Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 94

To ting som er svært viktige – bønn og ydmykhet

To ting som er svært viktige – bønn og ydmykhet

LUKAS 18:1–14

  • ILLUSTRASJONEN OM ENKEN SOM IKKE GA SEG

  • FARISEEREN OG SKATTEOPPKREVEREN

Jesus har allerede fortalt disiplene en illustrasjon om det å fortsette å be. (Lukas 11:5–13) Han er kanskje nå i Samaria eller Galilea. Han understreker igjen at det er viktig å ikke slutte å be. Det gjør han ved å fortelle enda en illustrasjon:

«I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke hadde respekt for noe menneske. Det var også en enke i den byen, og hun gikk gang på gang til ham og sa: ‘Sørg for at jeg får min rett overfor motparten min.’ Lenge ville han ikke, men senere sa han til seg selv: ‘Jeg frykter ikke Gud og har ikke respekt for noe menneske, men fordi denne enken stadig skaper vanskeligheter for meg, vil jeg likevel sørge for at hun får en rettferdig behandling. Ellers kommer hun til å slite meg ut med maset sitt.’» – Lukas 18:2–5.

Jesus forklarer hva dette skal illustrere. Han sier: «Tenk over hva dommeren sa, enda han var urettferdig! Vil ikke da Gud sørge for at hans utvalgte blir rettferdig behandlet, de som roper til ham dag og natt, mens han er tålmodig med dem?» (Lukas 18:6, 7) Hva er det Jesus på denne måten forteller om sin Far?

Jesus mener absolutt ikke at Jehova Gud ligner den urettferdige dommeren på noen måte. Poenget hans er: Hvis til og med en urettferdig menneskelig dommer vil reagere når noen om og om igjen trygler om hjelp, er det ingen tvil om at Gud vil gjøre det. Gud er rettferdig og god, og han vil svare hvis hans folk fortsetter å be. Det forstår vi av det Jesus legger til: «Jeg sier dere: [Gud] skal skynde seg å sørge for at de blir rettferdig behandlet.» – Lukas 18:8.

Ofte blir de fattige og de med lav status i samfunnet urettferdig behandlet, mens de rike og mektige blir favorisert. Men dette er ikke Guds måte å gjøre tingene på. Når tiden er inne, vil han på en rettferdig måte sørge for at de onde får sin straff, og at hans tjenere får evig liv.

Hvem har en slik tro som enken? Hvor mange tror virkelig at Gud skal «skynde seg å sørge for at de blir rettferdig behandlet»? Jesus har nettopp illustrert hvor viktig det er å fortsette å be. Når det gjelder troen på bønnens makt, spør han nå: «Når Menneskesønnen kommer, vil han da finne en slik tro på jorden?» (Lukas 18:8) Det blir her antydet at en slik tro kanskje ikke vil være vanlig når Kristus kommer.

Noen som lytter til det Jesus sier, er selvsikre når det gjelder troen sin. De er sikre på at de selv er rettferdige, og de ser ned på andre. Det er til slike Jesus forteller denne illustrasjonen:

«To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariseer og den andre skatteoppkrever. Fariseeren stilte seg opp og ba for seg selv: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som alle andre – utpressere, urettferdige, ekteskapsbrytere – eller som denne skatteoppkreveren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg skaffer meg.’» – Lukas 18:10–12.

Fariseerne er kjent for at de offentlig gir inntrykk av å være rettferdige. Dette gjør de for  å imponere andre. De har selv valgt seg bestemte dager da de faster, vanligvis mandager og torsdager, da det er travelt på store markeder og mange kan se dem. Og de er svært nøye med å betale tiende av selv små planter. (Lukas 11:42) Noen måneder tidligere viste de sin forakt for vanlige mennesker ved å si: «Denne folkemengden som ikke kjenner Loven [slik fariseerne tolker den], er forbannet.» – Johannes 7:49.

Jesus fortsetter illustrasjonen slik: «Men skatteoppkreveren, som sto et stykke borte, ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg gang på gang for brystet og sa: ‘Gud, jeg er en synder. Vær barmhjertig mot meg.’» Ja, skatteoppkreveren innrømmer ydmykt at han kommer til kort. Jesus avslutter: «Jeg sier dere: Da denne mannen gikk hjem, hadde han vist seg å være mer rettferdig enn fariseeren. For den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, men den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyd.» – Lukas 18:13, 14.

Slik gjør Jesus det klart hvor viktig det er å være ydmyk. Dette er nyttig veiledning for disiplene, som har vokst opp i et samfunn der de selvrettferdige fariseerne legger stor vekt på status og posisjon. Og det er verdifull veiledning for alle som følger Jesus.