Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 95

Om skilsmisse og om kjærlighet til barn

Om skilsmisse og om kjærlighet til barn

MATTEUS 19:1–15 MARKUS 10:1–16 LUKAS 18:15–17

  • JESUS FORTELLER HVORDAN GUD SER PÅ SKILSMISSE

  • DEN GAVEN DET ER Å VÆRE UGIFT

  • VI MÅ VÆRE SOM SMÅ BARN

Jesus og disiplene forlater Galilea, krysser Jordan-elven og drar gjennom Perea på vei sørover. Forrige gang Jesus var i Perea, fortalte han fariseerne hva som er Guds syn på skilsmisse. (Lukas 16:18) Nå tar fariseerne opp dette emnet for å sette Jesus på prøve.

Moses skrev at en mann kunne skille seg fra sin kone hvis han syntes det var noe støtende ved henne. (5. Mosebok 24:1) Det er forskjellige meninger om hva som er gyldige skilsmissegrunner. Noen mener at dette omfatter nokså bagatellmessige ting. Så fariseerne spør: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» – Matteus 19:3.

I stedet for å støtte menneskers meninger viser Jesus på en mesterlig måte til hva som er Guds hensikt med ekteskapet. «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: ‘Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone, og de to skal være ett’? Altså er de ikke lenger to, men ett. Og det som Gud har forent, skal ikke noe menneske skille.» (Matteus 19:4–6) Da Gud innstiftet ekteskapet mellom Adam og Eva, laget han ingen ordning som gjorde at de kunne oppløse ekteskapet sitt.

Fariseerne er uenige med Jesus og spør: «Hvorfor har da Moses bestemt at man kan gi henne en skilsmisseattest og skille seg fra henne?» (Matteus 19:7) Jesus svarer: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere lov til å skille dere fra konene deres, men slik har det ikke vært fra begynnelsen av.» (Matteus 19:8) «Begynnelsen» var ikke på Moses’ tid, men da Gud innstiftet ekteskapsordningen i Eden.

Jesus forteller så en viktig sannhet: «Jeg sier dere at den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn seksuell umoral [gresk: porneia] og gifter seg med en annen, begår utroskap.» (Matteus 19:9) Ifølge Bibelen er altså seksuell umoral den eneste gyldige skilsmissegrunnen.

Dette får disiplene til å si: «Hvis det er slik det skal være for en mann og hans kone, er det bedre å ikke gifte seg.» (Matteus 19:10) Det er tydelig at en som tenker på å gifte seg, må se på ekteskapet som noe som skal vare!

Når det gjelder det å være ugift, sier Jesus at noen er født som evnukker og dermed ikke er i stand til å ha noe seksuelt samliv. Andre har blitt evnukker ved at kjønnsorganene deres har blitt ødelagt. Men det finnes også noen som undertrykker sitt ønske om å ha seksuell omgang. Det gjør de for å kunne konsentrere seg om ting som har med Guds rike å gjøre. Jesus gir tilhørerne denne oppfordringen: «La den som kan gi rom for [det å være ugift], gi rom for det.» – Matteus 19:12.

Folk kommer nå med de små barna sine til Jesus. Men disiplene snakker strengt til dem, sannsynligvis fordi de ikke vil at Jesus skal bli forstyrret. Da Jesus ser dette, blir han opprørt og sier: «La de små barna komme til meg, og prøv ikke å hindre dem, for Guds rike tilhører slike som dem. Jeg sier dere i sannhet: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» – Markus 10:14, 15; Lukas 18:15.

For en fin veiledning! For å kunne ta imot Guds rike må vi være like ydmyke og lærevillige som små barn. Jesus viser nå sin kjærlighet til barn ved å ta barna i armene sine og velsigne dem. Og en slik inderlig kjærlighet har han til alle som «tar imot Guds rike slik som et lite barn». – Lukas 18:17.