Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Velg språk Norsk

 KAPITTEL 93

Menneskesønnen skal bli åpenbart

Menneskesønnen skal bli åpenbart

LUKAS 17:20–37

  • GUDS RIKE ER MIDT IBLANT DEM

  • HVORDAN VIL DET VÆRE NÅR JESUS BLIR ÅPENBART?

Jesus er fortsatt i enten Samaria eller Galilea. Fariseerne spør ham nå om når Guds rike skal komme. De venter at Riket skal komme med pomp og prakt. Men Jesus sier: «Guds rike kommer ikke på en måte som alle vil legge merke til. Folk kommer heller ikke til å si: ‘Se, her er det!’, eller: ‘Der er det!’ For Guds rike er midt iblant dere.» – Lukas 17:20, 21.

Noen tror kanskje at Jesus sier at Guds rike bare er noe Guds tjenere har i hjertet. Men det kan ikke være tilfellet, for Guds rike er ikke i hjertet til de fariseerne Jesus snakker med. Riket er midt iblant dem, for den som Gud har valgt til å være Konge i Riket, Jesus, er der midt iblant dem. – Matteus 21:5.

Det er sannsynligvis etter at fariseerne har gått, at Jesus forteller disiplene sine flere detaljer om hvordan det vil være når Riket kommer. Når det gjelder hans nærvær som Konge i Riket, kommer han først med denne advarselen: «Det vil komme en tid da dere skal ønske å se en av Menneskesønnens dager, men det skal dere ikke få.» (Lukas 17:22) Jesus antyder at det er i framtiden Menneskesønnen skal regjere som Konge i Riket. Før den tiden kommer, vil kanskje noen disipler ivrig se etter denne regenten, men de må fortsette å vente til Guds tid er inne til at Menneskesønnen skal komme.

Jesus fortsetter: «Folk skal si til dere: ‘Se der!’, eller: ‘Se her!’ Ikke gå dit og ikke løp etter dem. For akkurat som lynet glimter fra en del av himmelen til en annen, slik skal Menneskesønnen være på sin dag.» (Lukas 17:23, 24) Hvordan vil Jesu disipler bli beskyttet mot å løpe etter falske messiaser? Jesus sier at når den sanne Messias kommer som regjerende Konge, vil det være som når et lyn kan ses over et stort område. Hans nærvær som Konge i Guds rike vil være lett å se for alle som er våkne for det.

Jesus trekker så fram noen hendelser fra gammel tid for å vise hvilken holdning folk vil ha i den perioden i framtiden: «Akkurat som det var i Noahs dager, slik skal det være i Menneskesønnens dager ... Eller som det var i Lots dager: Folk spiste og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og utslettet dem alle. Slik skal det også være den dagen Menneskesønnen blir åpenbart.» – Lukas 17:26–30.

Jesus sier ikke at folk på Noahs tid og på Lots tid ble utslettet fordi de var opptatt med slike vanlige ting som å spise, drikke, kjøpe, selge, plante og bygge. Noah og Lot og familiene deres gjorde i hvert fall noen av disse tingene. Men andre gjorde slike ting uten å bry  seg om hva som var Guds vilje, og de tenkte ikke på hvilken tid de levde i. Jesus oppfordrer derfor disiplene til å være oppmerksomme på hva som er Guds vilje, og til å gå aktivt inn for å gjøre den. Slik viser han dem hvordan de kan bli bevart – det vil si hvordan de kan fortsette å leve – når Gud i framtiden skal fjerne dem som ikke gjør Hans vilje.

Disiplene må unngå å la seg distrahere av tingene i verden rundt dem. Jesus sier: «Den dagen må den som er på taket, ikke gå ned for å hente det han har i huset, og den som er ute på åkeren, må heller ikke gå hjem etter tingene sine. Tenk på Lots kone.» (Lukas 17:31, 32) Hun ble til en saltstøtte.

Jesus fortsetter å beskrive hvordan situasjonen vil være når Menneskesønnen regjerer som Konge, og sier til disiplene: «Den natten skal to ligge i samme seng – den ene skal bli tatt med, mens den andre skal bli etterlatt.» (Lukas 17:34) Så noen skal bli frelst, men andre skal bli etterlatt og dermed miste livet.

Disiplene spør: «Hvor, Herre?» Jesus svarer: «Der den døde kroppen er, skal ørnene samles.» (Lukas 17:37) Ja, noen vil være som skarpsynte ørner. Disse disiplene vil samles ved den sanne Kristus, Menneskesønnen. I den perioden i framtiden vil Jesus sørge for at hans trofaste disipler får livsviktige sannheter.