Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 KAPITTEL 90

«Oppstandelsen og livet»

«Oppstandelsen og livet»

JOHANNES 11:17–37

  • JESUS KOMMER ETTER AT LASARUS ER DØD

  • «JEG ER OPPSTANDELSEN OG LIVET»

Jesus reiser fra Perea og kommer til utkanten av Betania, en landsby som ligger omkring tre kilometer øst for Jerusalem. Maria og Marta sørger fordi Lasarus, broren deres, er død. Det er mange som har kommet for å trøste dem.

Marta får nå høre at Jesus nærmer seg, og hun skynder seg av gårde for å møte ham. Marta forteller Jesus det hun og Maria sikkert har tenkt på i fire dager: «Herre, hvis du hadde vært her, ville ikke broren min ha dødd.» Men hun har ikke mistet alt håp. Hun sier: «Likevel vet jeg at Gud vil gi deg alt det du ber ham om.» (Johannes 11:21, 22) Hun tror at Jesus fortsatt kan hjelpe broren hennes.

Jesus svarer: «Din bror skal bli oppreist.» Marta regner med at han snakker om en framtidig oppstandelse på jorden, det håpet som Abraham og andre hadde. Og det hun nå sier, viser at hun er helt sikker på at dette kommer til å skje: «Jeg vet at han skal bli oppreist i oppstandelsen på den siste dag.» – Johannes 11:23, 24.

Men kan det være at Jesus kan gjøre noe for å hjelpe dem allerede nå? Han minner Marta om at Gud har gitt ham makt over døden, da han sier: «Den som viser tro på meg, skal bli levende, selv om han dør. Og enhver som lever og viser tro på meg, skal aldri dø.» – Johannes 11:25, 26.

Jesus mener ikke at disiplene på hans tid aldri kommer til å dø. Selv han må dø, slik han har fortalt. (Matteus 16:21; 17:22, 23) Jesus understreker at det å vise tro på ham kan føre til evig liv. Mange vil få evig liv etter at de har fått en oppstandelse. Men de som lever i slutten av den nåværende verdensordningen, og som tror på Jesus, trenger kanskje ikke å dø i det hele tatt. I begge tilfeller kan de som viser tro på Jesus, være sikre på at de aldri vil erfare evig død.

Men kan Jesus, som akkurat har sagt: «Jeg er oppstandelsen og livet», hjelpe Lasarus, som nå har vært død i flere dager? Jesus spør Marta: «Tror du dette?» Hun svarer: «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds Sønn, den som skulle komme til verden.» Marta har tro på at Jesus kan gjøre noe allerede samme dag, så hun skynder seg hjem til søsteren sin og sier til henne uten at noen hører det: «Læreren er her og spør etter deg.» (Johannes 11:25–28) Maria reiser seg straks og går ut av huset. De andre som er der, tror at hun er på vei til graven til Lasarus, og følger etter henne.

Maria går i stedet til Jesus, kaster seg gråtende ned for føttene hans og sier det samme som søsteren sa: «Herre, hvis du hadde vært her, ville ikke broren min ha dødd.» Da Jesus ser at Maria og de andre gråter, blir han sterkt berørt, og han sukker og lar tårene strømme. Det gjør inntrykk på dem som ser på. Men noen spør: ‘Hvis Jesus kunne helbrede en som var født blind, kunne han ikke da ha forhindret at Lasarus døde?’ – Johannes 11:32, 37.