til. Noen belønninger får disiplene allerede nå. Jesus sier: «Alle som har forlatt hus eller kone eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, skal få mange ganger mer i denne tiden og i den kommende verdensordningen evig liv.» – Lukas 18:29, 30.

Ja, uansett hvor disiplene drar, kan de glede seg over å ha et brorskap av trosfeller – et fellesskap som er nærere og mer verdifullt enn det de har med familiemedlemmer. Dessverre ser det ut til at den rike unge lederen går glipp av både denne belønningen og evig liv i Guds himmelske rike.

Jesus legger til: «Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» (Matteus 19:30) Hva mener han med det?

Den rike unge mannen er blant «de første», for han er en av jødenes ledere. Han holder Guds bud, og han er svært lovende og er kanskje en folk har store forventninger til. Men han setter penger og eiendeler foran alt annet i livet. Vanlige mennesker, derimot, forstår at det Jesus lærer dem, er sannheten og er veien til livet. De har på en måte vært «de siste», men nå kommer de til å bli «de første». De kan se fram til å sitte på troner i himmelen sammen med Jesus og regjere over en paradisisk jord.