Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Hopp til innholdsfortegnelse

Jehovas vitner

Norsk

Jesus – veien, sannheten og livet

 DEL 5

Jesu senere tjeneste øst for Jordan-elven

«Mange begynte å tro på ham.» – Johannes 10:42

Jesu senere tjeneste øst for Jordan-elven

I DENNE DELEN

KAPITTEL 82

Jesu tjeneste i Perea

Jesus forklarer hva man må gjøre for å bli frelst. Veiledningen hans var viktig den gangen han ga den. Hvordan er det i dag?

KAPITTEL 83

Invitasjoner til et festmåltid

Mens Jesus spiser hos en fariseer, forteller han en illustrasjon om et stort festmåltid. Han sier noe som er viktig for alle som hører til Guds folk. Hva er det?

KAPITTEL 84

Å være en disippel er et stort ansvar

Å bli en disippel av Jesus medfører et stort ansvar. Jesus lar det ikke være noen tvil om hva det innebærer. Noen som gir seg ut for å være hans disipler, blir kanskje overrasket over det han sier.

KAPITTEL 85

Glede over en synder som angrer

De skriftlærde og fariseerne kritiserer Jesus fordi han er sammen med vanlige folk. Som svar bruker Jesus illustrasjoner for å vise hvordan Gud ser på syndere.

KAPITTEL 86

Sønnen som var kommet bort, vender tilbake

Hva kan vi lære av Jesu illustrasjon om den bortkomne sønnen?

KAPITTEL 87

Tenk framover – bruk praktisk visdom

Jesus bruker en illustrasjon om en beregnende og korrupt husbestyrer for å lære disiplene en overraskende sannhet.

KAPITTEL 88

Forandring for den rike mannen og for Lasarus

Nøkkelen til å forstå Jesu lignelse er å bli klar over hvem de to hovedpersonene representerer.

KAPITTEL 89

Underviser i Perea på vei til Judea

Jesus framhever en egenskap som kan hjelpe oss til å tilgi andre selv om de synder mot oss mange ganger.

KAPITTEL 90

«Oppstandelsen og livet»

Hva mente Jesus da han sa at de som viser tro på ham, ‘aldri skal dø’?

KAPITTEL 91

Lasarus blir oppreist fra døden

To viktige sider ved denne hendelsen gjør det umulig selv for Jesu motstandere å benekte at dette miraklet har skjedd.

KAPITTEL 92

Ti spedalske helbredet – én viser takknemlighet

Én av dem som har blitt helbredet, viser takknemlighet ikke bare mot Jesus, men også mot en annen.

KAPITTEL 93

Menneskesønnen skal bli åpenbart

På hvilken måte vil Kristi nærvær være som et lyn?

KAPITTEL 94

To ting som er svært viktige – bønn og ydmykhet

I sin illustrasjon om en urettferdig dommer og en enke understreker Jesus hvor viktig en bestemt egenskap er.

KAPITTEL 95

Om skilsmisse og om kjærlighet til barn

Jesus har et helt annet syn på små barn enn disiplene hans har. Hvordan viser han det?

KAPITTEL 96

Jesus svarer en rik ung leder

Hva er det som får Jesus til å si at det er lettere for en kamel å komme gjennom øyet på en synål enn for en rik å komme inn i Guds rike?

KAPITTEL 97

Illustrasjonen om arbeiderne i vingården

Hvordan blir de første de siste, og de siste de første?

KAPITTEL 98

Apostlene prøver å få viktige stillinger

Jakob og Johannes ber Jesus om å få viktige stillinger i Riket, men de er ikke alene om å ønske seg det.

KAPITTEL 99

Jesus helbreder to blinde og hjelper Sakkeus

Hvordan kan det som ser ut som selvmotsigelser i de bibelske beretningene om at Jesus helbredet en blind mann nær Jeriko, stemme overens?

KAPITTEL 100

Illustrasjonen om de ti minene

Hva mente Jesus da han sa: «Den som har, skal få mer. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har»?